Press "Enter" to skip to content

Kimyoviy eritmalar: turlari, tayyorlash va misollar

Bunday ho’qna eritmasining harorati 40-45 daraja orasida o’zgarib turadi. Ammo hech qanday holatda 45 darajadan yuqori emas, chunki bunday harorat ichak shilliq qavatining kuyishini keltirib chiqaradi! Tana bunday ho’qnani issiq, ammo kuyish emas deb qabul qiladi.

ERITMALAR

Ikki va undan ortiq komponentlardan va ularning o’zaro ta’sir mahsulotlaridan tashkil topgan gomogen sistemaga eritma deyiladi. Eritmalar tirik organizmlar hayotida muhim ahamiyatga ega. Masalan qon, limfa, va so’lak suyuqliklari eritmalardir. Eritmalar kimyoviy birikmalar va oddiy mexanik aralashmalar o’rtasida oraliq holatni egallaydilar.

Eritmalar kimyoviy birikmalarga o’xshash bir jinsli ya’ni gomogen bo’ladi.

Erish jarayoni kimyoviy reaksiyaga o’xshash issiqlik yutilishi yoki chiqishi bilan ro’y beradi. Eritmalar kimyoviy birikmalardan farq qilib tarkibi o’zgaruvchan bo’lib, ham erituvchi ham erigan modda xossalarini namoyon qiladi. Erigan moddani erituvchidan fizikaviy usulda ajratib olish mumkin. Bu xossalari bilan eritma mexanik aralashmaga o’xshaydi.

Eritmaning yoki erituvchining hajm yoki massa birligida erigan modda miqdoriga kontsentratsiya deyiladi.

Eritmada erigan modda miqdori ko’p bo’lsa, bunday eritma kontsentrlangan, oz bo’lsa, suyultirilgan eritma deyiladi. Kontsentrasiyani ifodalashning bir necha usullari mavjud.

 1. Erigan modda massasining eritmaning umumiy massasiga nisbati erigan moddaning massa ulushi deyiladi.

w – erigan modda massa ulushi

m 1 – erigan modda massasi, g

m 2 – eritmaning massasi, g

m 0 – erituvchining massasi, g.

 1. Bir litr eritmada erigan modda miqdoriga molyar kontsentrasiya deyiladi.

С – molyar kontsentrasiya,

m – erigan modda massasi, g

M – erigan modda molyar massasi, g/mol

n – erigan modda miqdori, mol.

0,5 M NaOH – bu ifoda molyar kontsentratsiyasi 0,5 mol/l bo’lgan natriy gidroksid eritmasi ekanligini bildiradi.

 1. Bir kilogramm erituvchida erigan modda miqdoriga molyal kontsentrasiya deyiladi. n m *1000

Cm – molyal kontsentrasiya, mol/kg

m0 – erituvchi massasi, kg

m – erigan modda massasi, g

M – erigan modda molyar massasi, g/mol

q – erituvchi massasi, g

n – erigan modda miqdori, mol.

 1. Bir litr eritmada erigan modda ekvivalent miqdoriga normal (ekvivalentning molyar) kontsentrasiya deyiladi.

Cn = —- E – erigan moddaning ekvivalent

E V massasi, g/mol.

0,5n H 2SO4 – bu ibora bir litrda 0,5 ekvivalent miqdor (24,5g) H2SO4 bo’lgan eritmani ifodalaydi

 1. Erigan moddaning molyar ulushi deb, erigan modda miqdorining eritmadagi barcha moddalar miqdorlari yig’indisiga nisbatiga aytiladi.

N 1 – erigan modda molyar ulushi,

N0 – erituvchining molyar ulushi,

n1 – erigan modda miqdori, mol,

n o – erituvchi miqdori, mol.

 1. Bir millilitr eritmada erigan modda grammlar soniga titr deyiladi.

Eritmaning hajmi, zichligi va massasi quyidagicha o’zaro bog’liq:

m – eritma massasi, g

V – eritma hajmi, ml

d – eritma zichligi, g/ml.

Agar eritmaning zichligi, massa ulushi ma’lum bo’lsa, uning kontsentratsiyalarini quyidagi formulalar yordamida aniqlash mumkin.

Dorixonalarda massa ulushlari ma’lum bo’lgan ikkita eritmadan ma’lum miqdor uchinchi massa ulushli eritmani tayyorlash uchun aralashtirish qoidasi ishlatiladi. Bu qoidaga binoan birinchi ustunga mavjud ikkita eritmaning massa ulushlari yoziladi. Tayyorlashimiz lozim bo’lgan uchinchi eritmaning massa ulushi mavjud eritmalar massa ulushlari qiymatlari orasida bo’lishi shart, ya’ni w 1 > w 2 > w 3 . 2-ustunga tayyorlanishi kerak bolgan eritmaning massa ulushi ( w2) yoziladi.

3-ustunga esa, diagonal bo’yicha massa ulushlari orasigi farq yoziladi. Ho’sil bo’lgan sonlar 1- va 2- eritmalarni qanday nisbatda aralashtirganda 3- eritma hosil bo’lishini ko’rsatadi.

Misol: 360g 5%-li natriy xlorid eritmasini tayyorlash uchun 20%li va 2%li eritmalardan necha grammdan olish kerak?

Echish: 20 5-2=3 3x (20%) 18x = 360g.

2 20-5=15 15x (2%) x = 20g.

