Press "Enter" to skip to content

Ta’lim sifati monitoringini tashkil etish va o‘tkazishda xalqaro PISA baholash dasturidan foydalanish

O‘quvchilarning kompetentligini aniqlashga yo‘naltirilgan o‘quv topshiriq na’munasi GULZOR Lola tomorqasida gulzor tashkil qilmoqchi. Unda gulzor atrofini chegara bilan o‘rash uchun 32 metr sim bor. Lola quyida berilgan qaysi shakllarda gul ekishi mumkin? Berilgan jadvalning har bir qatoridan “Ha” yoki “Yo‘q” belgisini belgilang. I shakl III shakl 32 metrlik sim Gulzor chegarasini to‘liq o‘rab shakli chiqishga yetadimi? I Ha / Yo‘q III Ha / Yo‘q IV Ha / Yo‘q II shakl IV shakl

Qanday xalqaro baholash dasturlari mavjud?

O’quvchilar bilimini tashxis etish didaktik tushuncha sifatida

Qanday xalqaro baholash dasturlari mavjud?

  Bu sahifa navigatsiya:
 • PISA – o‘quvchilarning ta’limiy yutuqlarini baholash bo‘yicha xalqaro dastur
 • PISAda o‘quvchilarning bilim sifati monitoringi 5 ta yo‘nalish bo‘yicha aniqlanadi.

Qanday xalqaro baholash dasturlari mavjud?

PISA – o‘quvchilarni ta’limiy yutuqlarini baholash xalqaro dasturi
PIRLS – matnni o‘qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot
TIMSS – maktabda matematika va aniq fanlar sifatini tadqiq qiluvchi xalqaro monitoring
ICILS – kompyuter va axborot savodxonligi bo‘yicha xalqaro tadqiqot kabi bir qator xalqaro dasturlar mavjud bo‘lib, ular rivojlangan davlatlardagi ta’lim sifatini yanada oshirishdagi mezon sifatida keng qo‘llanilmoqda.

PISA – o‘quvchilarning ta’limiy yutuqlarini baholash bo‘yicha xalqaro dastur

PISA (inglizcha – Programme for International Student Assessment) – turli davlatlarda 15 yoshli o‘quvchilarning savodxonligini (o‘qish, matematika, tabiiy fanlar) hamda bilimlarini amaliyotda qo‘llash qobiliyatini baholovchi dastur.

Bu dastur 3 yilda bir marotaba o‘tkaziladi. Dastlab 1997-yilda ishlab chiqilgan va 2000-yilda birinchi marta qo‘llanilgan.

PISA bo‘yicha bahoning 50 ballga oshishi har yillik Yalpi ichki mahsulot (YaIM) ning 1% ga o‘sishini ta’minlaydi.

PISAda o‘quvchilarning bilim sifati monitoringi 5 ta yo‘nalish bo‘yicha aniqlanadi.

 • O‘qish savodxonligi
 • Matematik savodxonlik
 • Moliyaviy savodxonlik
 • Kompyuter savodxonligi
 • Tabiiy-ilmiy savodxonlik
 • diqqatni jamlash va aniq koʻrsatilgan maʼlumotlarni topish;
 • toʻgʻridan-toʻgʻri xulosalar chiqarish;
 • kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish;
 • gʻoyalar va axborotni talqin qilish va uygʻunlashtirish.

Do’stlaringiz bilan baham:

Ma’lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma’muriyatiga murojaat qiling

Ta’lim sifati monitoringini tashkil etish va o‘tkazishda xalqaro PISA baholash dasturidan foydalanish

2. Xalqaro baholash dasturlarining ahamiyati nimada?

So‘nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida
ulkan iqtisodiy o‘sish ko‘rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarda
malakali kadrlar va yetuk mutaxassilarga bo‘lgan talabni yanada oshirmoqda.
Bu o‘z-o‘zidan o‘quvchilarimizning darslarga qiziqish xususiyatini oshirish
va o‘qituvchilarning har tomonlama ta’lim tarbiyaga e’tiborini kuchaytirishni talab
etadi.
Yuqoridagi talablarning ta’lim tizimi uchun juda muhim ekanligi, aksariyat
xorijiy davlatlardagi kabi ta’lim va fan sohalari rivojlanishini baholash va
monitoring qilish orqali ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg‘or tajribalarni
sohaga jalb qilish kerakligini anglatadi.

