Press "Enter" to skip to content

Тушда мушукни кўриш ниманинг аломати деб ўйлайсиз

Aгар тушингизда мушук тасвирини кўрсангиз, бу сизнинг шахсий ижодингиз, куч-ғайратингиз ёки бўлмасам, яқинлашиб келаётган бахтсизлик, омадсизлик ва бетартибликдан дарак беради. Aлбатта, буларнинг ҳаётингизда қай бири амалга ошиши, сизнинг мушукларга бўлган муносабатингиздан тезда англашилиб олинади.

Tushda mushuk ko’rsa — tashlansa, tishlasa, mushuk bolalari ko’rish ta’biri

Mushuklar uy hayvonlari va ko’pchilik ularni xush ko’rishiga qaramasdan, tushga mushuk kirsa — bu aldov, xiyonat va sotqinlik belgisidir. Agar bu hayvonni ko’rsangiz, atrofingizdagilarga hushyor bo’ling. Ehtimol, o’zini sizning do’stingiz qilib ko’rsatayotgan odam yaqinda sizning obro’ingizga putur yetkazish uchun asl qiyofasini namoyish etadi.

Tushda mushuk ko’rish: Svetkov tush ta’biri bo’yicha

Tushda mushuk ko’rsa — ko’z yoshlar to’kilishi, xiyonatdan darak; qora mushuk — ochiq dushman; oq kushuk — xoin do’st, kichik o’g’rilik qilish; tirnasa — kasallik; mushkni silash — shaxsiy hayotda xatolarga yo’l qo’yish; mushukka ovqat berish, uni boqish — sotqinlik jabrlanuvchisi bo’lish.

Tushda mushuk ko’rilsa: Nostradamus tush kitobida

Mushuk — yovuz kuchlar, jodugarlar, uydagi shinamlik, muqaddas narsalar, omad belgilari hisoblanadi. Uyning ostonasida sherdek keladigan kattallikdagi mushuk yotganini ko’rish — bu tush farovonlik hayvonlarga nisbatan o’ylangan siyosatga bog’liq ekanligini anglatadi. Ko’zlari qizil bo’lgan qora mushukni ko’rish — bu tush qon to’kilishiga olib keladigan yovuz niyatlarni ko’rsatadi.

Tushda mushuk ko’rsa: Ayurveda tush kitobi bo’yicha

Bu yomon tush. U xiyonat va firibgarlik haqida ogohlantiradi. Agar siz tushda mushukni o’ldiradigan bo’lsangiz, demak, yaqinda siz dushmaningizni kimligini bilib olasiz. Mushuk tinrasa yoki tishlasa, dushmanlaringiz zarba berishga tayyor ekanligidandir.

Tushga mushuk bolasi kirishi: Miller tush ta’biri

Ayol kishi tushda ajib, paxmoq oq mushukcha ko’rsa — bu juda ayyorlik bilan uning uchun tayyorlangan tuzoqqa tushishi mumkinligidan darak beradi, lekin ayolning teran fikrlashi va mantiqiy o’ylashi uni bu balodan qutqarib qolishi mumkin. Agar mushuk bolalari kir va ozg’in bo’lsa, ayol birovning yomon niyati tufayli katta yutuqlarga erishaman deb ko’zlari ko’r bo’lib, ularning qurboniga aylanadi.

Mushukchalar — sizni ta’qib qilayotgan kichik muammo va tashvishlar ramzidir, agar siz ularni haydab yuborgan bo’lsangiz, demak muammolar sizni tark etadi. Mushuk o’ldirsa ham tashvish va muammolar bartaraf bo’lishidan. Shuningdek, mushuk bolasi ko’rsa — bu yoqimsiz kutilmagan hodisalardan ham darak bo’lishi mumkin.

Mushuklarning miyovlashi va ovoz chiqarishi — soxta do’stlaringiz sizga ziyon yetkazish uchun qo’lidan kelgan barcha narsani qilmoqdaligidan. Tushda mushuk tashlansa — bu yaqin orada sizda dushmanlar paydo bo’lishi mumkinligidan.

Tushda mushuk: Vanga ta’biri bo’yicha

Vangaga ko’ra, mushuklar istiqbol, mustaqillik, erkinlik va kuch ramzidir. Mushukning to’qqizta joni bor degan gap mavjudligi bu yangi hayot kutilishidan darak ekanligidan hamdir. Mushuk homilador bo’lsa, atrofingizda ayyorlik va fitnalik aylanib yurganligidan.

Тушда мушукни кўриш ниманинг аломати деб ўйлайсиз?

Биз биламизки, тушда инсон бирон бир нарса кўрса, албатта унинг ҳаётида ўша кўрган нарсаси ўз таъсирини ўтказмай қолмайди. Келинг, бугун тушда мушукларни кўрганда қандай ҳодисалар рўй бериши ҳақида сўз юритсак.

