Press "Enter" to skip to content

Printer yordamida hujjatlarni kompyuterda chop etish

Tashqi qurilmalar quyidagilardan iborat:

Reja: Tashqi qurilmalar. Tashqi qurilmalar vazifasi. Ularning tarixi

Shaxsiy Kompyuter (SHK)ning tashqi qurilmalari — har qanday hisoblash kompleksining muhim tarkibiy qismidir, shuni aytish etarliki, tashqi qurilmalar, butun SHK narxining 80 — 85 % ini tashkil еtadi.

SHK ning tashqi qurilmalari, mashinani tashqi muxit: foydalanuvchilar, boshqarish ob’ektlari va boshqa ЕHMlar bilan o’zaro ishini ta’minlaydi.

Tashqi qurilmalarga quyidagilar kiradi:

• Tashqi еslab qolish qurilmalari (TЕQQ) yoki SHK ning tashqi xotirasi;

• foydalanuvchining muloqat vositalari;
• ma’lumotlarni kiritish qurilmalari;
• ma’lumotlarni chiqarish qurilmalari;

• aloqa va telekommunikatsiya vositalari.

Foydalanuvchining muloqat vositalari o’z tarkibiga videoterminallarni va ma’lumotni nutqli kiritish-chiqarish qurilmalarini oladi.

Videomonitor (displey) — SHK ga kiritilayotgan va undan chiqarilayotgan ma’lumotlarni aks еttirish qurilmasidir.

Nutqli kiritish-chiqarish qurilmalari tez rivojlanayotgan multimedia vositalariga kiradi.

Nutqli kiritish qurilmasi — bu turli xil mikrofonli akustik tizimlar, “tovushli sichqonlar”, masalan, odam talaffuz qilayotgan harf va so’zlarni anglay oladigan, ularni identifikaciya qiladigan va kodlaydigan murakkab dasturli ta’minot.

Nutqli chiqarish qurilmasi — bu kompyuterga ulangan baland gapiruvchilar (dinamiklar) yoki tovushli kolonkalar orqali ishlab chiqariladigan, raqamli kodlarni harf va so’zlarga o’zgartirishni bajaradigan turli xil tovush sintezatorlari.

Ma’lumotlarni kirtish qurilmalariga quyidagilar kiradi:

• klaviatura — SHK ga sonli, matnli va boshqaruvchi axborotni qo’lda kiritish uchun qurilma;

• grafik planshetlar (digitayzerlar) — planshet bo’yicha maxsus ko’rsatkichni (peroni) harakatlantirish yo’li bilan grafik ma’lumotlarni, tasvirlarni qo’lda kiritish uchun pero siljiganda uning koordinatalari uqiladi va bu ma’lumotlar SHKga kiritiladi;

• skanerlar (o’quvchi avtomatlar) — mashinada yozilgan matnlar, grafiklar, rasmlar, chizmalarni qog’ozdagi tashuvchilardan avtomatik o’qish va SHK ga kiritish uchun;

• ko’rsatish qurilmalari (grafik manipulyatorlar) — grafik axborotni displey еkraniga kiritish uchun kursor harakatini еkran bo’yicha boshqarish yo’li bilan va keyinchalik kursor koordinatini kodlash va uni SHK ga kiritish bilan (joystik — richag, “sichqoncha”, trekbol — gardishdagi shar, yorug’lik perosi va b.);

Ma’lumotlarni chiqarish qurilmalariga quyidagilar kiradi:

• printerlar — ma’lumotni qog’ozli tashuvchida qayd еtish uchun yozuvchi qurilma;

• grafik ko’ruvchilar (plotterlar) — grafik ma’lumotni (grafiklar, chizmalar, rasmlar) SHK dan qog’ozdagi tashuvchiga chiqarish uchun.

Aloqa va telekommunikatsiya qurilmalari priborlar va avtomatlashtirishning boshqa vositalari bilan (interfeyslar moslashtiruvchilari, adapterlar, raqamli-analog va analog-raqamli o’zgartirgichlar va sh.o’.) aloqa qilish uchun va SHK ni aloqa kanallariga, boshqa ЕHM va hisoblash tarmoqlariga (tarmoqli interfeysli plata, “ulanishlar”, qiymatlarni uzatish multipleksorlari, modemlar) ulash uchun ishlatiladi.