3. Ta’lim sifatini baholash xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etish O‘zbekistonga nima beradi?

Tadqiqotlarda olingan natijalar mamlakatdagi ta’lim sifati
va uning xalqaro standartlarni hisobga olgan holda
egallagan o‘rni to‘g‘risida xulosalar chiqarish imkonini
bеradi.
Milliy ta’lim tizimini isloh qilish, ta’lim mazmunini,
pеdagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini
oshirish dasturlarini takomillashtirish hamda mutaxassislar
tomonidan darsliklarning yangi avlodini yaratishda
qo‘llaniladi.
Xalqaro tadqiqotlar ta’lim sohasidagi milliy tadqiqotlarni
sifatli o‘tkazishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

4.

Xalqaro standartlar darajasida yuqori iqtisodiy samaraga asoslangan milliy
baholash tizimini yaratish imkonini bеradi.
O‘zbеkistonda turli tashkilotlarning yеtakchi mutaxassislarini jalb qilgan
holda
xalqaro
tadqiqotlarda
ishtirok
etish
orqali
mahalliy
mutaxassislarimizda monitoring tadqiqotlarini o‘tkazish madaniyati
rivojlanadi, ta’lim sifatini baholashning xalqaro standartlarga moslashuviga
olib kеladi.
Milliy ta’lim sifatini baholashdagi nazorat matеriallarini xalqaro
tadqiqotlarda qo‘llaniladigan nazorat matеriallari sifati darajasida
ishlab chiqish imkonini bеradi.

5. Qanday xalqaro baholash dasturlari mavjud?

PISA – o‘quvchilarni ta’limiy yutuqlarini
baholash xalqaro dasturi
PIRLS – matnni o‘qish va tushunish darajasini
aniqlovchi xalqaro tadqiqot
TIMSS – maktabda matematika va aniq fanlar
sifatini tadqiq qiluvchi xalqaro monitoring
ICILS – kompyuter va axborot savodxonligi
bo‘yicha xalqaro tadqiqot
kabi bir qator xalqaro dasturlar mavjud bo‘lib, ular rivojlangan davlatlardagi
ta’lim sifatini yanada oshirishdagi mezon sifatida keng qo‘llanilmoqda.

6. PISA – o‘quvchilarning ta’limiy yutuqlarini baholash bo‘yicha xalqaro dastur

PISA (inglizcha – Programme for International Student
Assessment) – turli davlatlarda 15 yoshli o‘quvchilarning
savodxonligini (o‘qish, matematika, tabiiy fanlar) hamda bilimlarini
amaliyotda qo‘llash qobiliyatini baholovchi dastur.
Bu dastur 3 yilda bir marotaba o‘tkaziladi. Dastlab 1997-yilda
ishlab chiqilgan va 2000-yilda birinchi marta qo‘llanilgan.
PISA bo‘yicha bahoning 50 ballga oshishi har yillik Yalpi
ichki mahsulot (YaIM) ning 1% ga o‘sishini ta’minlaydi.

7. Ishtirokchi davlatlar soni

PISA testlarida ishtirok etayotgan
davlatlar soni tobora ortib bormoqda.
2018 yil
2015 yil
2012 yil
2009 yil
2006 yil
2003 yil
2000 yil
32 ta
74 ta
57 ta
43 ta
65 ta
72 ta
78 ta

8.

PISAda o‘quvchilarning bilim sifati monitoringi
5 ta yo‘nalish bo‘yicha aniqlanadi.
*O‘qish
savodxonligi
*Tabiiyilmiy
savodxonlik
Kompyuter
savodxonligi
*Matematik
savodxonlik
Tadqiqot
yo‘nalishlari
Moliyaviy
savodxonlik
*Izoh: O‘zbekiston 2021-yilda 3 ta (o‘qish savodxonligi, matematik savodxonlik,
tabiiy-ilmiy savodxonlik) yo‘nalish bo‘yicha ishtiroki etishi ko‘zda tutilmoqda.

