Press "Enter" to skip to content

Tarmoq arxitektura. ma lumotlar uzatish tarmog i va uskunalar tuzilishi

Muammolar: Dial-up juda cheklangan tarmoq tarmoqli kengligi beradi . Analog modemlar, masalan, 56 Kbps maksimal ma’lumot tezligi bo’yicha eng yuqori natijalarni qo’lga kiritishadi. U Internet tarmog’i uchun keng polosali internet bilan almashtirildi va boshqa maqsadlarda foydalanishni bosqichma-bosqich qisqartiradi.

Diplom ish

Tarmoqdan foydalanganda axborotni saqlash ishonchliligi ortadi, chunki juda oddiy usulda qimmatli axborotlarni qayta nusxalash mumkin va alohida foydalanuvchilar o’rtasida axborot almashish engillashtiriladi. Tarmoq foydalanuvchilar so’rovini mujassamlashtiradi, bir vaqtning o’zida axborotdan ko’plab mijozlar foydalanish imkonini beradi.

Apparat qurilmalari va tarmoq dastur ta’minoti orqali o’zaro bir-birlari bilan hamohang ishlay oladigan kompyuterlar majmuiga tarmoq deyiladi.

Tarmoqlarni turli me’yorlarga ko’ra sinflarga ajratish mumkin. Bular:
1) o’tkazish qobiliyati, ya’ni ma’lumotlarni tarmoqqa uzatish tezligiga muvofiq:
– past 100 Kbit/ s gacha;
– o’ rta 0,5-10 Mbit/s gacha;
– yuqori 10 Mbit/s dan ortiq.
2) uzoq kommunikatsiya tarmoqlari bilan ishlash tezligi, ularning fizik o’lchoviga muvofiq:
– LAN ( Local-Area Network) lokal tarmoq (bir ofis, bino ichidagi aloqa);

– CAN (Campus-Area Network) – kampus tarmoq, bir-biri bilan telefon yoki modemlar bilan ulanish, ammo etarlicha bir-birlaridan uzoqda joylashgan kompyuter lokal tarmoq;

– MAN (Metropolitan-Area Network) katta tezlik bilan aloqa uzatish (100 Mbit/s) imkoniyatiga, katta radiusga (bir necha o’n km) axborot uzatuvchi kengaytirilgan tarmoq;

– WAN (Wide-Area Network) keng masshtabli (mintaqaviy) maxsus qurilma va dasturlar bilan ta’minlangan alohida tarmoqlarni birlashtiruvchi yirik tarmoq;

– GAN (Global -Agea Network) global (xalqaro, qit’alararo) tarmoq;

3) t armoq tugunlari turi bo’yicha (tugun – hisoblash tarmoqlari va ularning alohida elementlari ulangan joyi). Boshqacha aytganda, tugunga shaxsiy, mini- va katta kompyuterlar, alohida tarmoq ham kiradi. Masalan, umumiy foydalanish tarmoqlaridagi alohida kompyuterlar (boshqachasiga ularni stantsiyalar deb ham yuritishadi) tugunlarga misol bo’la oladi. Unchalik katta bo’lmagan alohida tarmoqlar kampus tarmog’i uchun tugun bo’ladi.

4) tugunlar munosabatiga ko’ra:

– bir xil rangli (peer-to-peer), uncha katta bo’lmagan, bir xil mavqega ega kompyuterlar (bu erda hamma kompyuterlar ham «mijoz», ya’ni tarmoqning oddiy foydalanuvchisi, ham «server», ya’ni tarmoq foydalanuvchilariga xizmat ko’rsatishni ta’minlovchi bo’lishi mumkin). Macalan, WINDOWS 95 OS tarmog’i tarqatilgan (Distributed) tarmoqlar. Bunda serverlar tarmoq foydalanuvchilariga xizmat ko’rsatadi, biroq tarmoqni boshqarmaydi;

-server (Server based) yoki markazlashgan boshqarishga ega tarmoqlar. Bu erda tarmoqning bosh elementi serverdir. Qolgan tugunlar serverning resurslaridan foydalanishi mumkin (masalan, Novell NetWare, Microsoft LAN Mananger va boshqalar).

5) t armoq operatsion sistemalarini ishlatish bo’yicha (tarmoq OS):

gomogenli – hamma tugunlarda bir xil yoki yaqin operatsion sistemalardan foydalaniladi (masalan, WINDOWS OS tarmog’i);

geterogenli – bir vaqtning o’zida bir nechta tarmoq operatsion sistemalari ishlatiladi (masalan, Novell NetWare va WINDOWS).

Tarmo q servisi

Tarmoqda bir necha xil serverlar bo’lishi mumkin. Kompyuter tarmog’i o’z mijozlariga qanday xizmatlar turkumini taklif etishi, ularning servisi qanday bo’lishi juda muhimdir. Ular bilan tanishamiz:

-fayl – server – mijozga axborot saqlash qurilmalarida saqlanuvchi fayllardan foydalanish imkonini beradi. Bunda server barcha ishchi stantsiyalaridan fayllarga kirish imkonini berishi zarur. Shunigdek, axborotlarni himoya qila olish vazifasi ijobiy hal etiladi;

– print – server umumiy holda ko’pgina mijozlarga bir nechta printer orqali xizmat ko’rsatishni ta’minlaydi. Bunda server chop etiluvchi axborotlarni qabul qila olishi va ularni navbati bilan chop etishga chiqarishi kerak;

faks – server – mijozlarga faks-modem telefon tarmoqlari bilan mujassam tarmoqli xizmat ko’rsatishni ta’minlaydi. Bu go’yo axborot chiqarishga o’xshaydi (printer kabi). Faks-server olgan faksimal xabarlar alohida tarmoqda qayta ishlanadi.

-elektron pochta (E-mail) – mijozlar o’rtasida, ular bir-birlaridan qancha uzoqlikda joylashganligidan qat’iy nazar, axborot almashishni ta’minlaydi. Bu erda jarayon xuddi oddiy pochta kabi kechadi. Elektron xat o’z adresiga ega. Uni jo’natuvchi desak, qabul qiluvchi xam o’z adresiga ega. «Xat» pochta qutisiga tashlanadi (ya’ni pochta serveri) va pochta serverlar sistemasi yordamida qabul qiluvchi pochta qutisiga etkaziladi, ya’ni bu erda uzatuvchi va qabul qiluvchining maxsus kataloglari mijozga xizmat qiluvchi kompyuterda joylashtirilgan bo’ladi. Shu tariqa xatlar fayllar sifatida uzatiladi.

