Press "Enter" to skip to content

Qanday tahorat qilinadi

Звук Стрел В Minecraft

Qanday tahorat qilinadi

Таҳорат олиш учун, иложи бўлса, қиблага юзланилади.

«Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм» деб, ният қилинади.

2.Қўлларни ювиш

Қўллар бандигача уч марта ювилади. Бармоғида узуги бор киши уни қимирлатиб, остига сув етказади. Бармоқларни бир-бирининг орасига киргизилади.

3.Оғиз чайиш

Тишлар мисвок ёки тиш ювиш пастаси билан, ёки қўл билан ишқалаб ювилади.

Ўнг қўлга сув олиб, оғиз уч марта ғарғара қилиб чайилади.

4.Бурунни чайиш

Ўнг қўлга сув олиб, бурунга уч марта тортиб, чап қўл билан қоқиб тозаланади.

5.Юзни ювиш

Юз ювилади – уч марта. Юзнинг чегараси узунасига соч чиққан жойдан жағнинг остигача, кенглиги эса икки қулоқ юмшоғининг орасигача бўлган ўриндир.

6.Қўлларни тирсаккача ювиш

Аввал ўнг қўл, сўнг чап қўл тирсак билан қўшиб уч марта ювилади.

7.Масҳ тортиш

Ҳовучга сув олиб тўкиб ташлаб, қўли билан бошнинг ҳамма қисмига бир марта масҳ тортилади.

Кўрсаткич бармоқ билан қулоқ ичига масҳ тортиб, бош бармоқ билан эса қулоқ ташқарисига масҳ тортилади.

8.Оёқларни ювиш

Чап қўл билан ўнг оёқни ошиқ (тўпиқ) билан қўшиб ва бармоқлар орасини (ишқалаб) уч марта ювилади.

Чап оёқ ҳам шу тарзда уч марта ювилади.

9.Дуо

Таҳорат қилиб бўлгандан кейин шаҳодат калимасини ва ривоятда келган дуо ўқилади:

Ашҳаду аллаа илааҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу лаа шарийка лаҳу. Ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва Расулуҳу.

Маъноси: Гувоҳлик бераманки, Аллоҳдан бошқа илоҳ (ибодатга сазовор зот) йўқ. У ёлғиздир, Унинг шериги йўқ. Яна гувоҳлик бераманки, Муҳаммад (соллаллоҳу алайҳи васаллам) Унинг бандаси ва Расулидир.

Дуо: Аллоҳуммажъалнии минат-таввабийна важъалнии минал мутатоҳҳирийн.

Дуонинг маъноси: Аллоҳим, мени тавба қилувчилардан ва покланувчилардан қилгин».

Qanday tahorat qilinadi

Savol: Yaqinda namoz boshladim. Har gal masjidda tahorat olayotganimda boshqalarning amalini ko’rib, meniki komil bo’lmayotganga o’xshab tuyulaveradi. «Dinda savolim bor. » kitobi orqali tahoratning barcha tartib-qoidalarini batafsil tushuntirib berolmaysizlarmi?

Javob: Bajonidil. Eng avvalo, tahorat olish uchun suv yerdan kiyim-boshga sachramaydigan joy tanlash lozim. Zero, poklanish uchun tahorat qila turib kiyim-boshni bulg’ab olish mantiqqa zid. Xalo va suv bilan tozalanadigan joyda tahorat qilish yaramaydi. Yuzni qiblaga qilib tahorat olish odobdandir.

Tahorat olishni boshlashdan avval ikki qo’l yenglarini tirsakdan o’tkazib shimarib olish lozim. Niyat qilish va tasmiya («Bismillahir rohmanir rohim») aytish tahoratning sunnatlaridandir. Obdastadan tahorat qilinsa, obdasta chap qo’l bilan ushlanadi.

Avval qo’llar oshig’i bilan qo’shib uch bor yuviladi va xilol qilinadi (ya’ni, barmoqlarni ort tomonlaridan bir-biriga kirgiziladi). So’ngra og’iz chayiladi. Bunda o’ng qo’l hovuchi bilan og’izga suv olinadi va g’arg’ara qilib, tomoqqa yetkazilib og’iz chayqaladi.

