Press "Enter" to skip to content

Sabablari va oqibatlari, tashxis va davolash: chaqaloqlar sariqlik

Sariqlikni kamaytirish va giperbilirubinemiya holatini bartaraf etish uchun har bir bola ona suti bilan oziqlantirilishi kerak boʻladi, koʻkrak suti bilan sutka davomida kamida 8-12 marotaba oziqlantirilishi maqsadga muvofiq boʻladi.

Chaqaloqlarda sariqlik – turlari, sabablari, belgilari va davolash

Yangi tugʻilgan chaqaloqlarda sariqlik – fiziologik yoki patologik holat boʻlib, bunda chaqaloqlar qonida giperbilirubinemiya va teri rangi, koʻrinadigan shilliq qavatlarning sargʻayishi bilan bola hayotining birinchi haftasida namoyon boʻladi.

Chaqaloqlarda sariqlik qonda bilirubin konsentratsiyasining yuqori boʻlishi, anemiya, teri qoplamalari, shilliq qavatlar va sklera sariq rangda boʻlishi, gepatosplenomegaliya, ogʻir holatlarda bilirubinemik ensefalopatiya bilan yuzaga chiqadi.

Chaqaloqlar sariqligi diagnostikasida Kramer shkalasidan foydalaniladi, bundan tashqari eritrotsitlar, bilirubin, jigar fermentlari miqdori, ona va bola qon guruhi aniqlanadi. Sariqlikni davolashda ona suti bilan oziqlantirish, infuzion terapiya, fitoterapiya, qonni almashlab quyish muolajalari oʻtkaziladi.

Chaqaloqlar sariqligi – neonatal sindrom, teri qoplamalari, koʻrinib turadigan shilliq qavatlarining sargʻayishi bilan kechadigan jarayon. Neonatal sariqlik oʻz vaqtida tugʻilgan bolalarda 60 % va chala tugʻilgan bolalarda esa 80 % holatlarda kuzatiladi. Pediatriya sohasida barcha sariqlik bilan bogʻliq holatlarning 60-70 %i fiziologik jarayonga toʻgʻri keladi. Sariqlik qonda bilirubin miqdorining 80-90 mkmol/l dan oshishi (oʻz muddatida tugʻilganlarda) va 120 mkmol/l (chala tugʻilganlarda) oshishida yuzaga chiqadi. Uzoq muddat davom etuvchi va kuchli sariqlik bosh miyaga toksik taʼsir etadi va nerv hujayralarini zararlaydi.

 • Chaqaloqlarda sariqlik klassifikatsiyasi va sabablari
 • Chaqaloqlarda sarqilik belgilari
  • Chaqaloqlar fiziologik sariqligi
  • Nasliy sariqlik
  • Endokrin patologiyalari sababli rivojlanadigan sariqlik
  • Yangi tugʻilgan chaqaloqlarda sariqlik: asfiksiya va tugʻruq travmalari natijasida
  • Yadroli sariqlik va bilirubinli ensefalopatiya

  Chaqaloqlarda sariqlik klassifikatsiyasi va sabablari

  Avvalo, yangi tugʻilgan chaqaloqlarda sariqlik fiziologik yoki patologik oʻlishi mumkinligini bilib olish zarur. Kelib chiqishi boʻyicha nasliy yoki orttirilgan sariqlik farqlanadi. Qon biokimyoviy tekshiruvi boʻyicha bogʻlangan bilirubin va bogʻlanmagan bilirubin ortishi hisobiga yuzaga chiqqan sariqlik turlari ham mavjud.

  Avvalo, yangi tugʻilgan chaqaloqlarda sariqlik fiziologik yoki patologik oʻlishi mumkinligini bilib olish zarur. kelib chiqishi boʻyicha nasliy yoki orttirilgan sariqlik farqlanadi. Qon biokimyoviy tekshiruvi boʻyicha bogʻlangan bilirubin va bogʻlanmagan bilirubin ortishi hisobiga yuzaga chiqqan sariqlik turlari ham mavjud.