20% li eritma massasi: 3x = 3 5. 0 20 = 60g

2% li eritma massasi: 15x = 15 5. 0 20 = 300g

Kimyoviy eritmalar: turlari, tayyorlash va misollar

The kimyoviy eritmalar Ular kimyoda bir hil aralashmalar sifatida tanilgan. Ular ikki yoki undan ortiq moddalarning barqaror aralashmalari bo’lib, unda bitta modda (eritilgan modda) boshqasida (erituvchi deb nomlanadi) eriydi. Eritmalar aralashmadagi hal qiluvchi fazasini qabul qiladi va qattiq, suyuq va gazsimon fazada bo’lishi mumkin.

Tabiatda aralashmalarning ikki turi mavjud: heterojen aralashmalar va bir hil aralashmalar. Geterogen aralashmalar bu ularning tarkibida bir xillik bo’lmagan va ularning tarkibiy qismlarining nisbati ularning namunalari bo’yicha o’zgarib turadigan aralashmalardir.

Boshqa tomondan, bir hil aralashmalar (kimyoviy eritmalar) – bu qattiq, suyuq yoki gaz aralashmalari – bu turli xil fazalarda bo’lgan tarkibiy qismlar orasidagi mumkin bo’lgan birlashmalardan tashqari – ularning tarkibiy qismlari tarkibiga ko’ra teng nisbatda bo’linadi.

Aralashtirish tizimlari bir hillikni izlaydi, masalan, suvga rang beruvchi qo’shilsa. Ushbu aralashma heterojen bo’lib boshlanadi, ammo vaqt birinchi birikmaning suyuqlik orqali tarqalishiga olib keladi va bu tizim bir hil aralashga aylanadi.

Eritmalar va ularning tarkibiy qismlari kundalik vaziyatlarda va sanoatdan laboratoriyaga qadar bo’lgan darajalarda ko’rinadi. Ular taqdim etadigan xususiyatlar va ular orasidagi kuchlar va jozibadorlik tufayli o’rganish ob’ekti.

Turlari

Ko’p xususiyatlar va mumkin bo’lgan jismoniy holatlar tufayli echimlarni tasniflashning bir necha yo’li mavjud; Shuning uchun ularni toifalarga ajratishdan oldin echim turlari o’rtasidagi farqlar nimaga asoslanganligini bilish kerak.

Eritmaning turlarini ajratish usullaridan biri bu uning konsentratsiyasi darajasidir, uni eritmaning to’yinganligi deb ham atashadi.

Eritmalar eruvchanlik deb ataladigan sifatga ega, bu ma’lum miqdordagi erituvchida eritilishi mumkin bo’lgan eritmaning maksimal miqdori.

Eritmalarning konsentratsiyasi bo’yicha tasnifi mavjud bo’lib, ularni empirik eritmalar va titrlangan eritmalarga ajratadi.

Ampirik echimlar

Eritmalar sifatli eritmalar deb ham ataladigan ushbu tasnif, eritmadagi erituvchi va erituvchilarning o’ziga xos miqdorini emas, balki ularning nisbatlarini hisobga oladi.Buning uchun eritmalar suyultirilgan, konsentrlangan, to’yinmagan, to’yingan va o’ta to’yingan bo’linadi.

– Suyultirilgan eritmalar – bu aralashmadagi eritma miqdori aralashmaning umumiy hajmiga nisbatan minimal darajada bo’ladi.

– To’yinmagan eritmalar deganda ular topilgan harorat va bosim uchun maksimal miqdorda eritilgan eritmaga erisha olmaydigan eritmalar tushuniladi.

– Konsentrlangan eritmalarda hosil bo’lgan hajm uchun katta miqdordagi erigan moddalar mavjud.

– to’yingan eritmalar – bu ma’lum bir harorat va bosim uchun eng katta miqdordagi eruvchan moddaga ega bo’lgan eritmalar; ushbu eritmalarda eruvchi va erituvchi muvozanat holatini taqdim etadi.

– to’yingan eritmalar – bu eruvchanlikni oshirish va ko’proq erigan moddani eritish uchun qizdirilgan to’yingan eritmalar; Keyinchalik ortiqcha eritilgan “barqaror” eritma hosil bo’ladi. Ushbu barqarorlik faqat harorat yana pasayguncha yoki bosim keskin o’zgarguncha paydo bo’ladi, bu holat eruvchan moddani ortiqcha cho’ktirishga imkon beradi.

Qimmatbaho echimlar

Titrlangan eritmalar deb titrlangan eritmalarni foiz, molyar, molyar va normal sifatida kuzatib, ularning har biri o’z o’lchov birliklari qatoriga qarab, erigan moddalar va erituvchilarning miqdoriy miqdorlari o’lchanadi.

– Foiz qiymatlari yuzlab grammdagi eritmaning yoki mililitrdagi eritmaning foizdagi nisbati yoki umumiy eritmaning mililitri haqida gapiradi.

– Molyar konsentrasiyalar (yoki molyarlik) eritmaning bir litri uchun erigan mol mollari sonini ifodalaydi.

– Zamonaviy kimyoda ozgina ishlatiladigan molalit – bu eritilgan moddaning mollari sonini, erituvchining umumiy massasiga kilogrammga bo’linadigan birlik.

– normallik – bu eritmaning umumiy hajmi orasidagi eritilgan ekvivalentlar sonini ifodalovchi o’lchov, bu erda ekvivalentlar H ionlarini ifodalashi mumkin. + kislotalar yoki OH uchun – bazalar uchun.