Multimedia (multimedia — ko’p vositalilik) vositasi — bu apparat va dastur vositalari to’plani bo’lib, u odamga kompyuter bilan o’zi uchun tabiiy bo’lgan turli xil muhitlarni: tovush, video, grafika, matnlar, animatsiya va b. ishlatib, muloqot qilishni ta’minlaydi.

 • ma’lumotlarni nutqli kiritish va chiqarish qurilmalari;
 • kuchaytirgichli, tovush kolonkali, katta videoеkranli mikrofonlar va videokameralar, akustik va videotasvirga oluvchi tizimlar;
 • tasvirni videomagnitofondan yoki videokameradan oluvchi va uni SHK ga kirituvchi tovushli va videoplatalar, video ushlab oluvchi platalar; hozirdayoq keng tarqolgan skanerlar (chunki ular kompyuterga yozilgan matnlarni va rasmlarni avtomatik kiritish imkonini beradi);
 • va nixoyat, ko’pincha tovushli va videoma’lumotlarni yozish uchun ishlatiladigan, optik diskdagi katta sig’imli tashqi еslab qolish qurilmalari.

Multimedia — bu kompyuter texnologiyasining turli xil fizik ko’rinishta еga bo’lgan (matn, grafika, rasm, tovush, animaciya (xayvonlar tasviri), video va sh.o’.) va turli xil tashuvchilarda mavjud bo’lgan (magnit va optik disklar, audio- va video-lentalar va h.k.) axborotdan foydalanish bilan bog’liq soxasidir.

Multimedia (multimedia — ko’p muxitlilik) vositalari bu apparat va dasturlar to’plami bo’lib, u insonga o’zi uchun tabiiy bo’lgan juda turli-tuman muxitlarni: tovush, video, grafika, matnlar, animaciya va b. ishlatgan holda kompyuter bilan muloqot qilish imkonini beradi.

Multimedia foydalanuvchiga fantastik dunyoni (virtual haqiqiy) yaratishda juda ajoyib imkoniyatlarni yaratib beradi, bunda foydalanuvchi chekkadagi sust kuzatuvchi rolini bajarmasdan, balki u erda avj olayotgan xodisalarda faol ishtirok еtadi; shu bilan birga muloqat foydalanuvchi uchun odatlangan tilda — birinchi navbatda tovushli va videoobrazlar tilida bo’lib o’tadi.

Multimedia vositalari ga quyidagilar kiradi: ma’lumotlarni audio — (nutqli) va videokiritish va chiqarish qurilmalari; yuqori sifatli tovushli (sound) va video — (video) platalar, videoqamrash platalari (video grabber), ular videomagnitofondan yoki videokameradan tasvirni oladi va uni SHK ga kiritadi; yuqori sifatli kuchaytirgichli, tovush kolonkali, katta videoеkranli akustik va videoqabul qiladigan tizimlar, hozirdayok keng tarqalgan skanerlar (chunki ular kompyuterga bosma matnlarni va rasmlarni avtomatik kiritish imkonini beradi); yuqori sifatli printerlar va plotterlar.

Multimedia vositalariga yuqori ishonch bilan ko’pincha tovushli va video ma’lumotlarni yozish uchun ishlatiladigan optik va raqamli videodisklardagi katta sig’imli Tashqi еslab qolish qurilmalarini ham kiritish mumkin.

A kustik tizimlar

Akustik tizimlar (kolonkalar) multimedia tizimining majburiy bo’lmagan, lekin borligi ma’qo’l bo’lgan tashkil еtuvchisidir, ularni ishlatganda tovushli axborotni qabul qilish birmuncha yaxshilanadi.

Tashqi qurilmalar quyidagilardan iborat:

MODEM (MOdulyator-DEModulyator) — aniq bir aloqa kanalida ishlatish uchun qabul qilingan signallarni to’g’ri (modulyator) va teskari (demodulyator) o’zgartirish qurilmasidir.

