Press "Enter" to skip to content

Таҳорат дуолари

Arsh soyasidan boshqa soya topilmaydigan kuni meni uning soyasi bilan soyalantir.

Tahorat qanday qilinadi ayollar uchun

Таҳорат олиш учун қандай ният қилинади?

Савол:

Таҳорат олишда нима деб ният қилинади? Ҳар бир аъзони юваётганда нима дейиш керак? Агар иложи бўлса, арабча матнини таржимаси билан ёзиб берсангиз.

Жавоб:

Бисмиллаҳ, валҳамдулиллаҳ. Таҳоратни бошлашдан олдин ўзидан нопокликни кетказиш ёки таҳоратсиз бажариш мумкин бўлмаган ибодатни адо этиш ният қилинади. Масалан, “Намоз ўқиш учун таҳорат қилишни ният қилдим” ёки “нопокликни кетказишни ният қилдим”, ё бўлмаса, “таҳорат қилишни ният қилдим”, деб қалбидан ўтказади, ёки тили билан талаффуз қилади.
Таҳоратга истинжо қилишдан олдин ният қилинади. Агар истинжо қилмаса, икки кафт ювилаётганда ният қилинади. Ниятнинг ўрни қалбдир. Ҳанафий мазҳаби уламолар қалбни уйғотиш учун ниятни тил билан айтиш мустаҳаб, дейишган. Валлоҳу аълам!

Кун ҳадиси

Ўзига алоқаси бўлмаган нарсалар билан шуғулланмаслик кишининг Исломи гўзаллигидан даракдир (Имом Термизий ривояти, ҳасан ҳадис). Изоҳ: Ушбу ҳадиси ша…

Сўнгги янгиликлар

2019 йил 12 сентябрь куни Ўзбекистон мусулмонлари идораси раисининг ўринбосари Шайх Абдулазиз Мансур…

12.9.2019 11488 Батафсил

Тошкент шаҳарга янги бош имом хатиб тайинланди. Андижон вилоят бош имом хатиби сифатида ишлаб келган…

25.8.2019 10599 Батафсил

Муҳтарам ватандошлар! Халқимиз бутун мусулмон уммати билан биргаликда катта шоду хуррамлик ила кутиб…

Таҳорат дуолари

Таҳорат олишдан аввал ушбу дуо ўқилади: Аъузу биллаҳи минашшайтонир рожийм. Бисмиллаҳил аъзийм. Валҳамдулиллаҳи ъала дийнил Ислам.

Улуғ Аллоҳнинг исми билан қувилган шайтоннинг ёмонлигидан Аллоҳдан паноҳ тилайман. Ислом дини учун Аллоҳга ҳамд бўлсин.

Таҳоратни бошлаб, икки қўлни юваётганда: “Алҳамду лиллаҳил-лазий жаъалал маа тоҳуран вал ислама н у ран”.

Сувни ҳам, ислом динини ҳам поклик манбаи қилиб яратган Аллоҳга ҳамд бўлсин.

Оғизни чаяётганда: “Аллоҳумма аъинний ъала тилаватил қур’ан ва зикрика ва шукрика ва ҳусни ъиб а датик”.

Аллоҳим, Қуръон ўқиш, Сени зикр этиш, Сенга шукр қилиш, чиройли ибодат қилиш учун ёрдам бер.

Бурунга сув тортаётганда: “Аллоҳумма ариҳний роиҳатал жаннати ва л а туриҳни роиҳатан-н а р”.

Аллоҳим, мени жаннат ҳидидан баҳраманд эт, дўзах исидан нари тут.

Юз юваётганда: “Аллоҳумма баййиз важҳи явма табяззу вужуҳун ва тасвадду вужуҳ”.

Аллоҳим, юзлар оқ ва қора бўладиган куни юзимни ёруғ қил.

Ўнг қўлни юваётганда: “Аллоҳумма аътиний кит а бий бийа-мийний ва ҳасибни ҳис а бан йас и ро”.

Аллоҳим, қиёмат куни амал дафтаримни ўнг тарафимдан бер ва ҳисобимни осон қил.

Чап қўлни юваётганда: “Аллоҳумма ла ту’тини китаби би шим а ли ва л а мин вар о и зоҳрий”.

Аллоҳим, амал дафтаримни чап тарафимдан ҳам, орқадан ҳам бермагин.

Бошга масҳ тортаётганда: “Аллоҳумма азилланий тахта зилли аршика йавма л а зилла илла зиллу аршик”.

Арш соясидан бошқа соя топилмайдиган куни мени унинг сояси билан соялантир.

Қулоққа масҳ тортаётганда: “Аллоҳуммаж’алний миналлазийна ястамиъунал қовла файаттабиъуна аҳсанаҳ”.

Аллоҳим, мени яхши гапларни эшитиб, унга эргашувчи қил.