Uning yig’ilish holatiga ko’ra

Eritmalar mavjud bo’lgan holatga ko’ra ham tasniflanishi mumkin va bu asosan erituvchi topilgan fazaga bog’liq bo’ladi (aralashmaning ichida eng katta miqdordagi tarkibiy qism).

– gazli eritmalar tabiatan kam uchraydi, adabiyotda eritma sifatida emas, balki gaz aralashmasi deb tasniflanadi; ular havo sharoitida bo’lgani kabi, muayyan sharoitlarda va ularning molekulalari o’rtasida ozgina ta’sir o’tkazish bilan sodir bo’ladi.

– Suyuqliklar eritmalar dunyosida keng spektrga ega va bu bir hil aralashmalarning aksariyat qismini tashkil qiladi. Suyuqliklar gazlarni, qattiq moddalarni va boshqa suyuqliklarni osonlikcha eritishi mumkin va har xil kundalik vaziyatlarda tabiiy va sintetik ravishda uchraydi.

Eritmalar bilan tez-tez aralashib ketadigan suyuq aralashmalar ham mavjud, masalan, bir hilga qaraganda heterojen bo’lgan emulsiyalar, kolloidlar va suspenziyalar.

– Suyuqlikdagi gazlar asosan suvdagi kislorod va gazlangan ichimliklardagi karbonat angidrid kabi holatlarda kuzatiladi.

– Suyuq-suyuq eritmalar suvda erkin eriydigan qutbli komponentlar (masalan, etanol, sirka kislotasi va aseton kabi) yoki qutbsiz suyuqlik shu kabi xususiyatlarga ega bo’lgan boshqa moddada eriydi.

– Va nihoyat, qattiq moddalar suyuqlikda, masalan, suvdagi tuzlar va uglevodorodlar tarkibidagi mumlar kabi keng eruvchanlikka ega. Qattiq eritmalar qattiq fazali erituvchidan hosil bo’ladi va uni gazlar, suyuqliklar va boshqa qattiq moddalarni erituvchi vosita sifatida ko’rish mumkin.

Gazlar qattiq moddalar ichida saqlanishi mumkin, masalan, magniy gidrididagi vodorod; qattiq moddalar tarkibidagi suyuqliklar shakar tarkibidagi suv (ho’l qattiq moddalar) yoki oltindagi simob (amalgama) sifatida topilishi mumkin; va qattiq qattiq eritmalar qo’shimchalar bilan polimerlar kabi qotishmalar va aralash qattiq moddalar sifatida ifodalanadi.

Tayyorgarlik

Eritmani tayyorlashda bilish kerak bo’lgan birinchi narsa – bu tuziladigan eritma turi; ya’ni ikki yoki undan ortiq moddalar aralashmasidan suyultirish yoki eritma tayyorlamoqchi ekanligingizni bilishingiz kerak.

Bilish kerak bo’lgan yana bir narsa – bu eritilgan moddaning agregatsiya holatiga qarab kontsentratsiya va hajm yoki massaning ma’lum qiymatlari.

Standart echimlarni tayyorlash uchun

Har qanday tayyorgarlikni boshlashdan oldin o’lchov vositalarini (muvozanat, tsilindrlar, pipetkalar, buretlar va boshqalar) kalibrlanganligini ta’minlash kerak.

Keyinchalik, massa yoki hajmdagi erigan moddaning miqdori aniqlanadi, chunki har qanday miqdorni to’kib yubormaslik va isrof qilmaslik kerak, chunki bu eritmaning yakuniy konsentratsiyasiga ta’sir qiladi. Buni foydalanish uchun kolbaga kiritish kerak va keyingi bosqichga hozirlik ko’rish kerak.

Keyinchalik, kolbaning tarkibi bir xil quvvatga etishishiga ishonch hosil qilib, ishlatiladigan erituvchi ushbu eritilgan moddaga qo’shiladi.

Ushbu kolba tiqilib, chayqatiladi, uni aralashtirish va eritishni samarali ta’minlash uchun uni teskari yo’naltirishga ishonch hosil qiling. Shu tarzda kelgusi tajribalarda ishlatilishi mumkin bo’lgan eritma olinadi.

Ma’lum kontsentratsiyani suyultirishni tayyorlash uchun

Eritmani suyultirish va uning kontsentratsiyasini pasaytirish uchun eritma deb ataladigan jarayonga ko’proq erituvchi qo’shiladi.

M tenglama orqali1V1 = M.2V2, bu erda M molyar konsentratsiyani, V umumiy hajmni (suyultirilgunga qadar va keyin) anglatadi, yangi konsentratsiyani konsentratsiyani suyultirgandan so’ng yoki kerakli konsentratsiyaga erishish uchun zarur bo’lgan hajmni hisoblash mumkin.

Suyultirishni tayyorlashda stok eritmasi har doim yangi, kattaroq idishga olib boriladi va unga erituvchi qo’shiladi va kerakli hajmni kafolatlash uchun o’lchash chizig’iga etib borishiga ishonch hosil qiling.

Agar jarayon ekzotermik bo’lsa va shuning uchun xavfsizlik xavfini tug’dirsa, jarayonni teskari yo’naltirish va eritmani eritmasiga quyishdan saqlanish uchun konsentrlangan eritmani qo’shib qo’yish yaxshidir.

Misollar

Yuqorida ta’kidlab o’tilganidek, eritmalar ularning eruvchan va erituvchi moddalari topilgan holatiga qarab har xil agregatsiya holatlarida bo’ladi. Ushbu aralashmalarning namunalari quyida keltirilgan:

– Parafin mumidagi geksan suyuq qattiq eritmaning namunasidir.