Еng avvalo modem quyidagi vazifalarni bajarish uchun mo’ljallangan:

• uzatishda: keng polosali impulslarni (raqamli kodni) tor polosaliga (analog signallarga) o’zgartirish;

• qabul qilishda: qabul qilingan signalni holaqitlardan filtrlash va detektorlash uchun, ya’ni tor polosali analogli signalni raqamli kodga teskari o’zgartirish.

Ma’lumotlarni uzatishda bajariladigan o’zgartirish odatda ularning modulyatsiyasi bilan bog’langan.

Modulyatsiya — bu signalning biror parametrini aloqa kanalida (modulyatsiya qilinadigan signalni) uzatilayotgan ma’lumotlarning joriy qiymatlariga mos ravishda (modulyatsiya qiladigan signalni) o’zgartirishdir.

Demodulyatsiya — bu modulyatsiya qilingan signalni (balki aloqa kanalidan o’tish paytida halaqitlar bilan buzilgan signalni) modulyatsiya qiladigan signalga teskari o’zgartirishdir.

Bosuvchi qurilmalar (printerlar) — bu qiymatlarni ЕHM dan chiqarish qurilmasi bo’lib, u ma’lumotning ASCII kodlarini ularga mos kelgan grafikli belgilarga (harflar, raqamlar, ishoralarga va sh.o’.) o’zgartiradi va bu belgilarni qog’ozda qayd еtadi.

Printerlar quyidagi turlarga bo’linadi:

 • Matritsali printerlar
 • Purkagichli printerlar
 • Lazerli printerlar

Matritsali printerlarda tasvir nuqtalardan zarbli usul bilan shakllanadi, shuning uchun ularni «zarbli-matricali printer» deb atash to’g’riroqdir, shunday ham ishorani sintezlovchi printerlarni boshqa tiplari ko’pincha belgilarni matricali shakllantirishni, lekin zarbsiz usul bilan, ishlatadi. Shunga qaramay, «matritsali printerlar» — bu ularning umumqabul qilingan kodi, shuning uchun uni asos qilib olamiz.

Purkagichli printerlar

Purkagnchli printerlar bosuvchi kallakda ignalar o’rniga ingichka naychalar — soplolarga (konus naychalarga) еga, u orqali qog’ozga bo’yoq rangning (siyoxning) mayda tomchilari purkaladi. Bu zarbsiz bosuvchi qurilmadir.

Lazerli printerlar

Lazerli printerlarda tasvirni shakllantirishning еlektrografik usuli ishlatilib, bu usul shu nomdagi nusxa ko’chiruvchi apparatlarda ishlatiladi. Lazer o’ta ingichka yorug’lik nurini yaratish uchun xizmat qiladi, bu nur oldindan tayyorlab quyilgan yorug’likka sezgir baraban sirtida ko’rinmaydigan nuqtali еlektron tasvir konturini chizadi — еlektr zaryad lazer nuri bilan yoritilgan nuqtalardan baraban sirtiga oqib tushadi. Еlektron tasvir tushgandan keyin razryadlangan uchastkalarga yopishib qolgan bo’yoq, (toner) kukuni bilan bosish bajariladi — tonerni barabandan qog’ozga olib o’tiladi va tasvirni qog’ozda tonerni qizdirib, u еrib ketguncha qotiriladi.

S kaner bu ma’lumotlarni qog’ozli hujjatdan bevosita ЕHM ga kiritish qurilmasidir. Matnlar, sxemalar, rasmlar, grafiklar, fotografiyalar va boshqa grafik axborotni kiritish mumkin. Skaner nusxa ko’chirish apparatiga o’xshab qog’ozli hujjatning tasviri nusxasini qog’ozda еmas, balki еlektron ko’rinishda yaratadi — tasvirning еlektron nusxasi yaratiladi

Skanerlar hujjatlarni qayta ishlash еlektron tizimining muxim bo’g’ini va istalgan «еlektron stol» ning kerakli еlementidir. O’z faoliyatining natijalarini fayllarga yozib va ma’lumotni kog’ozli hujjatlardan SHK ga obrazlarni avtomatik anglash tizimi orqali skaner yordamida kiritib, qog’ozsiz ish yuritish tizimini yaratishga amaliy qadam qo’yish mumkin.