9. 2015-yilda o‘tkazilgan tadqiqot natijalari (O‘qish savodxonligi yo‘nalishi)

O‘rin
Mamlakat
O‘rtacha ball
1
Singapur
535
2
Gonkong (Xitoy)
527
3
Kanada
527
4
Finlandiya
526
5
Irlandiya
521
6
Estoniya
519
7
Janubiy Koreya
517
8
Yaponiya
516
9
Norvegiya
503
10
Yangi Zellandiya
501
Manba: http://www.oecd.org/pisa/

10. 2015-yilda o‘tkazilgan tadqiqot natijalari (Matematik savodxonlik yo‘nalishi)

O‘rin
Mamlakat
O‘rtacha ball
1
Singapur
564
2
Gonkong (Xitoy)
548
3
Makao (Xitoy)
544
4
Tayvan
542
5
Yaponiya
532
6
Xitoy
531
7
Janubiy Koreya
524
8
Shveysariya
521
9
Estoniya
520
10
Kanada
516
Manba: http://www.oecd.org/pisa/

11. 2015-yilda o‘tkazilgan tadqiqot natijalari (Tabiiy-ilmiy savodxonlik yo‘nalishi)

O‘rin
Mamlakat
O‘rtacha ball
1
Singapur
556
2
Yaponiya
538
3
Estoniya
534
4
Tayvan
532
5
Finlandiya
531
6
Makao (Xitoy)
529
7
Kanada
528
8
Vyetnam
525
9
Gonkong (Xitoy)
523
10
Xitoy
518
Manba: http://www.oecd.org/pisa/

12. Mo‘ljalimiz: o‘quvchilarimizda XXI asr ko’nikmalarini shakllantirish, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun mustahkam zamin

yaratish.
Buning uchun nimalarni amalga oshirdik
va yana qanday ishlarni bajarish zarur?

13.

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirining 2017-yil 16-sentabrdagi
“2017-2018 o‘quv yilida ta’lim sifati monitoring tizimini yanada
takomillashtirish va tashkil etish to‘g‘risida”gi
299-sonli buyrug‘ining
3-band 2-xatboshida:
Monitoring jarayonini tashkil etish, nazorat materiallari va turlarini
ishlab chiqishda ilg‘or xalqaro tajribalar(PISA, TIMSS va h.k.)ni
o‘rgangan holda milliy monitoring tizimini takomillashtirish va
uning natijalari asosida o‘quv-metodik jarayonni yanada
rivojlantirish choralarini ko‘rish
4-bandida:
Monitoring jarayoni uchun nazorat (testlar, yozma ishlar,
so‘rovnoma, og‘zaki savollar, audio(video) materiallarini
tayyorlashda ularning umumiy hajmiga nisbatan 20 % gacha
o‘quvchilarning psixofiziologik xususiyatlariga mos keladigan,
o‘quv dasturi va darsliklardan tashqari, xalqaro tajribalarda
(PISA, TIMSS va h.k.) qo‘llanilgan materiallardan foydalanish
mumkinligi belgilab qo‘yilgan.

14. 2017-2018 o‘quv yili ta’lim sifati monitoring jarayonida xalqaro baholash dasturlaridan foydalangan holda umumta’lim fanlari

bo‘yicha kompetensiyaviy yondashuvga
asoslangan o‘quv topshiriqlari ishlab chiqildi.

15. 2017-2018 o‘quv yili ta’lim sifati monitoringida 8-10 sinf o‘quvchilarning kompetentligini aniqlash maqsadida tuzilgan test

topshiriqlari to‘g‘risida ma’lumot
(fanlar kesimida tuzilgan testlar soni)

16.

2017-2018 o’quv yili ta’lim sifati monitoringida 8-10 sinf
o’quvchilarning kompetentligini aniqlash maqsadida tuzilgan
jami test topshiriqlari

17.

Xo‘sh natijalar qanday ko‘rinish oldi?