– Paladyumdagi vodorod gazga qattiq eritma.

– Suvdagi etanol suyuqlik-suyuqlik eritmasi.

– Suvdagi oddiy tuz qattiq suyuqlik eritmasi.

– Temir atomlarining kristalli matritsasida uglerod atomlaridan tashkil topgan po’lat qattiq qattiq eritmaning namunasidir.

– Gazlangan suv bu gaz-suyuqlik eritmasi.

Adabiyotlar

 1. Vikipediya. (s.f.). Qaror. En.wikipedia.org saytidan olindi
 2. TutorVista. (s.f.). Yechim turlari. Chemistry.tutorvista.com saytidan olingan
 3. cK-12. (s.f.). Suyuq-suyuq eritma. Ck12.org saytidan olingan
 4. Fakultet, U. (s.f.). Eritma tayyorlash. Professor.sites.uci.edu saytidan olingan
 5. LibreTexts. (s.f.). Yechimlarni tayyorlash. Chem.libretexts.org saytidan olingan

Klizma turlari, qo’llash ko’rsatmalari va qo’yish texnikasi. Klizma eritmasi qanday bo’lishi kerak

Klizma – bu suv, dori-darmonlar yoki boshqa moddalarni tanaga (anus orqali to’g’ri ichakka yoki ichak naychalari yordamida yoki klizma uchi yordamida) yo’g’on ichakka yuboradigan protsedura.

Barcha ho’qnalarni qo’llash maqsadiga, yuboriladigan suyuqlik hajmiga, eritmalar tarkibiga va suyuqlikning haroratiga qarab tasniflash mumkin.Klizmani uyda ham qilishingiz mumkin, lekin esda tutingki, lavmanni shifoxonadagi mutaxassislar amalga oshiradi, shuning uchun u ancha xavfsizroqdir.

Qo’llash maqsadida tozalovchi, shifobaxsh, oziqlantiruvchi, erotik, psixotrop va ritual ho’qnalar ajratiladi.

Tozalash

Tozalash ho’qnasini o’rnatish odatda yo’g’on ichakni yuvish va tozalash, najas va qabziyatni yo’q qilish, intoksikatsiya yoki zaharlanishni davolash uchun amalga oshiriladi. Turli xil jarrohlik operatsiyalari va anal jinsiy aloqadan oldin qo’llaniladi. Bunday ho’qna bilan eritma so’rilmaydi, balki otilib chiqadi.

Shifo beruvchi ho’qna

Bunday ho’qnaning narxi odatda eritmaning tarkibiga bog’liq. Kasalxonada ushbu protsedurani amalga oshirish orqali siz shifokorlar xizmatlari uchun ham to’laysiz.

Dorivor (yoki dorivor) ho’qnalar odatda mikroklistlar bo’lib, AOK qilingan suyuqlik hajmi 100 ml dan oshmaydi. Ular dorivor moddalarni sigmasimon va to’g’ri ichakka yuborish uchun ishlatiladi (masalan, o’simlik qaynatmalari, biologik yoki dorivor preparatlar suspenziyalari) va ularni to’liq so’rilishigacha kamida yarim soat davomida ichkarida saqlang. Biroq, eritma har doim ham so’rilishi shart emas, ba’zida klizma ichak harakati bilan tugaydi. Ko’pincha dorivor ho’qnalar rektum yoki sigmasimon ichakning shilliq qavatining yallig’lanishini yoki ichak disbiyozini davolash uchun buyuriladi. Kamdan kam hollarda ular mahalliy davolash uchun emas, balki tizimli davolash uchun, masalan, epileptik holat yoki gipertermiya holatida qo’llaniladi. Dorivor ho’qnalarning nojo’ya ta’siri tez-tez foydalanish bilan ichak mikroflorasining buzilishidir.

Tomchilatib (ozuqaviy) ho’qna

Hozirgi vaqtda bu tur umuman ishlatilmaydi. Tibbiyot amaliyotida u 19-asr – 20-asr boshlarida og’ir bemorlarni ovqatlantirish uchun keng qo’llanilgan. Gap shundaki, glyukozaning bir litrgacha bo’lgan kuchsiz eritmasi (5%) tomizgich yordamida bemorning tanasiga anus orqali asta-sekin kiritiladi. Hozirgi vaqtda bu usul eskirgan bo’lib, u tomir ichiga va naycha bilan oziqlantirish bilan almashtirildi.

Erotik

Ushbu tur u bilan bog’liq vaziyatdan (tibbiyot bilan bog’liq rolli o’yinlar, barcha turdagi BDSM holatlari va boshqalar) yoki ho’qnaning o’zidan jinsiy yoki erotik zavq olish uchun ishlatiladi. Peru hindularida jinsiy aloqa paytida erkakka ho’qna qilingan marosim bor edi. U erektsiyani kuchaytirishga va prostata bezini rag’batlantirishga yordam berdi.

Psixotrop (yoki spirtli)

Ko’pincha bu 50-100 ml hajmdagi mikro ho’qnadir. Uning yordami bilan organizmga turli xil psixotrop moddalar, asosan, 5-10% spirtli eritma kiritiladi. Klizma “ilg’or” zamonaviy yoshlar orasida juda mashhur, chunki alkogol to’g’ri ichakda juda tez so’riladi va jigar orqali o’tmaydi (odatda og’iz orqali yuborish orqali yo’q qilinadi), miyaga kuchli ta’sir qiladi, keyin intoksikatsiya va eyforiya. Ba’zi Osiyo davlatlarida yoshlar afyun eritmasidan ho’qna qilishadi. Hatto qadimgi Yunonistonda ham mandrake sharobidan ho’qnalar mashhur bo’lgan (mandrak ildizi bir necha oy davomida sharobga joylashtirilgan).