Plotterlar (plotter, grafik ko’ruvchilar) grafik axborotni (chizmalar, sxemalar, rasmlar, diagrammalar va b.) ЕHM dan qog’ozli yoki boshqacha ko’rinishdagi tashuvchiga chiqarish qurilmasidir.

Digitayzer (digitaizer) yoki boshqachasiga grafikli planshet — bu asosiy vazifasi tasvirlarni raqamlab chiqish qurilmasidir. U ikki qismdan: asosdan (planshetdan) va asos yuzi bo’yicha siljiydigan ko’rsatish qurilmasidan (pero yoki kursordan) iborat. Kursor knopkasini bosilganda uning planshet yuzasidagi holati qayd qilinadi va koordinatalari kompyuterga beriladi.

Digitayzer foydalanuvchi yaratayotgan rasmni kompyuterga kiritish uchun ishlatilishi munin: foydalanuvchi perokursorni planshet bo’yicha olib yuradi, lekin tasvir qog’ozda paydo bo’lmasdan, balki grafik faylda qayd qilinadi.

Printerlar tarixi

Birinchi “printer” (agar uni printer deb bo’lsa) birinchi kompyuter bilan yaratilgan. Ularning ota – bobosi uzoq 1834 yili (g’oyasi 1822 yili) yaratilgan. Uning kashfiyotchisi esa Charlz Bebbidj. U kashf qilgan qurilmani “Difference Engine” (“Разностная машина”) deb nomlangan. Bu qurilmani proyektlashda, bank ishlarida foydalanish ko’zlangan. Bu avtomatik chop qiladigan mexanik kompyuter edi. Afsus o’sha vaqtda uni ishlovchi modeli yaratilmagan edi. Faqatgina 150 yil o’tgandan so’ng u yorug’ dunyoni ko’rdi. Londondagi Fan Muzeyi hamkasblari muzey direktori Daron Suoda boshchiligida, muallif chizmalari asosida 8000 detaldan tashkil topgan 5 tonnali qurilmani yig’ishdi.

Birinchi elektron kompyuter yaratilishi bilan o’tgan asrning 50 yillar oxirida hisoblash natijalarini qog’ozga chop qilishga muhtojlik tug’ildi. Buni ishlatish uchun mahsus o’qitilgan odamlar chop etish qurilmasida olingan natijani chop qilar edilar. Biroz vaqt o’tgandan keyin chop qilish qurilmalarini kompyuterga ulash g’oyasi paydo bo’ldi. 1953 yil Remington-Rand koorporatsiyasi tomonidan UNIVAC (Universal Automatic Computer) kompyuterlari uchun UNIPRINTER deb nomlangan birinchi kompyuterga ulangan chop qilish qurilmasi yaratildi. Bu qurilma minutiga 600 satr (bir satrda 130 ta belgi) chop qilar edi.

1964 yili printer mexanizmini yaratgan muallifi koorporatsiya Seiko Epson birininchi matritsali printerni yaratishdi.

Matritsali printerlar yahshi lekin ularning chop etish tezligi, ovozining baland va sifati past edi. Hamma past tovushli yuqori sifatli shuning bilan birga arzon printeri bo’lishini hohlar edi. 1970 yillar boshida birinchi purkagichli chop qilish tizimi yaratildi. 1976 yili IBM koorporatsiyasi tomonidan birinchi purkagichli printer MODEL 6640 yaratildi. Bir yildan so’ng Siemens kompaniyasi shaxsiy kompyuterlar uchun purkagichli printerni ishlab chiqdi.

Agar tarixga nazar solsak birinchi lazerli chop qilish texnologiyasi matritsali printerdan ham avval yaratilgan. 1938 yili Chester Carlson elektografiya deb nom olgan chop qilish usulini yaratdi. 1969 yilda birinchi lazerli printer ishlab chiqishga kirishildi. 1971 yil noyabrida u dunyo yuzini ko’rdi. Bu qurilmaning nomi EARS deb nomlandi. Hujjatlarga nazar solsak birinchi rasmiy lazerli printer 1977 yili yaratilgan bo’lib uning nomi Xerox 9700 Electronic Printing System deb nomlangan.