-bevosita muloqot (Chat) , bunda aniq vaqtda maxsus dastur ta’minoti yordamida ikki yoki undan ortiq mijozlar o’zaro axborot (matnli, tovush, video) almashinishi tushuniladi. Raqamli videokameralar, tovushli kartalar, mikrofonlar, multimedia vositalarini qo’llaganda, videokonferentsiyalar o’tkazish imkoniyati tug’iladi. Bunday holatlarda kompyuterlar yuksak unumdor va tarmoqning o’tkazish qobiliyati kuchli bo’lishi lozim. MS Net Meeting – dasturi orqali bevosita muloqotni amalga oshirish mumkin.

Global tarmoqlar, ma’lumki, yirik shaharlar, mamlakat, qit’alarni qamrab oladi. Lokal tarmoqlar esa etarlicha kichik maydonni o’z ichiga oladi. Ular 10, 100, 1000 metr chamasi radiusda 1000 nafarga etar-etmas mijozlarga xizmat qilishga mo’ljallanadi. Bunday hajm LKT 10 Mbayt/s va undan ortiq tezlanishda ishlash imkonini beradi. Odatda LKT ishchi stantsiyalar (IS) va maxsus kompyuterlarni (fayl, print serverlari va boshqalar) o’zaro kabel bilan bog’lashdan iborat. Ular o’z navbatida tarmoq adapterlari yordamida (tarmoq kartalari) ulanadi.

Alohida tugunlarni tarmoqda ulash usullari tarmoq topologiyasi deyiladi. Odatda uchta topologiya qo’llaniladi:

1. Umumiy shina. Bu holda lokal tarmoqdagi barcha kompyuterlar bitta aloqa chizig’iga parallel bog’lanadi. Bunday shinalarni boshqarish ham alohida, ham markazlashgan bo’lishi mumkin. Markazlashgan boshqaruvda tarmoqqa maxsus kompyuter-server ulanadi, uning vazifasi tarmoqda axborotni uzatishni boshqarishdir. Alohida boshqaruvda hamma kompyuterlar bir xil maqomga ega, ular mustaqil ma’lumotlarni uzatish imkoniyatiga ega.

2. Xalqa. Bu holatda barcha kompyuterlar yopiq xalqasimon, ketma-ket bog’lanadilar. Bunda xabar birin-ketin kompyuterdan-kompyuterga uzatiladi. Xabarni uzatgan kompyuter yana o’sha xabarni qayta qabul qilmaguncha, jarayon davom etaveradi.

3. Yulduzcha. Yulduzcha topologiyaga ega tarmoqlar markaziy tugunga ega (kommutator yoki kontsentrator). Mazkur markaziy tugunga barcha qolgan kompyuterlar ulanadi. Dastlab uzatilgan xabar ana shu qurilmaga kelib tushadi, so’ng boshqa kompyuterlarga uzatiladi.

Bog’lash uchun qo’llaniladigan kabellar uzatish muhiti deb yuritiladi.
Kabellar asosan uchga bo’linadi:

-koaksial kabellar (coaxial cable), ular televizion antennaga juda o’xshash. O’tkazish tezligi: 10 Mbit/sek. Asosan bino ichidagi tarmoqni hosil qilishda foydalaniladi.

-juftli o’ram kabellari (tvisted pair) telefon simini eslatadi. O’tkazish tezligi: 100 Mbit/sek. Asosan bino ichidagi tarmoqni hosil qilishda foydalaniladi

-optiktolali kabel (fider-optic cable). Eng ishonchli va tez, shu bilan birga juda qimmat kabel turi. Oralig’i 100 km masofadagi tarmoq uchun qo’llaniladi. O’tkazish tezligi: 2 Gbit/sek.

Tarmoq kabellarini texnik k o’rsatkichi
Kabel turi
O’tkazish tezligi,
Tarmoqni hosil qiluvchi nuqtalar orasidagi masofa
Kabel uzilganda tiklash mukinligi
Koaksial kabellar
10 Mbit/sek
100 so’m/metr
J uftli o’ram kabellari
100 Mbit/sek
200 so’m/metr
Optiktolali kabellar
1-2 Gbit/sek
Maxsus qurilmalar talab qilinadi
1000-3600 so’m/metr

Lokal tarmoqlarning qo’llanish sohasi juda keng. Bunga ofis ishlarini avtomatlashtirish, korxona boshqaruv sistemalari, loyihalarni avtomatlashtirish texnologik jarayonlari va robototexnika komplekslari, bank va axborot sistemalari, elektron pochta sistemalarini boshqarish kiradi.

WINDOWS OSda lokal tarmog’ni sozlash va ishlatish uchun juda qulayligini albatta e’tirof etish kerak. Tarmoq bilan ishlashdan avval, agar Sizning kompyuteringiz lokal tarmoqqa ulanmagan bo’lsa, sozlash ishlari olib boriladi. Kompyuter tarmoqda ishlashi uchun uni sozlash jarayoni quyidagicha:

Avvalo kompyuterda tarmoq plata (karta) borligiga ishonch hosil qilish darkor.
RJ-45 raz’yomiga maxsus konnektor orqali simlar ulanadi. -konnektor.

Boot Rom mikrosxemasi tarmoqdagi boshqa kompyuterdan foydalanib, operatsion sistemani yuklash imkonini beradi. Simlar HUBlarga ulanib tarmoq h osil qilinadi.

HUB (Switch) qurilmasidan foydalangan holda kompyuterni tarmoqqa ulash. Hub lar xonadagi kompyuterlarni bir-biri bilan bog’lash uchun kerak bo’lsa, Switchlar binolar orasiga qo’yiladi.