Biroq, bu tanganing salbiy tomoni bor: dozani oshirib yuborish, rektum shilliq qavatining kimyoviy kuyishi va uning keyingi surunkali yallig’lanishi yoki oddiygina mexanik shikastlanish xavfi katta.

Ritual

Ba’zida ho’qna har qanday marosim yoki marosimlarning, urf-odatlarning bir qismidir. Masalan, poklanish marosimi.

Bu turdagi ho’qnalar hanuzgacha ba’zi xalqlar, xususan, Afrikada yashovchilar, Janubiy va Shimoliy Amerikaning mahalliy hind qabilalari, ba’zi kultlar va diniy sektalarda keng tarqalgan. Bundan tashqari, bunda faqat kattalar ishtirok etmaydi, ba’zida bolalarga marosim ho’qnalari beriladi.

Deyarli har doim, bu holda, ho’qna eritmasi psixotrop yoki giyohvand moddalarni, ba’zan hatto afrodizyaklarni ham o’z ichiga oladi.Amerika hindulari tomonidan ho’qna uchun eritma sifatida quyidagi materiallar ishlatilgan: atir-upa, dop, qayin qalampiri, brugmansiya, agave vinosi, koka barglari va boshqalar.

Yuqorida sanab o’tilganlarga qo’shimcha ravishda, ho’qnalar ba’zan boshqa maqsadlarga xizmat qiladi. Misol uchun, ba’zida diniy yoki milliy ozchiliklarga aloqasi bo’lmagan oilalarda bolalarga jazolash yoki bolani o’z vaqtida bo’shatishga o’rgatish uchun ho’qnalar beriladi. Bunday holda, ho’qna qilish shart emas, ba’zida bola shunchaki qo’rqib ketadi.

Bundan tashqari, ushbu protsedura dietani, umuman vazn yo’qotishni, ro’za tutishni, sog’lom turmush tarzini yoki yoga mashg’ulotlarini yaxshi ko’radigan qizlar orasida juda keng tarqalgan.

AOK qilingan suyuqlik hajmiga ko’ra, ho’qnalarni kichik, o’rta va sifonlarga bo’lish mumkin.

Mikroklisterlar

Odatda har qanday dori yoki psixotrop moddalarni to’g’ri ichakka kiritish uchun kichik ho’qna qo’llaniladi. O’rnatish uchun kichik nok (protsedura uchun vosita) ishlatiladi. Klizmalarning hajmi 10-100 ml dan oshmaydi.

O’rtacha

Odatda bu tozalovchi ho’qnalar, eritmaning hajmi 2 litrdan oshmaydi. Tozalash ho’qnasini o’rnatish ich qotishi yoki to’g’ri ichak yoki yo’g’on ichakni diagnostika qilishdan oldin (rentgen yoki endoskopik tadqiqotlar), yo’g’on ichakni tozalash uchun ishlatiladi.

Sifon

Sifon klizmasining sinonimi ichakni yuvishdir. Jarayonning mohiyati har biridan 1-2 litrni qayta-qayta quyish va tortib olish orqali taxminan 20 litr hajmdagi suyuqlikni kiritishdan iborat. Odatda tanadan toksik moddalarni olib tashlash yoki yo’g’on ichakni chuqur tozalash uchun ishlatiladi. Ushbu turdagi ho’qnalarni yo’g’on ichakning gidroterapiyasi bilan aralashtirib yubormang. Sifon ho’qnasi chaqaloq uchun mos emasligi aniq.

AOK qilingan eritmaning tarkibiga ko’ra, suv, dorivor, sovun, glitserin, gipertonik, yog’li, kislotali, sodali va boshqa ho’qnalar farqlanadi.

Suv (oddiy klizma)

Bunday klizma eritmasi oddiygina suvdir. Odatda ich qotishi uchun, operatsiyadan oldin, tug’ilishdan oldin ichaklarni tozalash uchun ishlatiladi.

Dorivor

Terapevtik ho’qnaning xususiyatlari allaqachon yuqorida tavsiflangan. Biz shuni qo’shamizki, dori-darmonlarni ichak shilliq qavati tomonidan so’rilish tezligi yuqori bo’lganligi sababli, bu turdagi ho’qnalar dorilarni og’iz orqali yuborishga qaraganda ancha samarali. Klizma uchun yechim o’simlik qaynatmasi (masalan, romashka, qichitqi o’ti va boshqalar) yoki dorilar.

Terapevtik ho’qnalardan oldin odatda tozalovchi ho’qna talab qilinadi.

Sovun va glitserin

Sovun ho’qnalari ko’pincha ich qotishi uchun ishlatiladi, ularning maqsadi yo’g’on ichakning harakatini rag’batlantirishdir. Sovun ko’pincha glitserin bilan birlashtiriladi, bu ham peristaltikaning kuchli stimulyatoridir.

Glitserinli ho’qnalar – sof glitserin yoki glitserin eritmasidan iborat. Ular kamdan-kam hollarda sof shaklda qo’llaniladi.