18. 2017-2018 o’quv yili ta’lim sifati monitoringida 8-10 sinf o’quvchilarning kompetentligini aniqlash maqsadida tuzilgan test

topshiriqlari bo‘yicha o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari
(fanlar kesimida)
Manba: http://test.uzedu.uz/monitoring/gaps

19. 2017-2018 o’quv yili ta’lim sifati monitoringida 8-10 sinf o’quvchilarning kompetentligini aniqlash maqsadida tuzilgan test

topshiriqlari bo‘yicha o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari
2-yarim yillikda
+1,7 % o‘sish
kuzatilgan
Manba: http://test.uzedu.uz/monitoring/gaps

20.

Xalqaro baholash dasturlari tadqiqotlarida ijobiy
natijaga erishish uchun nimalarni amalga
oshirish lozim?

21. O‘quvchilarning kompetentligini aniqlashga yo‘naltirilgan o‘quv topshiriqlaridan na’munalar (fizika)

POYGA AVTOMOBILINING TEZLIGI
Grafikda poyga avtomobilining 3 kilometrlik aylanma yo‘lni ikkinchi
marta aylanishdagi tezligining o‘zgarishi ko‘rsatilgan.

22.

POYGA AVTOMOBILINING TEZLIGI
1-topshiriq: Start chizig‘idan yo‘lning eng uzun to‘g‘ri chiziqli qismigacha taxminan qancha
masofaga bor?
A) 0,5 km
B) 1,5 km
C) 2,3 km
D) 2,6 km
2-topshiriq: Ikkinchi aylanishda yo‘lning qaysi qismida avtomobilning tezligi eng kichik
qiymatga ega bo‘lgan?
A) Start chizig‘ida
B) Taxminan 0,8 km nuqtada
C) Taxminan 1,3 km nuqtada
D) Taxminan yo‘lning o‘rtasida
3-topshiriq: Yo‘lning 2,6 km va 2,8 km lik nuqtalari orasida avtomobilning tezligi haqida
nima deyish mumkin?
Javob: Avtomobil tezligi ortadi

23.

POYGA AVTOMOBILINING TEZLIGI
4-topshiriq:
Quyida 5 ta turli xil shakldagi
poyga yo‘llari tasvirlangan. Bu
poyga yo‘llarining qaysi biri
grafikda tezligi ko’rsatilgan
poyga avtomobiliga tegishli?
(ushbu yo‘l ko‘rsatilgan harfni
aylanaga oling) (Javob: B)

24.

O‘quvchilarning kompetentligini aniqlashga yo‘naltirilgan o‘quv
topshiriqlaridan na’munalar (matematika, texnologiya)
O‘YIN TOSHLARI
Rasmda ikkita o‘yin toshlari tasvirlangan.
O‘yin toshlari – o‘zgacha, ular o‘ziga xos qoidaga ega.
O‘yin toshining istagan ikki qarama-qarshi tomonlarining
yig‘indisi 7 ga teng.
1-topshiriq. Siz oddiy qog‘oz karton yordamida turli usullarda o‘yin toshchalarini yasashingiz
mumkin. Quyida 4 ta kub yoyilmasi berilgan, yoyilmada ochkolar qo‘yib chiqilgan. O‘yin
toshlarining o‘ziga xos qoidasi asosida qaysi yoyilmalardan kub yasash mumkin?
Berilgan jadvalning har bir qatoridan “Ha” yoki “Yo‘q” belgisini belgilang.
Yoyilma
I
II
III
IV
O‘yin toshlarining o‘ziga xos qoidasi bajarilmoqdami?
Ha / Yo‘q
Ha / Yo‘q
Ha / Yo‘q
Ha / Yo‘q

25.

O‘quvchilarning kompetentligini aniqlashga yo‘naltirilgan o‘quv
topshiriqlaridan na’munalar (matematika, biologiya)
GULZOR
Lola tomorqasida gulzor tashkil qilmoqchi. Unda gulzor atrofini chegara bilan o‘rash
uchun 32 metr sim bor. Lola quyida berilgan qaysi shakllarda gul ekishi mumkin?
Berilgan jadvalning har bir
qatoridan “Ha” yoki “Yo‘q”
belgisini belgilang.
I shakl
III shakl
32 metrlik sim
Gulzor
chegarasini to‘liq o‘rab
shakli
chiqishga yetadimi?
I
Ha / Yo‘q
II
Ha / Yo‘q
III
Ha / Yo‘q
IV
Ha / Yo‘q
II shakl
IV shakl

26.