Aгар тушингизда мушук тасвирини кўрсангиз, бу сизнинг шахсий ижодингиз, куч-ғайратингиз ёки бўлмасам, яқинлашиб келаётган бахтсизлик, омадсизлик ва бетартибликдан дарак беради. Aлбатта, буларнинг ҳаётингизда қай бири амалга ошиши, сизнинг мушукларга бўлган муносабатингиздан тезда англашилиб олинади.

Aгарда сизнинг тушингизда мушуклар сизга суйкалса ёки диванга чиқиб олса, тиззангизга ўтириб олган бўлса, демак бу яхшиликка. Сизни хайрли ҳамда барокатли ишлар кутмоқда.

Aгарда сизнинг тушингизда мушуклар ҳадеб ғашингизга тегаверса ёки уларни доимо ҳийла-найрангликка уста деб билсангиз ва улардан жиркансангиз, демак сизнинг ҳаётингизда нохуш ҳодисалар рўй бериши мумкин.

Шу сабабли, ҳар доим қандай туш кўришингиздан қатъий назар, яхшиликка йўйинг, зеро сизнинг ҳаётингиз фақат хайрли ишлардан иборат бўлсин! “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг

Тушда мушук курса – ташланса, тишласа, мушук болалари куриш таъбири

Мушуклар уй хайвонлари ва купчилик уларни хуш куришига карамасдан, тушга мушук кирса – бу алдов, хиёнат ва соткинлик белгисидир. Агар бу хайвонни курсангиз, атрофингиздагиларга хушёр булинг. Эхтимол, узини сизнинг дустингиз килиб курсатаётган одам якинда сизнинг обруингизга путур етказиш учун асл киёфасини намойиш этади.

ТУШДА МУШУК КУРИШ: СВЕТКОВ ТУШ ТАЪБИРИ БУЙИЧА
Тушда мушук курса – куз ёшлар тукилиши, хиёнатдан дарак; кора мушук – очик душман; ок кушук – хоин дуст, кичик угрилик килиш; тирнаса – касаллик; мушкни силаш – шахсий хаётда хатоларга йул куйиш; мушукка овкат бериш, уни бокиш – соткинлик жабрланувчиси булиш.

ТУШДА МУШУК КУРИЛСА: НОСТРАДАМУС ТУШ КИТОБИДА
Мушук – ёвуз кучлар, жодугарлар, уйдаги шинамлик, мукаддас нарсалар, омад белгилари хисобланади. Уйнинг остонасида шердек келадиган катталликдаги мушук ётганини куриш – бу туш фаровонлик хайвонларга нисбатан уйланган сиёсатга боглик эканлигини англатади. Кузлари кизил булган кора мушукни куриш – бу туш кон тукилишига олиб келадиган ёвуз ниятларни курсатади.

ТУШДА МУШУК КУРСА: АЮРВЕДА ТУШ КИТОБИ БУЙИЧА
Бу ёмон туш. У хиёнат ва фирибгарлик хакида огохлантиради. Агар сиз тушда мушукни улдирадиган булсангиз, демак, якинда сиз душманингизни кимлигини билиб оласиз. Мушук тинраса ёки тишласа, душманларингиз зарба беришга тайёр эканлигидандир.

ТУШГА МУШУК БОЛАСИ КИРИШИ: МИЛЛЕР ТУШ ТАЪБИРИ
Аёл киши тушда ажиб, пахмок ок мушукча курса – бу жуда айёрлик билан унинг учун тайёрланган тузокка тушиши мумкинлигидан дарак беради, лекин аёлнинг теран фикрлаши ва мантикий уйлаши уни бу балодан куткариб колиши мумкин. Агар мушук болалари кир ва озгин булса, аёл бировнинг ёмон нияти туфайли катта ютукларга эришаман деб кузлари кур булиб, уларнинг курбонига айланади.

Мушукчалар – сизни таъкиб килаётган кичик муаммо ва ташвишлар рамзидир, агар сиз уларни хайдаб юборган булсангиз, демак муаммолар сизни тарк этади. Мушук улдирса хам ташвиш ва муаммолар бартараф булишидан. Шунингдек, мушук боласи курса – бу ёкимсиз кутилмаган ходисалардан хам дарак булиши мумкин.

Мушукларнинг миёвлаши ва овоз чикариши – сохта дустларингиз сизга зиён етказиш учун кулидан келган барча нарсани килмокдалигидан. Тушда мушук ташланса – бу якин орада сизда душманлар пайдо булиши мумкинлигидан.

ТУШДА МУШУК: ВАНГА ТАЪБИРИ БУЙИЧА
Вангага кура, мушуклар истикбол, мустакиллик, эркинлик ва куч рамзидир. Мушукнинг туккизта жони бор деган гап мавжудлиги бу янги хаёт кутилишидан дарак эканлигидан хамдир. Мушук хомиладор булса, атрофингизда айёрлик ва фитналик айланиб юрганлигидан.

Табир – башорат эмас, барча нарсани билгувчи ягона зот Аллоҳдир.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.