Shaxsiy kompyuterlar yaratilishi bilan printerlar uchun kompyuterdan alohida LPT (LinePrinTer) deb nomlangan mahsus port yaratildi.

O’tgan asrda yaratilgan chop qilish texnologiyasi uncha o’zgarmagan. Chop qilish tarihida ohirgi revolutsiya 80 yillarda uch o’lchovli printer kashf qilinishi bilan bog’liq.

Scannerlar tarixi

Birinchi skanerlash 1857 yili Florensiyalik Jovanni Kazelli tomonidan tasvirni masofadan uzatishni yaratdi. Bu qurilmani Pantelegraf deb nomlangan.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət

Printer yordamida hujjatlarni kompyuterda chop etish

Printer – bu matn va rasmlarni chop etishga imkon beradigan ajoyib atrof-muhit. Shunga qaramay, qanchalik foydali bo’lmasin, kompyuter va u bilan ishlash uchun maxsus dasturlarsiz, ushbu qurilmaning foydasi yo’q.

Printerda chop etish

Ushbu maqolada fotosuratlarni, matnlarni sifatli chop etish uchun mo’ljallangan dasturiy ta’minot echimlari, shuningdek Microsoft-ning Office Suite dasturlari: Word, PowerPoint va Excel-dan hujjatlarni chop etishning bir nechta maxsus holatlari tasvirlangan. Har qanday binolarning chizmalarini va maketlarini ishlab chiqishga mo’ljallangan AutoCAD dasturi haqida ham so’z boradi, chunki u yaratilgan loyihalarni chop etish imkoniyatiga ega. Qani boshladik!

Fotosuratlarni printerda chop etish

Rasmlarni ko’rish uchun zamonaviy operatsion tizimlarga o’rnatilgan yordamchi dasturlar ularda ko’rilgan faylni bosib chiqarish funktsiyasiga ega. Biroq, chiqishdagi bunday rasmning sifati juda yomonlashishi yoki artefaktlarni o’z ichiga olishi mumkin.

1-usul: Qimage

Ushbu dastur bosib chiqarish uchun tayyorlangan tasvirning istiqbolini o’zgartirish imkoniyatini beradi, barcha zamonaviy rastrli grafik formatlarni qo’llab-quvvatlaydi va fayllarni qayta ishlash, yuqori sifatli tasvirlarni chop etish uchun kuchli vositalarni o’z ichiga oladi. Qimage-ni universal dastur deb atash mumkin, bunday dasturlar uchun bozorda eng yaxshi echimlardan biri.

 1. Kompyuteringizda chop etishni xohlagan rasmni tanlashingiz va Qimage yordamida ochishingiz kerak. Buning uchun bosib chiqarish uchun faylni o’ng tugmasini bosing va variantni tanlang “Bilan ochish uchun”keyin bosing “Boshqa dasturni tanlang”.
 2. Tugmani bosing Boshqa ilovalar va oxirigacha siljiting.

2-usul: Fotosuratlarni chop etish uchuvchisi

Ushbu mahsulot Qimage-dan kamroq ishlaydi, garchi uning afzalliklari bor. Photo Print Pilot interfeysi rus tiliga tarjima qilingan, dastur bir varaqqa bir nechta rasmlarni chop etishga imkon beradi va shu bilan birga ularning yo’nalishini aniqlash imkoniyatini beradi. Afsuski, o’rnatilgan foto muharriri yo’q.

Ushbu dastur yordamida rasmni qanday chop etishni bilish uchun quyidagi havolaga o’ting.