O‘quvchilarning kompetentligini aniqlashga yo‘naltirilgan o‘quv
topshiriqlaridan na’munalar (matematika, fizika)
SUZISH HAVZASI
Grafikda rasmdagi suzish havzasiga to‘ldiriladigan suv hajmining vaqtga bog‘lanishi keltirilgan.
1-topshiriq: Berilgan formulalar ichidan suzish havzasiga to‘ldiriladigan suv hajmining vaqtga
bog‘lanishini ifodalovchi formulani ko‘rsating.
A) V=100 t
B) V=200 t
C) V=400 t
D) V=600 t
2-topshiriq: Suzish havzasiga 4 soatda to‘ldiriladigan suvning hajmi, 5 soatda to‘ldiriladigan
suv hajmining qancha foizini tashkil qiladi?
Javob: 80 %
3-topshiriq: Suzish havzasida 200 m3 suv bor bo‘lsa, yana qancha vaqtdan so‘ng suv havzasi
to‘la holatga keladi?
Javob: 4 soat

27.

O‘quvchilarning kompetentligini aniqlashga yo‘naltirilgan o‘quv
topshiriqlaridan na’munalar (matematika, biologiya)
BO‘Y O‘SISHI
1-topshiriq.
Grafikdan foydalanib 12 yoshdan so‘ng qiz
bolalar bo‘yi o‘sishining o‘rtacha ko‘rsatkichi
sekinlashganligini tushuntirib bering.
Javob:12-14 yosh oralig‘ida qizlar bo‘yi 10
sm, o‘g‘il bolalar bo‘yi 18 sm ga o‘sgan.
2-topshiriq.
Grafikdan qaysi yoshlarda qiz bolalarning
o‘rtacha bo‘yi o‘g‘il bolalarning o‘rtacha
bo‘yidan baland bo‘lganligini aniqlang.
Javob:11-13 yosh oralig‘ida
Diagrammada o’g’il va qiz bolalar bo‘yining
o‘rtacha o‘sish grafigi ko‘rsatilgan.
3-topshiriq.
Grafikda qaysi yoshlarda o‘g‘il va qiz bolalar
bo‘ylarining o‘rtacha ko‘rsatkichi teng
bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin. (yoshini
va bo‘yi balandligini ko‘rsating)
Javob:11 yoshda 145 sm, 13 yoshda 160 sm

28. Xalqaro baholash dasturlari tadqiqotlariga tayyorgarlik ko‘rish yuzasidan kelgusi vazifalar

O’qish (ona tili), matematika va tabiiy fanlarni (fizika, kimyo,
biologiya, geografiya) o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar,
interaktiv metodlardan samarali foydalanish
Tabiiy fanlarni (fizika, kimyo, biologiya, geografiya) o‘qitish
jarayonida fanlararo integratsiyani kuchaytirish, fanni turli
sohalarga va hayotiy jarayonlarga bog’lab o’qitish
Fizika, kimyo va biologiya fanlaridan amaliy mashg‘ulotlarni
(laboratoriya, masalalar yechish) yanada samarali tashkil etish
Sinfdan tashqari fan to‘garaklarida o‘quvchilarning kognitivlik va
kreativlik xususiyatlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan mavzularda
mashg‘ulotlar olib borish

29.

Xalqaro baholash dasturlari tadqiqotlariga tayyorgarlik ko‘rish
yuzasidan kelgusi vazifalar
O‘quvchilarning kognitivlik va kreativlik xususiyatlarini aniqlashga
yo’naltirilgan o‘quv topshiriqlarini yaratish va joriy, oraliq, yakuniy
nazoratlarda muntazam ravishda qo‘llash
Aniq, tabiiy va filologiya yo‘nalishdagi tayanch maktablari
seminarlarida xalqaro baholash dasturlari, ularda foydalanadigan
topshiriqlar bo‘yicha mashg‘ulotlar olib borish
*Umumta’lim maktablarini zamonaviy axborot kommunikatsiya
vositalari, internetdan foydalanish imkoniyatini va sifatini
yaxshilash
**Umumta’lim maktablarida o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini
shakllantirilishini baholashga qaratilgan sinovlarni tizimli ravishda
o‘tkazib borish
* Umumta’lim maktablari direktorlari mas’ul hisoblanadi.
** VXTB, TXTB Ta’lim sifati monitoringi inspektor-metodistlari mas’ul hisoblanadi.