Gipertenziv klizma

Bu natriy xlorid yoki magniy sulfat eritmasi eritma sifatida ishlaydigan ho’qnalardir. Ular asosan ich qotish uchun ishlatiladi yoki bemorda oddiy ho’qnalarga qarshi ko’rsatmalar mavjud bo’lsa (bu suv yuki organizm uchun istalmagan bo’lsa, masalan, yuqori qon bosimi, intrakranial, shish yoki suvni ushlab turish bilan sodir bo’ladi).

Moyli ho’qna

Ushbu turdagi o’simlik moyi yoki vazelin (mineral) moyi mavjud. Yog ‘klizmasi ko’pincha ich qotishi uchun ishlatiladi, shuningdek, ko’pincha glitserin yoki sovun ho’qnasidan oldin bo’ladi (keyin u shilliq qavatni tirnash xususiyati bilan himoya qiladi).

Nordon

Sirka yoki limon sharbati qo’shilishi bilan ho’qna qilishdan boshqa narsa emas. Kislota shilliq qavatlarni yeydi, degan taniqli stereotiplardan farqli o’laroq, bu turdagi ho’qnalar tirnash xususiyati keltirmaydi va sovun yoki glitserin turlariga qaraganda ancha foydalidir. Kislota ho’qnasi yo’g’on ichakning peristaltikasini kuchaytiradi, u ko’pincha ich qotishi uchun ishlatiladi.Og’riqni yo’qotish uchun chirigan dispepsiya uchun kamdan-kam hollarda qo’llanilishi mumkin.

Soda

Ushbu ho’qnalarning eritmasiga ozgina kaliy bikarbonat (pishirish soda) qo’shiladi. Ichaklar uchun normal bo’lgan ishqoriy pH kramp va tirnash xususiyati kamaytirishga yordam beradi. Xuddi kislotali ho’qna kabi, dispepsiyada tirnash xususiyati va og’riqni kamaytirish uchun ishlatiladi (faqat fermentativ, bunda najasning kislotaligi oshadi).

Vodorod periks klizmasi

Eritmadagi vodorod periks 1% dan oshmasligi kerak, aks holda ichak shilliq qavatida kuyish xavfi mavjud.

Vodorod periks yo’g’on ichakdagi organik moddalar bilan reaksiyaga kirishadi va kislorodni chiqaradi, bu esa ichaklarning shishishiga olib keladi. Ushbu ho’qna yo’g’on ichak devorlarining kuchsizligiga ozgina shubha bilan ham qat’iyan kontrendikedir, aks holda bu uning yorilishiga olib keladi.

Odatda peristaltikani rag’batlantirish uchun ishlatiladi.

Olovli lavman

Ushbu turdagi peroksidli ho’qna kontrendikedir bo’lganda qo’llaniladi. U rus jarrohi Ognev tomonidan ixtiro qilingan bo’lib, u shunday nomga ega. Bu ichaklarni juda kuchli bezovta qiladi, shuning uchun siz u bilan o’zingizni bezovta qilmasligingiz kerak. Ogneva ho’qna eritmasi 20 ml 3% vodorod periks, sovun eritmasi va sof glitserindan iborat.

U faqat yo’g’on ichak parezi yoki to’liq atoniya uchun qo’llaniladi.

Kislorod

Bunday ho’qna bilan eritma o’rniga kislorod kichik qismlarda (taxminan 100 ml) yo’g’on ichakka yuboriladi. Bularning barchasi maxsus qurilma yordamida sodir bo’ladi.

U gelmintlarni davolash uchun ishlatiladi, chunki ular kislorodning yuqori miqdoriga toqat qilmaydi.

Tamaki ho’qnasi

Bizning davrimizda u ishlatilmaydi. 18—19-asrlarda keng tarqalgan. To’g’ri ichakka tamaki tutuni kiritildi. Ko’pincha u cho’kib ketgan odamlarni reanimatsiya qilish uchun ishlatilgan. Tamaki tutuni bilan isitish nafasni tiklashi mumkinligiga ishonishgan.

AOK qilingan suyuqlikning haroratiga ko’ra, barcha turdagi ho’qnalarni sovuq, sovuq, issiq va issiq turlarga bo’lish mumkin.

Sovuq

Bunday ho’qna bilan eritmaning harorati 0 dan xona haroratigacha o’zgarib turadi (lekin har doim xona haroratidan past). Bu yo’g’on ichak peristaltikasining kuchli ogohlantiruvchisi, tana haroratini mukammal darajada pasaytiradi.

Yo’g’on ichak parezlari, atoniya, atonik ich qotishi, shuningdek, eritmaning so’rilishini minimallashtirish kerak bo’lganda foydalanish tavsiya etiladi. Najas bilan zaharlanishda, najasni blokirovka qilishda, issiq ho’qna kontrendikedir bo’lgan va najasni eritishi mumkin bo’lgan hollarda qo’llaniladi. Bundan tashqari, gipertermiya, ayniqsa yuqumli kasalliklar yoki issiqlik urishida haroratni tezda pasaytirish vositasi bo’lishi mumkin.

Oddiy ich qotishi, spazmlar uchun uni ishlatish juda tavsiya etilmaydi.

Ajoyib

Ushbu ho’qna uchun eritma xona haroratida bo’ladi. Va ichaklar uchun bunday harorat hali ham juda past bo’lsa-da, salqin ho’qna organizm tomonidan yaxshiroq muhosaba qilinadi va kamroq spazmodik. Foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar va kontrendikatsiyalar sovuq ho’qna bilan bir xil.

Issiq

Bu tana haroratida yoki bir necha daraja iliqroq bo’lgan suyuqlik bilan anal ho’qna. Bu tana tomonidan issiq deb qabul qilinadi. Yo’g’on ichakda laksatif va antispazmodik ta’sirga ega, ammo sovuq yoki sovuq ho’qnalar ichak motorikasini rag’batlantirish uchun ko’proq mos keladi.