Tarmoqda ishlovchi har qanday kompyuter o’z nomi, maxsus TCP-IP adresi va ishchi guruhiga ega bo’lishi kerak. Boshqa tarmoq ishtirokchilari unga shu nom va TCP-IP adres bilan murojaat qilishlari mumkin (fayl va papka, xabar jo’natish). Windows OC o’rnatilgan kompyuterlar orasida aloqa mavjudligini tekshirish uchun ping (bu erda TCP-IP tarmoqdagi tekshirilayotgan kompyuter adresi) buyrug’i ishlatiladi. Masalan, ping 10.1.14.27.

BlueTooth –kabelsiz tarmoq.

BlueTooth – kabelsiz tarmoq standartidir. Ishlash radiusi 10- 100 metr oralig’i bo’lib, 2.5 GGts chastotada ishlaydi. O’tkazish tezligi 1Mbit/sek. Albatta qurilmalar ham bu standart uchun mo’ljallangan bo’lishi shart. Shuningdek, qo’l (mobilniy) telefoni bilan aloqa bog’lash mumkin. Agar telefon operatori (masalan, Uzdunrobita) Internetga bog’lash imkonini bersa, u holda kompyuterdan va qo’l telefonidan foydalangan holda simsiz Internetga bog’lanish mumkin (noutbuklar uchun juda qulay).

1.2 Hisoblash tarmoqlarini tashkil qilish tamoyillari

Informatsion texnologiyalarda port – bu yuborilayotgan va qabul qilinayotgan axborotlar o`rtasidagi bog`lanishni tashkil etadi (mantiqiy yoki fizik).Odatda quyidagilar:

Qurilmali (apparatli) portlar – bu asosan kompyuterning fizik qurilmasi bo`lib u asosan vilka yoki kabel yordamida kompyuterga bog`lanadi.Ularga quyidagilar kiradi:

Parallel port, Davomli port, USB, PATA/SATA, IEEE 1384 (FireWire), PS/2

Kiritish- chiqarish porti – mikroprotsessorlarda (masalan Intel) qurilmalar yordamida ma`lumotlar almashish imkonini beradi. Kiritish- chiqarish porti dasturga ma`lumotlar berish va uni almashishni tashkil etadi.

Tarmoqli port – TCP va UDP protokol parametrlari bo`lib u IP formatidagi ma`lumotlar paketi qo`llanilishini aniqlaydi.

Kompyuterning tashqi qurilmalar i bilan axborot almashishi jarayonini, kopmyuterning tashqi interfeysi tashkil qiladi. Tashqi interfey tashqi portlar, shinalar, kopmyuterlar birlashmasi va tashqi qurilmalar jamlamasidan iboratdi. Asosan kopmyuter va tashqi qurilmalarni bir-biriga bog’lashda shinalardan foydalaniladi.

Kopmyuterga printer, scaner, sichqoncha, klaviatura va shunga o’xshash qurilmalarning kompyuterga ulanishi tashqi interfeysga misol bo’ladi. Tashqi interfeysni amalga oshirish uchun unga apparat va dasturiy ta’minot: tashqi qurilmani boshqaruvchisi (controller) va controller ni boshqaruvchi maxsus dastur, drayver (driver) kerak bo’ladi.

Har qanda kopmyuterda tashqi interfeys bir qancha portlar, jumladan, LPT, PS/2, COM, USB, … kabilar orqali amalgam oshiriladi. (1-rasmga qarang). Har bir portning o’ziga yarasha vazifasi bor.

IEEE 1284 (Printer port, parallel port, LPT) – shaxsiy kompyuterga ulashga mo`ljallangan xalqaro parallel interfeys standartiga mos tushuvchi qurilma. “LTP” nomi MS DOS oilasidagi operatsion tizimdagi “LTP1” (Line Printer Terminal yoki Line PrinTer) standart nomidan kelib chiqqan. Hozirgi vaqtda bu interfeys asosan USB interfeysi bilan mos tushadi va u yi`g`ma apparatlarni (skaner – printer – kserokopiya) ulashsh uchun ishlatiladi. Lekin asosan yuqori tezlikda chop etish va printer uchun ishlatiladi. Bu bilan asosan Cetronics, Betronics, HP, Hewlett-Packard firmalari tomonidan ishlab chiqariladi. Ular 1284.3-2000 va 1284.4-2000 standartiga asoslangan. Ishchi rejimlari:

 • SPP (Standart Paralell Port) — bir yo`nalishli port, to`laligicha Cetronics interfeysi bilan mos tushadi.
 • Nibble Mode — SPP rejimida ikki yo`nalishli ma`lumotlar almashinishga asoslangan (4 baytli) qo`shimcha qurilmalar bilan jihozlangan
 • Byte Mode — Ba`zida qo`llaniluvchi IEEE 1284 standartiga asoslangan eski kontrollerlardan ikki tomonlama ma`lumot almashish uchun foydalaniladi.
 • EPP (Enhanced Parallel Port) —ishchi qurilma Intel, Xircom va Zenith Data Systems — firmalariga tegishli ikki tomonlama ma`lumot almashish, 2 Mbayt/sekund tezlikda
 • ЕСР (Extended Capabilities Port) — ishchi qurilma Hewlett-Packard va Microsoft kompaniyalari, qo`shimcha ravishda ma`lumotlarni siqish appatiga ega va DMA rejimida ishlovchi qurilma

Tarmoq kommutatori (TCP/IP port) yoki svitch (switch- qo`shmoq, qaytaulagich)- kompyuter tizimlarida bir necha uzellarni bir segmentda birlashtirish uchun mo`ljallangan qurilma. Konsentratorlardan asosiy farqi bitta qurilmaga berilgan ma`lumotlar kommutator orqali boshqa kommutatorlarga uzatiladi. Kommutatorlar OSI modelining kanal rejimida ishlaydi va bir- bir biriga MAC adresslari orqali uzellar bir tarmoqqa bog`lanadi. Bir necha tarmoqlarni birlashtirish uchun tarmoq darajali marshrutizatorlardan foydalaniladi.

Kompyuterning ichki portlari bilan ishlash .