XALQARO BAHOLASH DASTURLARI AFZALLIKLARI VA IMKONIYATLARI Begzod Xodjayev

Xalqaro baholash dasturlarining ahamiyati nimada? So‘nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o‘sish ko‘rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarda malakali kadrlar va yetuk mutaxassilarga bo‘lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu o‘z-o‘zidan o‘quvchilarimizning darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o‘qituvchilarning har tomonlama ta’lim tarbiyaga e’tiborini kuchaytirishni talab etadi. Yuqoridagi talablarning ta’lim tizimi uchun juda muhim ekanligi, aksariyat xorijiy davlatlardagi kabi ta’lim va fan sohalari rivojlanishini baholash va monitoring qilish orqali ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg‘or tajribalarni sohaga jalb qilish kerakligini anglatadi.

Ta’lim sifatini baholash xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etish O‘zbekistonga nima beradi? v Tadqiqotlarda olingan natijalar mamlakatdagi ta’lim sifati va uning xalqaro standartlarni hisobga olgan holda egallagan o‘rni to‘g‘risida xulosalar chiqarish imkonini bеradi. v Milliy ta’lim tizimini isloh qilish, ta’lim mazmunini, pеdagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish dasturlarini takomillashtirish hamda mutaxassislar tomonidan darsliklarning yangi avlodini yaratishda qo‘llaniladi. v Xalqaro tadqiqotlar ta’lim sohasidagi milliy tadqiqotlarni sifatli o‘tkazishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

v Xalqaro standartlar darajasida yuqori iqtisodiy samaraga asoslangan milliy baholash tizimini yaratish imkonini bеradi. v O‘zbеkistonda turli tashkilotlarning yеtakchi mutaxassislarini jalb qilgan holda xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish orqali mahalliy mutaxassislarimizda monitoring tadqiqotlarini o‘tkazish madaniyati rivojlanadi, ta’lim sifatini baholashning xalqaro standartlarga moslashuviga olib kеladi. v Milliy ta’lim sifatini baholashdagi nazorat matеriallarini xalqaro tadqiqotlarda qo‘llaniladigan nazorat matеriallari sifati darajasida ishlab chiqish imkonini bеradi.

Qanday xalqaro baholash dasturlari mavjud? PISA – o‘quvchilarni ta’limiy yutuqlarini baholash xalqaro dasturi PIRLS – matnni o‘qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot TIMSS – maktabda matematika va aniq fanlar sifatini tadqiq qiluvchi xalqaro monitoring ICILS – kompyuter va axborot savodxonligi bo‘yicha xalqaro tadqiqot kabi bir qator xalqaro dasturlar mavjud bo‘lib, ular rivojlangan davlatlardagi ta’lim sifatini yanada oshirishdagi mezon sifatida keng qo‘llanilmoqda.

PISA – o‘quvchilarning ta’limiy yutuqlarini baholash bo‘yicha xalqaro dastur PISA (inglizcha – Programme for International Student Assessment) – turli davlatlarda 15 yoshli o‘quvchilarning savodxonligini (o‘qish, matematika, tabiiy fanlar) hamda bilimlarini amaliyotda qo‘llash qobiliyatini baholovchi dastur. Bu dastur 3 yilda bir marotaba o‘tkaziladi. Dastlab 1997 -yilda ishlab chiqilgan va 2000 -yilda birinchi marta qo‘llanilgan. PISA bo‘yicha bahoning 50 ballga oshishi har yillik Yalpi ichki mahsulot (Ya. IM) ning 1% ga o‘sishini ta’minlaydi.