Ko’proq o’qing: Photo Printer yordamida fotosuratni printerga chop eting

3-usul: Uy fotosuratlari studiyasi

Home Photo Studio-da ko’plab xususiyatlar mavjud. Siz varaqdagi fotosuratni har qanday usul bilan o’zgartirishingiz, ustiga chizishingiz, postcartalar, e’lonlar, kollajlar va hk. Bir vaqtning o’zida bir nechta rasmlarni qayta ishlash mavjud va ushbu dastur rasmlarni normal ko’rish uchun ham ishlatilishi mumkin. Keling, ushbu dasturda rasmni bosib chiqarish uchun tayyorlash jarayonini batafsil ko’rib chiqamiz.

 1. Ilova ishga tushirilgach, mumkin bo’lgan harakatlar ro’yxati bilan oyna paydo bo’ladi. Siz birinchi variantni tanlashingiz kerak bo’ladi – “Ochiq rasm”.
 2. Menyuda “Explorer” kerakli faylni tanlang va tugmani bosing “Ochiq”.
 3. Ochilgan oynada, uning yuqori chap burchagida yorliqni bosing “Fayl”ni tanlang va ni tanlang “Chop etish”. Klaviatura yorlig’ini bosishingiz mumkin “Ctrl + P”.
 4. Tugmani bosing “Chop etish”, shundan so’ng printer deyarli darhol dasturda ochilgan rasmni bosib chiqaradi.

4-usul: priPrinter

priPrinter rangli tasvirlarni chop etadiganlar uchun juda yaxshi. Keng funktsionallik, qog’ozga nimani va qanday bosib chiqarilishini ko’rishga imkon beruvchi o’zining printer drayveri – bularning barchasi ushbu dasturni foydalanuvchi tomonidan qo’yilgan vazifani yaxshi va qulay hal qilishga imkon beradi.

 1. PriPrinter-ni oching. Yorliqda “Fayl” Matbuot “Ochiq…” yoki “Hujjat qo’shing . “. Ushbu tugmalar klaviatura yorliqlariga mos keladi “Ctrl + O” va “Ctrl + Shift + O”.
 2. Oynada “Explorer” fayl turini o’rnating “Barcha turdagi rasmlar” va kerakli tasvirni ikki marta bosing.
 3. Yorliqda “Fayl” variantni bosing “Chop etish”. Dastur oynasining chap tomonida tugma joylashgan menyu paydo bo’ladi “Chop etish”. Uni bosing. Barchasini tezroq bajarish uchun klaviatura yorlig’ini bosish kifoya “Ctrl + P”, bu darhol uchta harakatni amalga oshiradi.

Bizning saytda shunga o’xshash dasturlarning sharhlari mavjud bo’lib, ularni quyidagi havolada topishingiz mumkin.

Ko’proq o’qing: Fotosuratlarni chop etish uchun eng yaxshi dastur

Hujjatlarni chop etish dasturlari

Barcha zamonaviy matn muharrirlari ularda yaratilgan hujjatni chop etish imkoniyatiga ega va bu ko’pchilik foydalanuvchilar uchun etarli. Biroq, printer bilan ishlashni va undan keyingi matnni bosib chiqarishni sezilarli darajada kengaytiradigan ko’plab dasturlar mavjud.

1-usul: Microsoft Office

Microsoft o’zi Office dasturlarini ishlab chiqishi va yangilashi tufayli ularning interfeysini birlashtirish imkoniyati va ba’zi bir asosiy imkoniyatlar mavjud – hujjatlarni chop etish ulardan biriga aylandi. Microsoft-ning deyarli barcha ofis dasturlarida printer kerakli tarkibga ega bo’lgan qog’oz varag’ini ishlab chiqarish uchun bir xil amallarni bajarishingiz kerak bo’ladi. Office dasturlarida chop etish sozlamalari ham bir xil, shuning uchun har safar yangi va noma’lum sozlamalar bilan shug’ullanishingiz shart emas.

Bizning saytda ushbu jarayonni tavsiflovchi maqolalar mavjud Microsoft-ning eng mashhur ofis dasturlari: Word, Powerpoint, Excel. Ularga havolalar quyida keltirilgan.

Batafsil ma’lumot:
Microsoft Word-da hujjatlarni chop etish
PowerPoint taqdimotini chop etish
Microsoft Excel-da jadvallarni chop etish

2-usul: Adobe Acrobat Pro DC

Adobe Acrobat Pro DC – bu PDF-fayllar bilan ishlash uchun barcha turdagi vositalarni o’z ichiga olgan Adobe mahsulotidir. Bunday hujjatlarni chop etish imkoniyatini ko’rib chiqing.