Kompyuterning ichiki portlari ichiqi qurilmalarning bir-biri bilan aloqasini ta’minlashga xizmat qiladi, xuddi tashqi portlarga o’xshab. Ichiki portlarda ham axborot (signal) lar uzatish uchun qo’llaniladi va har bir portning maxsus raqami mavjuddir. Har qanday ichiki qurilmaning o’zining porti mavjud. Bu portlardan protsessorning buyrug’iga qarab, shu portdan axborot qabul qilishi yoki uzatishi mumkin. Agar microprotsessor ma’lum raqamli portga OUT buyrug’ini bersa, shu portdan ma’lumot uzatish mumkin. Bu ma’lumotning o’lchami 1 yoki 2 bayt bo’lishi mumkin. Agar microprotsesseor IN buyrug’ini bersa, deman shu portdan axborot o’qilishi lozimligini bildiradi.

Masalan, klaviaturada ixtiyori tugmaning bosilgani holati. Bu holatda darhol natijasi namoyon bo’ladi. Lekin bu jarayon bir necha bosqichlardan o’tadi. Klaviaturanig tugmasi bosilganda markaziy protsessor klaviaturaning portiga IN buyrug’ini beradi. Qaysi tugma bosilgani aniqlanib chiqish portlariga uzatiladi.

Ichki portlarning 944 ( ЗВ 0(16))-sidan boshlanadigan bir qancha portlar oq-qora grafikali rejim uchun, 976(3D0(16)) boshlanadiganlari ragli grafik rejim uchun. 1008 (3F0(16)) dan boshlanadiganlari yumshoq disk (floppy) ni boshqarish uchun, 1013(3F5(16)) da esa floppy diskka yozish va floppy diskdan o’qish uchun qo’lladinlar.

Agar kopmyuterda tashqi portlar mavjud bo’lmasa u kopmyuterda faqat o’zining ichida bor ma’lumotlar bilan ishlash mumkin, ya’ni tashqi qurilmalar ulab bo’lmaydi. Bu esa ancha qiyinchiliklar tug’diradi. Ichiki portlarning mavjud bo’lmasligi mumkin emas. Chunki ularsiz kopmuuter ishlashi emas yonishi qiyin. Insonning qon tomirlari inson tanasini kislorodni eltib bersa, portlar esa kopmyuterning qurilmalarini axborot (berilgan buyruq) ni eltib beradi. Ayonki, insonning qon tomirlari bo’lmasa yashamasligi aniq, kopmyuter ham shundoq portlari bo’lmasa u kopmyuter emas.

3. Interfeys bu ikki tizim, qurilma yoki dastur orasidagi chegara bo`lib u elementlar orasidagi bog`lanishni tashkil etuvchi yordamchi boshqaruvchi mikrosxemalar yoki bog`lanish qurilmasidir.

Foydalanuvchi interfeysi – foydalanuvchi bilan qurilmalar o`rtasidagi aloqani ta’minlab beruvchi muhit:

Buyruqlar qatori interfeysi : matnli qator (buyruq) yordami bilan yo`l ochuvchi kompyuter konstruksiyasi;

Foydalanuvchining grafik interfeysi( graphical user interface , GUI): Monitorning elementlarini taqdim etuvchi dasturiy funksiya;

Dialogli interfeys ;
Yagona tilli interfeys : foydalanuvchi dastur bilan uning ona tilisida “gaplasha oladi”.

Miya interfeysi (in english: brain- computer interface) – kompyuter elektordlar va miyaga o`rnatilgan retseptorlar yordamida foydalanuvchi miyasidagi o`zgarishlarga mos ravishda ovoz va nurlanishni boshqarib turishga javobgar bo`ladi.

Fizik interfeys – bu fizik qurilmalar bilan ishlash muhiti. Bu muhit haqida gapirilganda asosan kompyuter portlari tushuniladi:

Tarmoqli interfeys;

Shlyuz (telekommunikatsiya) – mahalliy tarmoqlarni undan kattaroq tarmoqlar bilan, misol uchun Internet, bog`lovchi qurilma;

Shina(Kompyuter);

COM interfeys (Component Object Model interface) – mavhum funksiyalar va xususiyatlarni shu interfeys komponentalari orqali boshqa dasturlarda aniq funksiya ko`rinishida qo`llash imkonini beradi;

Ma’lumotlar almashish uslubiga ko`ra interfeys parallel va interfeyslarga bo`linadi

4 .Kompyuter tarmog`i (hisoblash tarmog`i, ma`lumotlar almashish tarmog`i) – ikki yoki undan ortiq kompyuterlar o`rtasidagi aloqa tizimidir. Ma`lumotlar almashish turli xil fizik hodisalarni qo`llash orqali amalga oshiriladi: elektr signallari yoki elektromagnit nurlanishlarning turli xil ko`rinishlari orqali.

Kompyuter tarmog`i o`z navbatida ma`lum qoidalar asosida bir necha turlarga bo`linadi.
Sinflanishi

 1. Hududiy chegaralanishlar va o`lchamlar bo`yicha:

Tarmoq arxitektura. ma’lumotlar uzatish tarmog’i va uskunalar tuzilishi

Bugungi kunda, tushunchasi tarmoq ulanishi hech ham ajablanarli emas. Biroq, ularning zikriga Ko’pchiligimiz ham tarmoq va xizmat ishlari kabi ulanishini tashkil nima haqida ko’p o’yladim. ning tarmoqlari va zamonaviy dunyoda o’z salohiyatini butun monografiya yozish mumkin, chunki, Xulosa bu masalani ko’rib chiqish uchun harakat qilaylik.

Tarmoq arxitektura: asosiy turlari

muddatga asosiy tafsir Shunday qilib, kompyuter tarmoqlari terminallari muayyan soni (kompyuterlari, noutbuklar, mobil qurilmalar) aslida, bir tarmog’i tashkil, deb bir-biriga.

Bunday Wi-Fi-router kabi yo’riqnoma orqali ulanish yordamida Simli va simsiz: Bugungi ikki asosiy ulanish turlari bor. Lekin, bu buzdağının faqat uchi hisoblanadi. Aslida, tarmoq arxitektura boshqacha tasnif bo’lishi mumkin, shuning uchun bir necha komponentlar foydalanishni o’z ichiga oladi, va. Bu vaqtda tarmoqlari uch turi mavjud deb hisoblanadi:

 • tarmoqlari kasbdoshlari;
 • ajratilgan serverlarni bilan tarmog’i;
 • tugunlari barcha turlarini o’z ichiga oladi gibrid tarmoqlari.