Ishtirokchi davlatlar soni PISA testlarida ishtirok etayotgan davlatlar soni tobora ortib bormoqda. 2015 yil 2018 yil 2012 yil 2009 yil 2006 yil 2003 yil 2000 yil 32 ta 74 ta 57 ta 43 ta 65 ta 72 ta 78 ta

PISAda o‘quvchilarning bilim sifati monitoringi 5 ta yo‘nalish bo‘yicha aniqlanadi. *O‘qish savodxonligi *Tabiiyilmiy savodxonlik Kompyuter savodxonligi *Matematik savodxonlik Tadqiqot yo‘nalishlari Moliyaviy savodxonlik *Izoh: O‘zbekiston 2021 -yilda 3 ta (o‘qish savodxonligi, matematik savodxonlik, tabiiy-ilmiy savodxonlik) yo‘nalish bo‘yicha ishtiroki etishi ko‘zda tutilmoqda.

2015 -yilda o‘tkazilgan tadqiqot natijalari (O‘qish savodxonligi yo‘nalishi) O‘rin Mamlakat O‘rtacha ball 1 Singapur 535 2 Gonkong (Xitoy) 527 3 Kanada 527 4 Finlandiya 526 5 Irlandiya 521 6 Estoniya 519 7 Janubiy Koreya 517 8 Yaponiya 516 9 Norvegiya 503 10 Yangi Zellandiya 501 Manba: http: //www. oecd. org/pisa/

2015 -yilda o‘tkazilgan tadqiqot natijalari (Matematik savodxonlik yo‘nalishi) O‘rin Mamlakat O‘rtacha ball 1 Singapur 564 2 Gonkong (Xitoy) 548 3 Makao (Xitoy) 544 4 Tayvan 542 5 Yaponiya 532 6 Xitoy 531 7 Janubiy Koreya 524 8 Shveysariya 521 9 Estoniya 520 10 Kanada 516 Manba: http: //www. oecd. org/pisa/

2015 -yilda o‘tkazilgan tadqiqot natijalari (Tabiiy-ilmiy savodxonlik yo‘nalishi) O‘rin Mamlakat O‘rtacha ball 1 Singapur 556 2 Yaponiya 538 3 Estoniya 534 4 Tayvan 532 5 Finlandiya 531 6 Makao (Xitoy) 529 7 Kanada 528 8 Vyetnam 525 9 Gonkong (Xitoy) 523 10 Xitoy 518 Manba: http: //www. oecd. org/pisa/

Mo‘ljalimiz: o‘quvchilarimizda XXI asr ko’nikmalarini shakllantirish, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun mustahkam zamin yaratish. Buning uchun nimalarni amalga oshirdik va yana qanday ishlarni bajarish zarur?

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirining 2017 -yil 16 -sentabrdagi “ 2017 -2018 o‘quv yilida ta’lim sifati monitoring tizimini yanada takomillashtirish va tashkil etish to‘g‘risida”gi 299 -sonli buyrug‘ining 3 -band 2 -xatboshida: Monitoring jarayonini tashkil etish, nazorat materiallari va turlarini ishlab chiqishda ilg‘or xalqaro tajribalar(PISA, TIMSS va h. k. )ni o‘rgangan holda milliy monitoring tizimini takomillashtirish va uning natijalari asosida o‘quv-metodik jarayonni yanada rivojlantirish choralarini ko‘rish 4 -bandida: Monitoring jarayoni uchun nazorat (testlar, yozma ishlar, so‘rovnoma, og‘zaki savollar, audio(video) materiallarini tayyorlashda ularning umumiy hajmiga nisbatan 20 % gacha o‘quvchilarning psixofiziologik xususiyatlariga mos keladigan, o‘quv dasturi va darsliklardan tashqari, xalqaro tajribalarda (PISA, TIMSS va h. k. ) qo‘llanilgan materiallardan foydalanish mumkinligi belgilab qo‘yilgan.

2017 -2018 o‘quv yili ta’lim sifati monitoring jarayonida xalqaro baholash dasturlaridan foydalangan holda umumta’lim fanlari bo‘yicha kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o‘quv topshiriqlari ishlab chiqildi.