Бўйинга масҳ тортаётганда: “Аллоҳумма аътиқ рақобатий минан н а р”.

Аллоҳим, вужудимни жаҳаннам оташидан муҳофаза қил.

Ўнг оёқни юваётганда: “Аллоҳумма саббит қодамайя ъалас сироти явма тазиллу фиҳил ақд а м”.

Қиёмат – оёқлар тойгувчи кунда оёқларимни (Сирот кўприги)дан тойдирмагин.

Чап оёқни юваётганда: “Аллоҳуммаж’ал занбий мағфурон ва саъйи машкурон ва тижаротий лан табуро”.

Аллоҳим, гуноҳларимни мағфират эт, амалларимни гўзал ва тижоратимни зарарсиз қил.

Таҳоратдан сўнг: “Ашҳаду ан л а илаҳа иллаллоҳ ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва росулуҳ. Аллоҳуммаж’алний минат-таввабина важ’алний минал мутатоҳҳирийн”.

Шаҳодат бераман, Аллоҳдан бошқа илоҳ йўқ ва Муҳаммад (с.а.в.) Унинг бандаси ва расулидир. Аллоҳим, мени тавба қилувчи ва покланувчилардан қил.

“Ирфон” тақвимининг 2010 йил, 3-сонидан олинди.

Tahorat olishdan avval ushbu duo o‘qiladi: “A’uzu billahi minash-shaytonir rojiym. Bismillahil a’ziym. Valhamdu lillahi ‘ala diynil Islam”.

Ulug‘ Allohning ismi bilan quvilgan shaytonning yomonligidan Allohdan panoh tilayman. Islom dini uchun Allohga hamd bo‘lsin.

Tahoratni boshlab, ikki qo‘lni yuvayotganda: “Alhamdu lillahil-laziy ja’alal maa tohuran val islama n u ran”.

Suvni ham, islom dinini ham poklik manbai qilib yaratgan Allohga hamd bo‘lsin.

Og‘izni chayayotganda: “Allohumma a’inniy ‘ala tilavatil qur’an va zikrika va shukrika va husni ‘ib a datik”.

Allohim, Qur’on o‘qish, Seni zikr etish, Senga shukr qilish, chiroyli ibodat qilish uchun yordam ber.

Burunga suv tortayotganda: “Allohumma arihniy roihatal jannati va l a turihni roihatan-n a r”.

Allohim, meni jannat hididan bahramand et, do‘zax isidan nari tut.

Yuz yuvayotganda: “Allohumma bayyiz vajhi yavma tabyazzu vujuhun va tasvaddu vujuh”.

Allohim, yuzlar oq va qora bo‘ladigan kuni yuzimni yorug‘ qil.

O‘ng qo‘lni yuvayotganda: “Allohumma a’tiniy kit a biy biya-miyniy va hasibni his a ban yas i ro”.

Allohim, qiyomat kuni amal daftarimni o‘ng tarafimdan ber va hisobimni oson qil.

Chap qo‘lni yuvayotganda: “Allohumma la tu’tini kitabi bi shim a li va l a min var o i zohriy”.

Allohim, amal daftarimni chap tarafimdan ham, orqadan ham bermagin.

Boshga mash tortayotganda: “Allohumma azillaniy taxta zilli arshika yavma l a zilla illa zillu arshik”.

Arsh soyasidan boshqa soya topilmaydigan kuni meni uning soyasi bilan soyalantir.

Quloqqa mash tortayotganda: “Allohummaj’alniy minallaziyna yastami’unal qovla fayattabi’una ahsanah”.

Allohim, meni yaxshi gaplarni eshitib, unga ergashuvchi qil.

Bo‘yinga mash tortayotganda: “Allohumma a’tiq raqobatiy minan n a r”.

Allohim, vujudimni jahannam otashidan muhofaza qil.

O‘ng oyoqni yuvayotganda: “Allohumma sabbit qodamayya ‘alas siroti yavma tazillu fihil aqd a m”.

Qiyomat – oyoqlar toyguvchi kunda oyoqlarimni (Sirot ko‘prigi)dan toydirmagin.

Chap oyoqni yuvayotganda: “Allohummaj’al zanbiy mag‘furon va sa’yi mashkuron va tijarotiy lan taburo”.

Allohim, gunohlarimni mag‘firat et, amallarimni go‘zal va tijoratimni zararsiz qil.

Tahoratdan so‘ng: “Ashhadu an l a ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rosuluh. Allohummaj’alniy minat-tavvabina vaj’alniy minal mutatohhiriyn”.

Shahodat beraman, Allohdan boshqa iloh yo‘q va Muhammad (s.a.v.) Uning bandasi va rasulidir. Allohim, meni tavba qiluvchi va poklanuvchilardan qil.

“Irfon” taqvimining 2010 yil, 3-sonidan olindi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.