Bundan tashqari, alohida kategoriya, global, mahalliy, shahar, xususiy tarmoqlar va boshqa navlarini namoyish etiladi. AQSh asosiy tushunchalar to’xtalib qilaylik.

Ta’rifi The turlari tarmoqlari

hamkorlik asosida tarmog’i bilan yarataylik “mijoz tarmog’iga uy egasi.” aniq bo’lgani kabi, bir dominant joy tarmoq boshqarish va uning barcha komponentlarini amalga markaziy terminali, qamrab bor. ma’lumot olish uchun – mijoz terminallari faqat kelajakda ulanishlar uchun so’rovlarini yuborishingiz mumkin. tarmog’ida asosiy terminal mijoz mashina rolini o’ynay olmaydi.

Peer tarmoqlari, deb resurslarni birinchi turi farq ko’pincha piring deb nomlangan, bir xil, barcha ulangan terminallar orasidagi taqsimlanadi. Oddiy misol torrent yordamida fayllarni yuklab olish jarayonidir, deb atash mumkin. to’liq yoki qisman turli terminallari ustida bo’lishi mumkin, deb o’rnatilgan final tasvir. Foydalanuvchi tizimi, u faylning qismini yuklab tarmoq ustida Barcha mavjud resurslaridan foydalanish, kompyuteringizga yuklab qo’yiladi. The ko’proq, The oliy The darajasi qarshi. murojaat, bu tarmog’ida muhim emas. The asosiy sharti ekanligini The mijoz mashina bor qilingan o’rnatilgan The tegishli dasturiy ta’minot. Bu mijoz so’rovlarini qilish irodasi ekan.

“Mijoz-server” arxitekturasi oddiy hisoblanadi. oson tushunish uchun kompyuter terminallari o’rtasida aloqa (u ishlab chiqarilgan qaysi yo’l baribir) mehmon javonlarda olingan moddiy nazorat mumkin do’kon yoki raflardan (markaziy server) va jadvallar ega bo’lgan kutubxona zalida, deb vakili mumkin.

Bu ochiq-oydin munosabatlar bor, deb ochiq-oydin emas: mehmon kutubxona yoziladi yoki allaqachon (tayinlangan IP-manzillar asosida tarmoq identifikatsiya) shaxsiy ma’lumotlarni ro’yxatdan keyin, keladi nihoyat kitob oladi va uni o’qiydi zarur adabiyoti (tarmoq so’rov) izlaydi.

zamonaviy tarmoqlar ancha murakkab, chunki Tabiiyki, taqqoslash, eng ibtidoiy hisoblanadi. Biroq, bu misol tarkibida oson tushunish uchun mukammal mos keladi.

Savollar identifikatsiya terminallar

Endi har qanday turdagi kompyuterlar tan tarmog’ini ishlab chiqarish haqida bir necha og’iz so’z. ichki va tashqi: Agar ikki turi IP-manzil yoki, yana oddiy, noyob identifikator bilan tayinlanadi ulanganda kimdir har qanday terminali bilmasa. Ichki manzil yagona emas. Lekin tashqi IP – Ha. In The World yo’q, ikki mashinalari bilan The Shu IP. Bu bizga bu eng yaxshi kompyuter terminali yoki mobil qurilma bo’lsin, har qanday gadget aniqlash imkonini beradi, nima bo’ladi.

bu hamma uchun tegishli protokoli mos keladi. Ayni paytda, ishlatiladigan eng keng tarqalgan va eng keng IPv4 hisoblanadi. Biroq, amaliyot shuni ko’rsatmoqdaki, u allaqachon mijoz qurilmalar sonining ortishiga munosabati bilan noyob manzilini ta’minlash olmadi aylandi, deb, o’zini nafari qildi. Faqat gadjetlarni ishlatilgan, chunki so’nggi o’n yil mobaynida, mobil uskunalar qarash juda ko’p, deyarli dunyoning har bir ikkinchi shaxs, uning ixtiyorida shu mobil telefon da mavjud.

IPv6 protokoli

Shunday qilib, tarmoq, ayniqsa Internet arxitektura, ham o’zgartirishga boshladi. Va o’rniga The to’rtinchi versiyasi kelgan oltinchi (IPv6). u hali olmagan ilovalar juda keng bo’lsa-da, biroq, go’yoki, bo’lg’usi uzoq emas, va telekommunikatsiya xizmatlarini ko’rsatuvchi tez orada deyarli barcha xizmat ko’rsatuvchi provayderlar, u protokoli (oltinchi versiyasi faol DHCP server mavjudligiga bog’liq) ko’chib o’tadi.

128-bit manzil kitobini ta’minlash, bu protkola bilan to’rtinchi versiyasini foydalanib ko’ra sizga ko’proq manzillar beradi, chunki, o’zingiz uchun hukm.

bag’ishlangan serverlar

Endi bir bag’ishlangan server ko’rib. Ko’rsatish, o’zi uchun gapiradi: ular muayyan vazifalar uchun mo’ljallangan. Taxminan aytganda, bu to’liq amalga oladi foydalanuvchi, egalik virtual internet server haqiqiy turi hisoblanadi. Bu podcast’lerin asosiy manba egasi har qanday ma’lumot bilan atalgan makon joylashtiriladi mumkin veb hosting ma’nosi hisoblanadi.

Bundan tashqari, toshli xavfsizligi uchun, ijaraga server oraliq ijaraga ya’ni bir mas’ul emas. Bunday serverlar misollar juda ko’p sabab bo’lishi mumkin. Keyin siz va pochta, va o’yinlar, fayl almashish va shaxsiy sahifalar, va yana (ularning ijtimoiy tarmoqlarda hisob va bu turdagi xizmatlar bilan adashtirmaslik kerak emas).

mahalliy tarmoqlari

Bu tez-tez, deyiladi kabi mahalliy tarmoq yoki “lokalku”, terminallar cheklangan soni biriga birlashtirib uchun tuzilgan. LAN Arxitektura shartlari Ulanish, deb allaqachon tushunib, va may simli aloqa va VPN Kirish turi. Bu va boshqa hollarda esa, bu master server boshqaruvchisiga bir ulanishini talab qiladi. avtomatik aniqlash (manzil belgilash, har bir mashina) yoki qo’lda kiritish: Tarmoq xizmatlari Ushbu holatda, dual rejimida ishlashi mumkin.