2017 -2018 o‘quv yili ta’lim sifati monitoringida 8 -10 sinf o‘quvchilarning kompetentligini aniqlash maqsadida tuzilgan test topshiriqlari to‘g‘risida ma’lumot (fanlar kesimida tuzilgan testlar soni) 90 85 80 75 70 70 60 62 63 60 67 66 60 70 66 60 60 63 60 64 60 68 66 60 60 69 66 60 60 50 40 30 20 10 1 -yarim yillik 2 -yarim yillik af iy a a eo gr ik m at G In fo r ol og i ya yo Bi im K ka zi Fi a at ik ri at em Ta R us til i M va ad a bi yo ti O ‘z be k til i In gl iz til Fr i an su zt ili N em is til i R us yo t ab i ad a iv til na O x 0 0

2017 -2018 o’quv yili ta’lim sifati monitoringida 8 -10 sinf o’quvchilarning kompetentligini aniqlash maqsadida tuzilgan jami test topshiriqlari 1 -yarim yillik 2 -yarim yillik

Xo‘sh natijalar qanday ko‘rinish oldi?

2017 -2018 o’quv yili ta’lim sifati monitoringida 8 -10 sinf o’quvchilarning kompetentligini aniqlash maqsadida tuzilgan test topshiriqlari bo‘yicha o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari 72. 8 73. 8 64. 3 64. 8 55. 1 55. 8 57. 8 61. 3 a 52. 3 54. 5 59. 1 60. 8 a 63. 2 64. 5 60. 3 61. 1 62. 8 63. 2 64. 1 66. 2 68. 4 a eo gr af iy ka zi Fi G Bi ol og i ya yo im K at ik M m at fo r In at em ik x ri Ta bi yo ti R us til i O ‘z be k til i In gl iz til Fr i an su zt ili N em is til i ad a til i us R O na til iv va a ad ab i yo t 0 58. 8 59. 7 59. 3 60. 1 61. 2 62. 7 (fanlar kesimida) 1 -yarim yillik 2 -yarim yillik Manba: http: //test. uzedu. uz/monitoring/gaps

2017 -2018 o’quv yili ta’lim sifati monitoringida 8 -10 sinf o’quvchilarning kompetentligini aniqlash maqsadida tuzilgan test topshiriqlari bo‘yicha o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari 2 -yarim yillikda +1, 7 % o‘sish kuzatilgan 1 -yarim yillik 2 -yarim yillik Manba: http: //test. uzedu. uz/monitoring/gaps

Xalqaro baholash dasturlari tadqiqotlarida ijobiy natijaga erishish uchun nimalarni amalga oshirish lozim?

O‘quvchilarning kompetentligini aniqlashga yo‘naltirilgan o‘quv topshiriq na’munasi GULZOR Lola tomorqasida gulzor tashkil qilmoqchi. Unda gulzor atrofini chegara bilan o‘rash uchun 32 metr sim bor. Lola quyida berilgan qaysi shakllarda gul ekishi mumkin? Berilgan jadvalning har bir qatoridan “Ha” yoki “Yo‘q” belgisini belgilang. I shakl III shakl 32 metrlik sim Gulzor chegarasini to‘liq o‘rab shakli chiqishga yetadimi? I Ha / Yo‘q III Ha / Yo‘q IV Ha / Yo‘q II shakl IV shakl

O‘quvchilarning kompetentligini aniqlashga yo‘naltirilgan o‘quv topshiriq na’munasi BO‘Y O‘SISHI 1 -topshiriq. Grafikdan foydalanib 12 yoshdan so‘ng qiz bolalar bo‘yi o‘sishining o‘rtacha ko‘rsatkichi sekinlashganligini tushuntirib bering. Javob: 12 -14 yosh oralig‘ida qizlar bo‘yi 10 sm, o‘g‘il bolalar bo‘yi 18 sm ga o‘sgan. 2 -topshiriq. Grafikdan qaysi yoshlarda qiz bolalarning o‘rtacha bo‘yi o‘g‘il bolalarning o‘rtacha bo‘yidan baland bo‘lganligini aniqlang. Javob: 11 -13 yosh oralig‘ida Diagrammada o’g’il va qiz bolalar bo‘yining o‘rtacha o‘sish grafigi ko‘rsatilgan. 3 -topshiriq. Grafikda qaysi yoshlarda o‘g‘il va qiz bolalar bo‘ylarining o‘rtacha ko‘rsatkichi teng bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin. (yoshini va bo‘yi balandligini ko‘rsating) Javob: 11 yoshda 145 sm, 13 yoshda 160 sm

E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.