U najasni yaxshi eritadi, organizm tomonidan yaxshi so’riladi. Bu tana haroratiga hech qanday ta’sir qilmaydi. Spazmlar, statistik konstipatsiyalar, shuningdek, sovuq yoki sovuq ho’qnalar kontrendikedir bo’lgan hollarda tavsiya etiladi.

Issiq ho’qna uchun eritma sifatida o’tlar yoki dorivor preparatlardan foydalanish tavsiya etiladi, chunki ular ancha yaxshi so’riladi.

Issiq

Bunday ho’qna eritmasining harorati 40-45 daraja orasida o’zgarib turadi. Ammo hech qanday holatda 45 darajadan yuqori emas, chunki bunday harorat ichak shilliq qavatining kuyishini keltirib chiqaradi! Tana bunday ho’qnani issiq, ammo kuyish emas deb qabul qiladi.

Ko’pincha erkaklarda prostata bezini isitish uchun ishlatiladi.

O’rnatish texnikasi va tavsiya etilgan hajmlar

O’rnatish texnikasi va kerakli moslashuvlar klizma turiga va uni qo’llash joyiga qarab o’zgaradi. Shifokorning ho’qnasi uyda qilganingizdan farq qilishi aniq. Uy sharoitida ho’qna qilishda ehtiyot bo’ling.!Kasalxonada mutaxassis nazorati ostida klizma qilish ancha xavfsizroqdir. Endi sahnalashtirish jarayoniga o’tamiz.

Tozalash ho’qnalari katta hajmdagi eritma bilan tavsiflanadi. Ular uchun sizga kerak bo’ladi:

– Esmarchning krujkasi (ikki litrgacha suyuqlik sig’adigan idish), odatda u allaqachon rezina naycha bilan jihozlangan;

Shunday qilib, bemorni chapga (yoki o’ngga, farq yo’q) yotqizish kerak, shundan so’ng u oyoqlarini uning ostiga qo’yishi kerak. Uchini neft jeli bilan yog’lash kerak. Esmarch krujkasini suyuqlik bilan to’ldirgandan so’ng, uchini bemorning anusiga ehtiyotkorlik bilan kiriting. Barcha suyuqlik ichakka kirishini kuting, so’ngra uchini ehtiyotkorlik bilan tortib oling. Endi bemor suyuqlikni kamida yarim soat ichida ushlab turishi kerak, keyin esa bo’shatish kerak. Jarayon tugadi. Tozalash ho’qnasi chaqaloqlar uchun mos emasligini tushunish kerak, chunki AOK qilingan suyuqlikning maksimal hajmi 15-30 ml dan oshmasligi kerak.

Gipertenziv, moyli va boshqa turdagi mikroklysterlar Esmarchning kupasining yordamisiz joylashtiriladi. Uchi yoki Janetning shpritsli kichik nok shaklidagi balon etarli bo’ladi. Ularning yordami bilan eritma muloyimlik bilan ichkariga AOK qilinadi.

Agar siz ho’qna nima bilan amalga oshirilishini hali tushunmagan bo’lsangiz, quyidagi fotosuratda kerakli qurilmalar aniq ko’rsatilgan.

Yuqoridagi barcha turdagi ho’qnalarni uyda qilish mumkin.

Keling, sifon klizmasi nima ekanligini bilib olaylik. Uning narxi ushbu protsedurani amalga oshiradigan klinikaga qarab 650 – 1000 rubl orasida o’zgarib turadi. Uyda bunday klizmani qo’yish tavsiya etilmaydigan narsa emas, balki shunchaki imkonsizdir. U xavfli bo’lishi mumkin!

Ushbu protsedurani bajarish uchun sizga kerak bo’ladi:

– kichik suv havzasi;

– qalin oshqozon naychasi;

Oshqozon naychasining uchini taxminan besh santimetr davomida moyli jele bilan yaxshilab yog’lang va anusga taxminan 30-40 sm kiriting.Huni ehtiyotkorlik bilan suv bilan to’ldiring, uni tana darajasida ushlab turing. Keyin uni yuqoriga ko’taring. Huni ichak tarkibi bilan aralashtirilgan suv bilan to’liq to’ldirilishi kerak. Uni havzaga to’kib tashlang va toza suv bilan to’ldiring. Bu huni ichida ko’proq yoki kamroq toza suv ko’rmaguningizcha davom ettirilishi kerak.

Keling, ho’qnalarning hajmlari haqida gapiraylik. Odatda klizmaning hajmi bir litrdan oshmaydi, sifon klizmasi bundan mustasno. Siz allaqachon tushunganingizdek, sifon klizmasi bilan cheksiz miqdorda suv ishlatiladi, odatda 2-3 litr, lekin ehtimol ko’proq. Bularning barchasi ichak shlaklari darajasiga bog’liq.

Dorivor va tozalovchi ho’qnalar taxminan 1 litr suyuqlik, yog ‘, gipertonik, soda va boshqalarni o’z ichiga oladi – 500 ml dan oshmaydi.

Biz kattalardagi ho’qnalarni qo’llash jarayonini tasvirlab berdik. Bolalar-chi?

Bolalar uchun ho’qnalar

Bola uchun ushbu protsedurani amalga oshirishning katta muammosi shundaki, uni ishontirish juda qiyin. Unga bu zarurligini va bu o’z manfaati uchun ekanligini tushuntirishga harakat qiling.