Mahalliy olgan tarmoqlari, asosan, faqat (masalan, talab qilinmaydi har qanday terminal ro’yxatdan deb aslida iborat bo’lgan maxsus xususiyatga ega do’st tarmoqlari) , va markaziy server (plyus ADMIN). Bundan tashqari, “rassharennye” ma’lumotlariga kirish to’liq yoki cheklangan bo’lishi mumkin. Bu barcha parametrlariga bog’liq. Agar hatto deb atalmish bulut xizmatlar qarash bo’lsa, ular, aslida, ham, shu bir virtual tarmoq, shunday qilib, kim tasdiqlangan va muayyan axborot, yuklab olish yoki tahrir fayllar kirish huquqiga olish, va foydalanuvchilar. D. bo’ladi ba’zan hatto real vaqtda fayllarining mazmunini bir vaqtning o’zida o’zgarish beradi.

The me’morchiligi The Internet: a bit tarixi

Nihoyat, biz dunyoda eng yirik bugun tarmog’i, o’ting. Albatta, bu internet yoki World Wide Web-ku. 1969 yilda Qo’shma Shtatlarda harbiy maqsadlar uchun ishlab chiqilgan aloqa – Jahon keng veb ARPANET’in prototipi hisoblanadi. So’ngra, shu bilan birga, faqat ikki tugun o’rtasidagi aloqani sinovdan qilingan, lekin vaqt, hatto Buyuk Britaniyada terminallar bilan topilgan bir simi orqali tarmoqqa ulanish uchun.

bor TCP / IP protokoli va domen nomlari tizimi topshirig’iga asoslangan identifikatsiya edi, va qachon Faqat ancha keyin, biz internet ataydigan bugun bor edi.

Umuman, barcha axborot saqlanishi mumkin, hech bitta markaziy server bor Internetda bo’lishi ishoniladi. Ha, bugun, va disk disklar kabi imkoniyatlar mavjud emas. Barcha ma’lumot tarqatildi orasida yuzlab, minglab individual serverlar turli turlari. Boshqa so’zlar bilan aytganda, Internet teng peer tegishli va gibrid tarmog’iga mumkin. bitta mashina bu barcha bilan, tarmoq sozlamalarini boshqarish yoki sizga kerakli ma’lumotlarni saqlab, balki boshqa foydalanuvchilar bu mavjud qilish nafaqat o’z veb-server, yaratishingiz mumkin. Taqsimlash Wi-Fi – dan emas, balki oddiy misol?

Asosiy parametrlar va sozlamalar

As uchun The parametrlari va sozlash, har bir narsa oddiy. qoida tariqasida, uzoq vaqt davomida IP tarmoq, DNS yoki proksi serverlar qo’llanma kirish ishlatilgan emas. Buning o’rniga, har qanday ISP beradi Avtomatik aniqlash kompyuter yoki mobil qurilma bilan The tarmoq.

Yilda (ishlayotgan bo’lsa, yoki, IPv6) bir IPv4 parametrlari tanlash bilan tarmoq xususiyatlari orqali amalga oshiriladi, bu ri kirish uchun tizimlarini Windows asoslangan. qoida tariqasida, juda sozlamalarida qo’llanma ma’lumotlarni kiritishni bartaraf avtomatik qabul manzillar, o’z ichiga oladi. Biroq, ba’zi hollarda, ayniqsa, RDP-mijoz (masofaviy erkin foydalanish) tashkil etish yoki muayyan xizmatlardan foydalanish imkonini beradi qachon, qo’lda ma’lumot kiritish talab qilinadi.

xulosa

Ko’rib turganingizdek, tarmoq Arxitektura, umuman, juda qiyin emas, tushunish. Asosan, bu erda biz shunday barmoqlariga gapirish, bu savolga hatto eng sodda foydalanuvchi, hech kimga tushuntirishga tarmoqlarini tashkil faqat asosiy jihatlarini ko’rib chiqildi. Biz dasturiy ta’minot bilan bog’liq DNS serverlar, proksi, DHCP, WINS va hokazo. E., shuningdek masalalar kontseptsiyasi bo’yicha tegdi yo’q, chunki aslida, albatta, u, ancha murakkab. Hatto, bu minimal yetarli axborot tuzilishi va har qanday turdagi tarmoqlari faoliyat asosiy tamoyillari tushunishga ko’rinadi.

Tarmoq ulanishining turlari

Kompyuter tarmoqlari turli shakllarda keltirilgan: uy tarmog’i, biznes tarmoqlari va Internet uchta misol. Qurilmalar ushbu (va boshqa turdagi) tarmoqlarga ulanish uchun turli xil usullardan foydalanishlari mumkin. Uch asosiy turdagi tarmoq ulanishlari mavjud:

 • Point-to-point ulanishlar bir qurilmaning to’g’ridan-to’g’ri boshqa qurilmaga bog’lanishiga imkon beradi. Misol uchun, ikkita telefon aloqa ma’lumotlarini yoki rasmlarni almashish uchun bir-biri bilan o’zaro bog’lanishi mumkin.
 • Efir / multicast aloqasi qurilmaga bitta xabarni tarmoqqa yuborish imkonini beradi va ushbu xabarning nusxalari bir nechta oluvchilarga yetkaziladi
 • Ko’p yo’nalishli ulanishlar bitta qurilmaga parallel ravishda bir nechta qurilmalarga to’g’ridan-to’g’ri ulanish va xabarlarni etkazib berishga imkon beradi.

Barcha tarmoq texnologiyalari barcha turdagi ulanishlarni qo’llab-quvvatlamaydi. Yurakka chekilgan imzo aloqalari, masalan, qo’llab-quvvatlash eshittirishlari, ammo IPv6 yo’q. Quyida keltirilgan bo’limlarda bugungi kunda tarmoqlarda keng ishlatiladigan turli xil ulanish turlari tasvirlangan.

Ruxsat etilgan keng polosali internet

Keng polosali so’z ko’p narsalarni anglatishi mumkin, ammo ko’plab iste’molchilar uni ma’lum bir joyda o’rnatilgan yuqori tezlikdagi Internet xizmati tushunchasi bilan bog’lashadi. Uylar, maktablar, biznes va boshqa tashkilotlardagi xususiy tarmoqlar odatda Internetga keng polosali ulanish orqali ulanadi.