Og’izdagi suv tashlangach, tishlar misvok bilan tozalanadi. Misvok o’ng qo’l bilan ushlanadi. Boshbarmoq va jimjiloq uning ostidan, qolgan uch barmoq yuqorisidan tutadi. Avvalo o’ng yuqori tishlarga uch bor, so’ng o’ng pastki tishlarga uch bor misvok ishqalanadi. Chap tomon tishlari ham shu tartibda misvok bilan tozalangach, til ustiga ham bir marta misvok tekkizib qo’yiladi. Misvok bo’lmasa, o’ng qo’lning bosh va ko’rsatkich barmoqlari bilan tishlar aytilgan tartibda tozalanadi va til ustiga ko’rsatkich barmoq tekkiziladi. Misvokdan so’ng og’iz yana g’arg’ara qilinib, tomoqqa yetkazilib ikki bor chayiladi.

Keyin burun uch bor chayiladi. Bunda ham o’ng qo’l hovuchiga suv olinib, burunga, dimoqqa yetguncha tortiladi va chap qo’l bilan qoqiladi.

So’ng yuz yuviladi. O’ng qo’l hovuchi bilan peshonaning o’ng tarafiga ohista suv quyilib (bunda ko’zlarni yummaslik kerak), peshonaning soch ungan joyi, iyak osti va ikki quloq yumshoqlari oralig’ida biror joyni qoldirmay, yuz uch bor yuviladi. Yuz yuvishda siyrak soqolli kishilar soqollarining ostiga suv yetkazishlari lozim.

Yuz uch bor yuvilgach, qo’llar yangidan namlanib, soqoli borlar soqoliga ikki qo’l bilan mash tortadilar va xilol qiladilar. Ya’ni, soqol ikki qo’l bilan quloqlar oldidan boshlab uchigacha siypalanadi va chap qo’l bilan tutamlab, o’ng qo’l barmoqlari bilan, kafti soqolga qilinib, tagidan bir bor taraladi.

So’ng qo’llarni tirsak bilan yuvishga o’tiladi. Avval o’ng qo’l tirsagigacha yaxshilab ishqalanadi. Bundan o’ng hovuchga suv to’ldirilib tirsakka oqiziladi va chap kaft bilan ishqalanadi. Chap qo’l ham bilagu tirsaklari bilan shu ravishda uch bora yuviladi.

Keyin boshga bir marta mash tortiladi. Boshga mash tortish uchun bosh kiyim olingach, ikki qo’l kaft va barmoqlari yangidan namlanadi, ikki qo’lning bosh va ko’rsatkich barmoqlaridan o’zga barmoqlari jipslashtirilib, o’rta barmoqlaridan keyingi ikki kichik barmoqlari yonlari bilan bir-biriga tekkiziladi va boshning tepa qismi old tomonidan orqasiga qarab (kaftlarning jimjiloq tomonidan yarmi boshga tegib) bo’yingacha siypalanadi. So’ng kaftning boshga tegmagan qismi bilan boshning ikki yoni to peshonagacha siypalanadi.

Boshga mash tortishda hech joyga tegmagan ko’rsatkich barmoqlar bilan quloqning hamma ichki tomoni, bosh barmoqlar bilan orqasi to’la siypalanadi.

Keyin bo’yinga mash tortiladi. Bo’yinga mash tortish uchun qo’llarni yangidan namlash mustahabdir. Bo’yinga mash tortish joyi vadajon – ikki jon tomiridir. Qo’llarning uch kichik barmoqlarining orqa tomoni bo’yinningjon tomirlariga tekkiziladi, xolos. Xalqumgacha tortilmaydi.