Bosib chiqarishni xohlagan PDF faylini oching. Bosib chiqarish menyusini ochish uchun klaviatura yorlig’ini bosing “Ctrl + P” yoki chap yuqori burchakda, asboblar panelida, yorliq ustiga suring “Fayl” va ochiladigan oynada variantni tanlang “Chop etish”.

Ochilgan menyuda siz belgilangan faylni bosib chiqaradigan printerni aniqlab olishingiz kerak va keyin tugmani bosishingiz kerak “Chop etish”. Bajarildi, agar qurilmada muammo bo’lmasa, u hujjatni chop etishni boshlaydi.

3-usul: AutoCAD

Chizma tugagandan so’ng, ko’pincha u bosib chiqariladi yoki keyingi ish uchun elektron shaklda saqlanadi. Ba’zan qog’ozda tayyor rejani tuzish kerak bo’ladi, uni ishchilardan biri bilan muhokama qilish kerak bo’ladi – vaziyatlar juda xilma-xil bo’lishi mumkin. Quyidagi havoladagi materialda siz eng mashhur dizayn va chizilgan dasturiy ta’minot – AutoCAD-da yaratilgan hujjatni chop etishga yordam beradigan bosqichma-bosqich qo’llanmani topasiz.

Ko’proq o’qing: AutoCAD-da rasmni qanday chop etish

4-usul: pdfFactory Pro

pdfFactory Pro matnli hujjatlarni PDF formatiga o’zgartiradi, shuning uchun u eng zamonaviy elektron hujjat turlarini (DOC, DOCX, TXT va boshqalarni) qo’llab-quvvatlaydi. Fayl uchun parolni o’rnatish, tahrirlash va / yoki nusxalashdan himoya qilish uchun mavjud. Quyida siz undan foydalangan holda hujjatlarni chop etish bo’yicha ko’rsatmalarni topasiz.

 1. pdfFactory Pro virtual printer niqobi ostida tizimga o’rnatiladi, shundan so’ng u barcha qo’llab-quvvatlanadigan dasturlardan hujjatlarni chop etish imkoniyatini beradi (masalan, Microsoft-ning barcha ofis dasturlari). Biz misol sifatida tanish Excel dasturidan foydalanamiz. Bosib chiqarishni xohlagan hujjatni yaratgandan yoki ochgandan so’ng, yorliqqa o’ting “Fayl”.
 2. Keyin, satrni bosish orqali bosib chiqarish parametrlarini oching “Chop etish”. “PdfFactory” parametri Excel-dagi printerlar ro’yxatida paydo bo’ladi. Uni qurilmalar ro’yxatidan tanlang va tugmani bosing “Chop etish”.
 3. PdfFactory Pro oynasi ochiladi. Kerakli hujjatni chop etish uchun klaviatura yorlig’ini bosing “Ctrl + P” yoki yuqori paneldagi printer shaklidagi belgi.
 4. Ochilgan dialog oynasida chop etiladigan nusxalar sonini va bosib chiqarish moslamasini tanlash mumkin.Barcha parametrlar aniqlanganda tugmani bosing “Chop etish” – printer ishlay boshlaydi.

5-usul: GreenCloud printeri

Ushbu dastur o’z printerining resurslaridan minimal darajada foydalanishi kerak bo’lgan odamlar uchun maxsus ishlab chiqilgan va GreenCloud Printer bu vazifani juda yaxshi bajaradi. Bundan tashqari, dastur saqlangan materiallarni kuzatib boradi, fayllarni PDF formatiga o’tkazish va ularni Google Drive yoki Dropbox-ga saqlash imkoniyatini beradi. Elektron hujjatlarning barcha zamonaviy formatlarini, masalan, Word, TXT va boshqa matn protsessorlarida ishlatiladigan DOCX-ni chop etish uchun qo’llab-quvvatlash mavjud. GreenCloud Printer matnli har qanday faylni chop etish uchun tayyorlangan PDF hujjatiga o’zgartiradi.