Tarix va umumiy foydalanish: Har xil universitetlar, hukumatlar va xususiy tashkilotlar 1970 va 1980 yillarda internetning asosiy qismlarini yaratdi. Internetga ulangan uyali aloqa 1990-yillar mobaynida Jahon Wide Web (WWW) paydo bo’lishi bilan mashhur bo’ldi. Ruxsat etilgan keng polosali internet xizmatlari rivojlangan mamlakatlarda 2000-yillar mobaynida tez sur’atlar bilan o’sib borayotgan uy-joylar uchun standart sifatida mustahkam o’rnashdi. Ayni paytda, milliy Wi-Fi provayderlari o’z abonentlari foydalanishlari uchun geografik jihatdan tarqalgan keng polosali ulanish belgilarini qo’llab-quvvatlashga kirishdilar. Ko’proq – Internetni kim yaratdi?

Asosiy texnologiyalar: Integrated Services Digital Network (ISDN) texnologiyasi modemlardan foydalanishni talab qilmasdan telefon liniyalari orqali simultane eshitiladigan ovozli va ma’lumotlarni uzatish imkonini beradi. Bu iste’mol bozori yuqori tezlikda (mavjud alternativlarga nisbatan) Internetga kirish xizmatining eng birinchi namunasi edi. Yuqori Raqamli Abonentlik Quvuri (DSL) va kabel Internet xizmatlari raqobat tufayli ISDN keng ommalashib ketdi. Mikroto’lqinli radiouzatkichlarga asoslangan simli simsiz keng polosali ulanish (mobil keng polosali ulanish bilan aralashmaslik) ni o’z ichiga oladi. Uyali aloqa tarmoqlarida qasr-tower aloqasi ham simli keng polosali simli tizimning bir turi sifatida tan olinadi.

Muammolar: Ruxsat etilgan keng polosali ulanishlar bir jismoniy joyga ulangan va portativ emas. Infrastruktura xarajatlari tufayli, ushbu Internet-xizmatlarning mavjudligi ba’zan shahar va chekka hududlar bilan cheklangan (garchi simsiz simsiz tarmoqlar qishloq joylarida yaxshi ishlamasa ham). Mobil Internet-xizmatlardan tushgan tanlovlar keng polosali internet provayderlariga o’zlarining tarmoqlarini yaxshilash va xarajatlarni pasaytirishga qaratilgan bosimni oshiradi.

Mobil Internet

Mobile World Congress 2016. Devid Ramos / Getty Images

«Mobil Internet» atamasi ko’plab turli xil joylardan simsiz ulanish orqali kirish imkoniyatiga ega bo’lgan Internet xizmatining bir nechta turiga tegishlidir.

Tarix va umumiy foydalanish: Sun’iy yo’ldosh inshootlari 1990 va 2000 yillar oxirlarida an’anaviy dial-up Internetga yuqori tezlikda muqobil qilib yaratilgan. Ushbu xizmatlar yangi keng tarqalgan keng polosali ulanishning yuqori samaradorligi bilan raqobatlasha olmagan bo’lsa-da, ular boshqa qulay variantlardan mahrum bo’lgan ayrim qishloq bozorlarida xizmat qilishda davom etmoqdalar. Dastlabki uyali aloqa tarmoqlari Internet-trafikni qo’llab-quvvatlash uchun juda sekin edi va asosan ovoz uchun mo’ljallangan, ammo yangi avlodlardagi yaxshilanishlar ko’pchilik uchun etakchi mobil Internet variantiga aylandi.

Asosiy texnologiyalar: Uyali tarmoqlar 3G, 4G va (kelajakda) 5G standartidagi oilalarda turli aloqa protokollaridan foydalanadi.

Muammolar: Mobil internet-ulanishlarning ishlashi tarixiy jihatdan sobit keng polosali ulanish xizmatlaridan past bo’lgan, va uning qiymati ham yuqori bo’ldi. Oxirgi yillarda ham ishlash, ham xarajatlarning sezilarli yaxshilanishlari bilan, mobil Internet tobora kengayib borayotgan va keng polosali keng polosali tarmoqqa muqobil alternativ bo’lib qoldi.

Virtual xususiy tarmoq (VPN)

Tehronda kundalik hayot – VPNdan ijtimoiy tarmoqlarga kirish uchun foydalanish. Kavex Kazemi / Getty Images

Virtual xususiy tarmoq (VPN) tunnellanish deb ataladigan usul orqali umumiy tarmoq infratuzilmasi orqali himoyalangan mijoz-server tarmoq aloqalarini qo’llab-quvvatlash uchun zarur bo’lgan apparat, dasturiy ta’minot va ulanishlardan iborat.

Tarix va umumiy foydalanish: VPNlar 1990 yillar mobaynida Internet va yuqori tezlikda tarmoqlar tarqalishi bilan mashhur bo’ldi. Keyinchalik yirik korxonalar o’z xodimlariga masofaviy erkin foydalanish yechimi sifatida foydalanishlari uchun shaxsiy VPN-lar o’rnatgan – uydan korporativ intranetga ulanish yoki e-pochta va boshqa xususiy biznes ilovalariga kirish uchun sayohat qilishda sayohat qilish. Internet-provayderlarga shaxsiy aloqaning onlayn maxfiyligini kuchaytiradigan VPN xizmatlari ham keng qo’llaniladi. Masalan, “xalqaro VPN” xizmati, abonentlarga turli mamlakatlardagi serverlar orqali Internetda navigatsiya qilish imkoniyatini beradi, bu esa ba’zi onlayn saytlarni amalga oshirishda geolocation cheklovlarini chetlab o’tishdir.

Asosiy texnologiyalar: Microsoft Windows o’zining asosiy VPN yechimi sifatida Point-to-Point Tunneling protokolini (PPTP) qabul qildi. Boshqa muhitlar Internet protokoli xavfsizligi (Ipsec) va Layer 2 tunnel protokoli (L2TP) standartlarini qabul qildi.