Agar biz chaqaloqlar haqida gapiradigan bo’lsak, unda ko’proq qiyinchiliklar mavjud.

Birinchidan, odatdagi hajmdagi ho’qna unga ishlamaydi. Shunga ko’ra, siz Esmarchning krujkasini uzoq burchakka qo’yishingiz mumkin. Chaqaloq uchun ho’qna hajmi 30 ml dan oshmasligi kerak. Ikki yoshli bolaga 100 ml eritma bilan ho’qna qilish mumkin.

Ikkinchidan, yechim haqida gapiraylik. Bu kuchli dori bo’lishi shart emas. Agar u oddiy suv bo’lsa, ideal. Ammo, agar bolada og’ir ichak muammosi bo’lsa, unda natriy xlorid eritmasi mos keladi. Ba’zan siz neft jeli, kungaboqar yog’i yoki zaytun moyi yordamida moyli ho’qna qilishingiz mumkin. Siz ozgina glitserin eritmasidan ham foydalanishingiz mumkin. Qanday bo’lmasin, har qanday suyuqlik 37 darajaga qadar qizdirilishi kerak.Farzandingizga sovuq yoki issiq ho’qna bermang.

Klizma qo’yishdan oldin chaqaloq albatta shifokor bilan maslahatlashishi kerak!

Klizma turlari: stol

Yuqoridagilarning barchasiga asoslanib, siz kichik jadval yaratishingiz mumkin.

Foydalanish uchun ko’rsatmalar

Qo’llash mumkin bo’lmagan holatlar

Tavsiya etilgan ho’qna hajmlari va harorati

Kabızlık, intoksikatsiya, zaharlanish uchun; operatsiyalardan oldin, anal jinsiy aloqa.

Ovqat hazm qilish tizimida qon ketishi, yo’g’on ichakdagi yallig’lanish jarayoni, to’g’ri ichakning malign o’smalari.

1-2 litr; odatda salqin yoki sovuq.

Turli kasalliklar uchun mahalliy yoki tizimli davolash sifatida ishlatiladi.

100 ml dan oshmasligi kerak; issiq yoki issiq.

U jinsiy lazzatlanish uchun ishlatiladi.

Har xil hajm va harorat.

U hech qanday dorivor xususiyatlarga ega emas.

Ayrim psixotrop moddalar noqonuniy hisoblanadi.

50 dan 100 ml gacha; ko’pincha sovuq.

Sovun yoki glitserin

Peristaltikani rag’batlantirish uchun.

Ba’zida kuchli tirnash xususiyati keltirib chiqaradi. Umuman olganda, kontrendikatsiyalar tozalovchi ho’qnalar bilan bir xil.

500 ml gacha; sovuq yoki sovuq.

U asosan ich qotishi uchun ishlatiladi.

Yuqori qon bosimi, shish bilan foydalanish mumkin emas.

100 dan 300 ml gacha; issiq.

Kabızlık uchun yoki glitserinli ho’qnalardan oldin shilliq qavatni himoya qilish uchun.

Qo’llash mumkin bo’lmagan holatlar tozalash bilan bir xil.

Odatda bu mikro ho’qna; sovuq yoki sovuq.

U ich qotishi uchun ishlatiladi; peristaltikani kuchaytiradi.

Yo’g’on ichakning tirnash xususiyati, uning shikastlanishi.

1 litrdan oshmasligi kerak; sovuq yoki sovuq.

Spazmlarni kamaytirishga yordam beradi, peristaltikani yaxshilaydi.

Tozalash bilan bir xil.

1 litrdan oshmasligi kerak; sovuq yoki sovuq.

Vodorod periks klizmasi

Peristaltikani rag’batlantirish uchun.

Ichak devorlarining past quvvati bo’lsa, qat’iyan kontrendikedir.

500 – 1000 ml; sovuq yoki sovuq.

Peroksidli ho’qna kontrendikedir bo’lgan hollarda qo’llaniladi.

Juda xavfli, kamdan-kam ishlatiladi. Qo’llash mumkin bo’lmagan holatlar dorivor ho’qnalar bilan bir xil.

60 ml; sovuq yoki sovuq.

Qurtlarni davolash uchun.

Tozalash bilan bir xil.

Kichik qismlarda, 500 ml dan ko’p bo’lmagan miqdorda yuboriladi.

Har qanday anal ho’qna odamga zarar etkazishi mumkinligini unutmang. Ulardan ortiqcha foydalanish tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari, keraksiz klizma bermang. Kilo yo’qotishni orzu qilgan ba’zi qizlar ko’pincha bu usulga murojaat qilishadi, garchi aslida ho’qnalar hech qanday vazn yo’qotish ta’sirini keltirib chiqarmaydi. Agar siz kilogramm berishga qaror qilsangiz va buni ho’qna bilan qilishni istasangiz, gidrokolonoterapiyani o’tkazish yaxshiroqdir. Ushbu protsedura ichaklarni to’liq tozalashga qaratilgan va ho’qna uning faqat kichik bir qismidir.

Qanday bo’lmasin, ho’qnalarni tez-tez ishlatmang. Agar 2-3 protseduradan keyin muammo davom etsa, shifokor bilan maslahatlashing. Siz o’zingiz klizma bilan davolanishni davom ettira olmaysiz va bu sizga mutlaqo hech narsa bermaydi. Sog’lig’ingizni kuzatib boring va keraksiz protseduralarni suiiste’mol qilmang!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.