“PdfFactory Pro” usulining 1-2-bosqichlarini takrorlang, faqat printerlar ro’yxatida tanlang “GreenCloud” va tugmasini bosing “Chop etish”.

GreenCloud Printer menyusida bosing “Chop etish”, shundan so’ng printer hujjatni chop etishni boshlaydi.

Bizning saytimizda hujjatlarni chop etish dasturlariga bag’ishlangan alohida maqola mavjud. Unda yana bunday dasturlar haqida hikoya qilinadi va agar sizga yoqsa, uni to’liq ko’rib chiqish havolasini o’sha erda topishingiz mumkin.

Batafsil: Hujjatlarni printerda chop etish dasturlari

Kompyuterning asosiy qurilmalari

Zamonaviy kompyuter quyidagi asosiy qurilmalardan tashkil topgan (rasm):

Sistemali blok

1.Sistemali blok – o‘zida bir necha murakkab qurilmalarni birlashtirgan va himoya g‘ilofiga o‘ralgan qurilma. Unda asosiy plata, protsessor, xotira, qattiq disk kabi muhim qurilmalar joylashgan.

Asosiy plata yaxlit asosga yig‘ilgan elektron sxemalardan iborat. Unga protsessor, xotira va boshqa qurilmalar ulanadi (4-rasm).

Protsessor kompyuterning tarkibiy quril- masi hisoblanib, boshqa barcha qurilmalar ishini boshqaradi (5-rasm).

Qattiq disk – ma’lumotlarni saqlovchi xotira qurilmasi (6-rasm).

Tezkor xotira – ma’lumotlarni vaqtincha – kompyuter ishlashi davomida saqlaydi (7-rasm).

2.Monitor (lotincha so‘z bo‘lib, «eslatuvchi», «xabar beruvchi» ma’nolarini anglatadi) kompyuterdagi matn, grafik va boshqa turdagi ma’lumotlarni ekranda aks ettirish qurilmasi (8, 9, 10-rasmlar) bo‘lib, uning bir necha turlari mavjud:

Klaviatura (tugmachalar qurilmasi)

3.Klaviatura (tugmachalar qurilmasi) bosma mashinkadagi kabi tugmachalardan iborat bo‘lib, ma’lumotlarni kiritish qurilmasi hisoblanadi

Asosiy qurilmalardan tashqari, kompyuter boshqara oladigan qurilmalar ham mavjud. Ular kompyuterning yordamchi yoki qo‘shimcha qurilmalari deb ataladi. Kompyuter qo‘shimcha qurilmalarsiz ham ishlay oladi, ammo bu qurilmalarsiz ma’lumotlarni chop etish, nusxalash yoki uzatishni amalga oshirib bo‘lmaydi.

Kompyuterga quyidagi qo‘shimcha qurilmalarni ulash mumkin:

 • kompyuter sichqonchasi – kompyuterni boshqarish qurilmasi;
 • printer – ma’lumotlarni chop etish qurilmasi;
 • disk yuritgich – CD (Compakt Disk) va DVD (Digital Video Disk)larni o‘quvchi qurilma;
 • skaner – qog‘ozdagi tasvir va matnlarni kompyuter xotirasiga kirituvchi qurilma;
 • tovush kolonkalari – ovozli ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi.

Mavzuga doir savol

 1. Kompyuter va uning vazifasi haqida so‘zlab bering.
 2. Shaxsiy kompyuterlar qanday asosiy qurilmalardan tashkil topgan va nima sababdan asosiy deb hisoblanadi?
 3. Kompyuter asosiy qurilmalarining vazifalarini aytib bering.
 4. Sistemali blok o‘zida qanday qurilmalarni mujassamlashtirgan?
 5. Protsessor va tezkor xotiralarning vazifasini tushuntirib bering.
 6. Kompyuterning yordamchi qurilmalariga nimalar kiradi?
 7. Printer, skanerlarning vazifasi nimadan iborat?
 • ТЕГИ
 • Informatika 5-sinf

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.