Muammolar: Virtual xususiy tarmoqlar mijoz tomonidan maxsus sozlashni talab qiladi. Ulanish sozlamalari turli xil VPN turlari bo’yicha farqlanadi va tarmoqning ishlashi uchun to’g’ri konfiguratsiya kerak. VPN ulanishni amalga oshirishga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi yoki to’satdan ulanish o’rnatilishi juda tez tarqalgan va muammolarni bartaraf etish qiyin.

Dial-up tarmoqlari

Zamonaviy telekommunikatsiya uskunalari guruhi, telefon, modem, Internet va sun’iy yo’ldoshli piyola vositalari bilan dunyo. pictafolio / Getty Images

Dial-up tarmoq ulanishlari odatiy telefon liniyalari orqali TCP / IP aloqa o’rnatishga imkon beradi.

Tarix va umumiy foydalanish: Dial-up tarmoqlari 1990 yillarda va 2000-yillarning boshlarida uylar uchun internetdan foydalanishning asosiy shakli edi. Ayrim korxonalar, shuningdek, o’z xodimlariga internetdan kompaniya intranetiga kirish imkonini beruvchi shaxsiy masofaviy erkin foydalanish serverlarini ham o’rnatdi

Asosiy texnologiyalar: Dial-up tarmoqlaridagi qurilmalar aloqani o’rnatish va xabarlarni yuborish yoki qabul qilish uchun mo’ljallangan telefon raqamlarini chaqiradigan analog modemlardan foydalanadi. X.25 protokoli ba’zan dial-up ulanishlardan ma’lumotlarni uzoq masofalar bo’yicha uzatish uchun ishlatiladi, masalan, kredit kartalarini qayta ishlash yoki pulli tizimlar uchun.

Muammolar: Dial-up juda cheklangan tarmoq tarmoqli kengligi beradi . Analog modemlar, masalan, 56 Kbps maksimal ma’lumot tezligi bo’yicha eng yuqori natijalarni qo’lga kiritishadi. U Internet tarmog’i uchun keng polosali internet bilan almashtirildi va boshqa maqsadlarda foydalanishni bosqichma-bosqich qisqartiradi.

Mahalliy tarmoq (LAN)

Wi-Fi Router’ga ega simsiz uy tarmog’i diagrammasi.

Odamlar LAN tarmog’i bilan boshqa tarmoq ulanishlaridan ham ko’proq kompyuter tarmog’ini bog’laydi. Mahalliy tarmoq qurilmalari bir-biri bilan muloqot qilish uchun foydalanadigan va tarmoqqa ulangan tarmoq uskunalari ( keng polosali routerlar yoki tarmoq kalitlari kabi) bilan bir-biriga yaqin masofada joylashgan (masalan, uyda yoki ofis binosida) tashqi tarmoqlar bilan.

Tarix va umumiy foydalanish: Mahalliy tarmoqlar (kabeli va / yoki simsiz) 2000-yillarda uy tarmog’ining o’sishi bilan juda mashhur bo’ldi. Universitetlar va korxonalar bundan oldinroq simli tarmoqlardan foydalanganlar.

Asosiy texnologiyalar: Zamonaviy simli lokal tarmoqlar Ethernetdan foydalanadi, simsiz mahalliy tarmoqlar odatda Wi-Fi tarmog’idan foydalanadi. Qadimgi kabeli tarmoqlar Ethernetni ishlatgan, shuningdek, Token Ring va FDDI kabi ba’zi muqobil variantlar ham mavjud.

Muammolar: LANlarni boshqarish qiyin bo’lishi mumkin, chunki ular turli qurilmalar va qurilma konfiguratsiyalarini (turli xil operatsion tizimlar yoki tarmoq interfeysi standartlarini o’z ichiga olgan) aralashuvni qo’llab-quvvatlash uchun mo’ljallangan umumiy maqsadli tarmoqlardir. Mahalliy tarmoqlarni qo’llab-quvvatlaydigan texnologiyalar faqat cheklangan masofalarda ishlayotganligi sababli, LANlar o’rtasidagi aloqa qo’shimcha marshrutizatsiya uskunalari va boshqaruv harakatlarini talab qiladi.

To’g’ridan-to’g’ri tarmoqlar

Bluetooth. Devid Bekker / Getty Images

Ikki qurilma o’rtasida ajratilgan tarmoq ulanishlari (boshqa qurilmalar ulashishi mumkin emas) ham to’g’ridan-to’g’ri ulanish deb ataladi. To’g’ridan-to’g’ri tarmoqlar peer-to-peer tarmoqlaridagi farqlardan farq qiladi, ular tengdosh tarmoqlarida ko’p nuqtadan nuqtaga ulanishlar mumkin bo’lgan ko’plab qurilmalar mavjud.

Tarix va umumiy foydalanish: End-user terminallari anabilgisayar kompyuterlari bilan ajratilgan ketma-ket chiziqlar orqali bog’lanadi. Windows kompyuterlari shuningdek, fayllarni uzatish uchun ko’pincha ishlatiladigan bevosita simi ulanishlarini ham qo’llab-quvvatladi. Simsiz tarmoqlarda odamlar odatda fotosuratlar va filmlarni almashish, ilovalarni yangilash yoki o’yinlarni o’ynash uchun ikkita telefon (yoki telefon va sinxronlash qurilmasi) o’rtasida bevosita aloqalarni amalga oshiradi.

Asosiy texnologiyalar: ketma-ket port va parallel port kabellari an’anaviy ravishda to’g’ridan-to’g’ri to’g’ridan-to’g’ri simli ulanishlarni qo’llab-quvvatlaydi, garchi ular USB kabi yangi standartlarni qo’llashda sezilarli darajada kamayib ketgan bo’lsa. Ayrim sobiq noutbuklar IrDA xususiyatlarini qo’llab-quvvatlaydigan modellar orasidagi to’g’ridan-to’g’ri aloqa uchun simsiz infraqizil portlarni taklif qilishdi. Bluetooth past narxdagi va past quvvat sarfiga qarab telefonlarning simsiz aloqasi uchun asosiy standart sifatida paydo bo’ldi.

Muammolar: Uzoq masofalarga to’g’ridan-to’g’ri aloqa o’rnatish qiyin. Oddiy simsiz texnologiyalar, xususan, qurilmalar bir-biriga yaqin masofada (Bluetooth) yoki obstruksiyalardan (infraqizil) bo’lgan ko’zdan kechirishni talab qiladi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.