  Konyugatsiyalangan sarqilikka quyidagi holatlar kiradi:

  • Neonatal fiziologik (tranzitor) sariqlik;
  • Jilber, Krigler-Nayara I va II tip sindromlarida nasliy sariqlik;
  • Asfiksiya va tugʻruq travmalari natijasida yuzaga chiqadigan sariqlik;
  • Turli preparatlar qabul qilish natijasida kelib chiqadigan sariqlik (salitsilatlar, levomitsetin, sulfanilamidlar, xininlar, vitamin K koʻp miqdorda qabul qilish);
  • Gemolitik sariqlik chaqaloqlarda eritrotsitlarning parchalanishi natijasida (gemoliz) yuzaga chiqadi. Bunday giperbilirubinemiyaga quyidagilar kiradi:
  • Homilaning gemolitik kasalligi;
  • Eritrotsitar ferment va membranopatiyalar;
  • Gemoglobinopatiyalar (oʻroqsimon anemiya, talassemiya);
  • Polisitemiya.

  O‘QING: Bolalarda angina – sabablari, belgilari, turlari va davolash usullari

  Mexanik sariqlik bilirubinning oʻt suyuqligi yoki ichaklardan ajralishining buzilishi natijasida kelib chiqadi. Bunday holat jigar ichi va jigardan tashqari oʻt yoʻllari atreziyasi, gipoplaziyasi natijasida, homila ichi oʻt-tosh kasalliklari, oʻsma yoki infiltrat oʻt yoʻllarini bosib qoʻyishi natijasida, oʻt suyuqligining quyuqlashishi, pilorostenoz, ichak tutilishi va boshqalar natijasida yuzaga chiqadi.

  Aralash turdagi sariqlik (parenximatoz) chaqaloqlarda fetal gepatit, homila ichi infeksiyasi (toksoplazmoz, sitomegaliya, listerioz, gerpes, gepatit A, B, D), toksiko-septik jigar zararlanishi, nasliy moddalar almashinuvi buzilishi bilan namoyon boʻladigan kasalliklar (mukovisidoz, galaktozemiya) kabi patologiyalarda namoyon boʻladi.

  Chaqaloqlarda sarqilik belgilari

  Chaqaloqlar fiziologik sariqligi

  Tranzitor sariqlik yangi tugʻilgan chaqaloqlarda vaqtinchalik kuzatiladigan fiziologik holat hisoblanadi. Bola dunyoga kelishi bilan fetal gemoglobin parchalanishni boshlaydi va erkin bilirubin qonda miqdori ortib ketadi.

  Jigarda fermentlarning toʻliq yetilmaganligi (glyukuroniltrasferaza) va ichaklarda bogʻlangan bilirubinning qayta soʻrilishining kuchli boʻlishi ham sariqlikka sabab boʻladi. Fiziologik sariqlik bola dunyoga kelganidan soʻng 2-3 kun ichida rivojlanadi, maksimal darajaga 4-5 sutkalarda chiqadi. Bogʻlanmagan bilirubin miqdori 77-12 mkmol/l ga teng boʻladi. Nafas va peshob normal rangda boʻladi, jig ava taloq kattalashmagan.

  Tranzitor sariqlik yengil darajasida teri rangi kindikkacha tushadi. Fiziologik sariqlik vaqtida chaqaloq umumiy ahvoli oʻzgarmaydi, ammo giperbilirubinemiya kuchli namoyon boʻlganda bola uyquchan, holsiz, koʻngil aynish kabi belgilar ham yuzaga chiqadi.

  Bolalarda fiziologik sariqlik normal holat boʻlib 2-haftalarda oʻz-oʻzidan yoʻqolib ketadi. Chala tugʻilgan chaqaloqlarda esa sariqlik ertaroq yaʼni bola dunyoga kelishi bilan 1-2 sutkalarda namoyon boʻladi, maksimal darajaga 7-sutkada chiqadi va 3-4 haftada oʻtib ketadi.

  Qondagi bogʻlanmagan bilirubin miqdori 137-171 mkmol/l dan ortadi. Chala tugʻilgan bolalarda jigar fermentlari ham oʻz funksiyasini toʻliq bajara olmaganligi sababli bilirubinli intoksikatsiya va yadroli sariqlik rivojlanish ehtimoli juda yuqori boʻladi.