Oyoqni yuvish qo’lni yuvishdek, barmoqlardan boshlanadi. Avval o’ng oyoq barmoqlaridan suv quyib, to’pig’i bilan bir bor yuvilgach, chap qo’l jimjilog’i bilan o’ng oyoq jimjilog’ining ost tomonidan boshlab barmoqlar orasidan bir-bir o’tkazilib xilol qilinadi. So’ng yana ikki bor mazkur tartibda yuviladi. Chap oyoq ham o’ng oyoqni yuvish tartibida yuviladi, lekin chap oyoqni xilol qilish (chap jimjilog’i bilan) bosh barmoq ostidan boshlanib jimjiloqda tugatiladi.

Tahorat qilishda bajarilishi lozim bo’lgan amallar uzluksiz, ya’ni bir joyda, o’rtaga boshqa ishlar qo’shilmay bajarilishi kerak. Oqar suvlarda tahorat olinganda og’iz va burun suvlari ariqqa tashlanmaydi. Tahorat qilishda behuda so’zlarni so’zlamaslik lozim.

Tahoratda yuzni, ikki qo’lni tirsak bilan, ikki oyoqni to’piq bilan (yuqorida aytilgan tartibda) bir bor yuvish va boshning to’rtdan biriga mash tortish farzdir.

Dinda savolim bor

Tahorat Qanday Qilinadi – Скачать mp3 бесплатно

Для вашего поискового запроса Tahorat Qanday Qilinadi мы нашли 50 песен, соответствующие вашему запросу. Теперь мы рекомендуем загрузить первый результат TAHORAT QANDAY QILINADI BIRGALIKDA O RGANAMIZ TAҲОРAT ҚAНДAЙ ҚИЛИНAДИ БИРГAЛИКДA ЎРГAНAMИЗ который загружен REGISTON TV размером 20.03 MB, длительностью 15 мин и 13 сек и битрейтом 192 Kbps.

Обратите внимание:

Перед загрузкой вы можете послушать любую песню, наведите курсор и нажмите «Слушать» или «Скачать» для загрузки mp3-файла высокого качества. Первые результаты поиска – с YouTube, которые будут сначала преобразованы, после чего файлы можно загрузить, но результаты поиска из других источников могут быть сразу же загружены в MP3 без какого-либо преобразования.

Слушают сейчас

Tahorat Qanday Qilinadi

Silent Running Instrumental

Стираю Нашу С Тобой Переписку

О Боже Какая Тёлка Натали Переделка

Можешь Не Любить Меня Speed Up

War Is Won Kamadev

Shotacon Asmr Nsfw

Musik Turki 2023

А Донуа Донуа Песня

Как Жечь Резину В Кар Паркинг Мультиплеер

Звук Стрел В Minecraft

Loka Loka Tiktok

Жизнь Жестока Песня

Puttin On The Ritz

Undertale Ну Давай Же Ударь Ты Если Сможешь

Qozoqcha Qo Shiqlar

Radwimps Suzume Feat Toaka

Скачивают

Baby Tate Hey Mickey Speed Up

Весёлая Песенка Выглянуло Солнышко Из За Серых Туч Мульт Клип Видео Для Детей Наше Всё

Waka Waka African Version Fakefireupload

Русскии Стилль Под Шашлычок 2 Только Хиты 1995 2021

Roza Filberg В Белом Самолете 2019 New V Belom Samolete

Jungkook Starboy Fmv Epilepsy Warning

Егор Крид Грехи При Уч Клава Кока Без Мата

T Zhuk Amaga Tiktok Remix 2022

Клип Точиддини Сайфидин Падар 2021 Tojiddini Saifidin Padar 2021

Николай Носков Лучшие Хиты

Hard Psy Timbaland Give It To Me Junkie Kid Remix Ft Nelly Furtado Justin Timberlake

Уннв Без Даты S L O W E D R E V E R B

Act Up Instrumental Remix

1 Hour House Phonk 4 Сборник Треков Фонк

Xxxtentacion Moonlight Sped Up Reverb

Игорь Скляр Комарово Dvrst Phonk Remix Atomic Heart

Хорошие Пельмени Это Очень Вкусно By Dailyray

Бьянка Наступит Ночь Speed Up

Mzlff Бебры Все В Адидасах Негры Все Пидорасы Гимн Твича Мазеллов

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.