  Nasliy sariqlik

  Nasliy sariqlik eng koʻp tarqalgan konsitutsion giperbilirubinemiya boʻlib (Jilber sindromi), aholi orasida 2-6 % gacha uchraydi, autosom-dominanat tipda irsiylanadi. Jilber sindromi asosida jigar fermenti – gyukuroniltransferaza aktivligi buzilgan boʻladi, buning natijasida gepatositlar bilirubinni bogʻlay olmaydi.

  Nasliy sariqlik yaʼni Krigler-Nayar sindromida glyukuroniltransferaza fermenti aktivligi pasayishi (I tip) yoki ushbu fermentning umuman boʻlmasligi (II tip) kuzatiladi. I tipda sariqlik sindromi bola dunyoga kelishi bilan hayotining ilk kunlarida yuzaga chiqadi va sekin-astalik bilan kuchayib boradi, giperbilirubinemiya qonda 428 mkmol/l gacha hatto undan ham yuqori koʻrsatkichlarda boʻladi.

  O‘QING: Bolalarda appenditsit – sabablari, belgilari, tashxislash va davolash usullari

  Kasallik natijasida yadroli sariqlik rivojlanishi oqibati esa oʻlim bilan yakunlanishi mumkin. II tip yaxshi sifatli hisoblanadi. Giperbilirubinemiya qonda 257-376 mkmol/l koʻrsatkichlarda boʻladi. Yadroli sariqlik kam holatlarda rivojlanadi.

  Endokrin patologiyalari sababli rivojlanadigan sariqlik

  Odatda tugʻma gipotireoz bilan tugʻilgan, qalqonsimon bez defitsiti, jigar fermentlarining toʻliq shakllanmaganligi, bilirubin konyugatsiyasi va ekskretsiyasi buzilishi kuzatiladigan bolalarda uchraydi. Gipotireoz holatida 50-70 % bolalarda hayotining 2-3 sutkasida sariqlik paydo boʻladi va 3-5 oygacha saqlanib turadi. Sariqlikdan tashqari bunday bolalarda holsizlik, adinamiya, arterial gipotoniya, bradikardiya, ich qotishi kabi belgilar ham namoyon boʻladi.

  Bundan tashqari qandli diabetdan aziyat chekadigan onalardan tugʻiladigan bolalarda ham sariqlik rivojlanish ehtimoli yuqori boʻladi, buning sababi gipoglikemiya va atsidozdir. Bunda bogʻlanmagan bilirubin miqdori yuqori boʻladi.

  Yangi tugʻilgan chaqaloqlarda sariqlik: asfiksiya va tugʻruq travmalari natijasida

  Homila gipoksiyasi va yangi tugʻilgan bolalar asfiksiyasi natijasida fermentativ tizim rivojlanishidan ortda qoladi, buning natijasida giperbilirubinemiya va yadroli sariqlik kelib chiqadi. Turli xil tugʻruq travmalari (kefalogematoma, qorinchalarga qon quyilishi) bogʻlanmagan bilirubin miqdori oshishi va sariqlikning kuchli namoyon boʻlishiga sabab boʻladi.

  Ariyes sindromi yoki bolalar sariqligi tabiiy oziqlantirishda boʻladigan bolalarning 1-2 % ida kuzatiladi. Bola dunyoga kelishi bilan hayotining 1-haftasida yuzaga chiqishi (erta sariqlik) yoki 7-14 haftada namoyon boʻlishi (kechki sariqlik) mumkin, bu holat 4-6 hafta davomida saqlanib turadi. Ushbu sindrom patofiziologiyasida ona suti tarkibida esterogen gormonlarining boʻlishi, sut bilan oziqlanadigan bolakaylarda esa gormon taʼsiri natijasida bilirubin almashinuvining buzilishi bilan tushuntiriladi.

  Tabiiy oziqlantirishdagi bolakaylarda sariqlik rivojlanishida xavf omillariga mekoniyning kech ajralishi, kindikning kech tushishi, tugʻruqni sunʼiy stimullash kabi holatlar kiradi. Bu kabi sariqlik oqibati har qanday vaziyatda ham ijobiydir.

  Yadroli sariqlik va bilirubinli ensefalopatiya

  Bogʻlanmagan bilirubin miqdori oshib borishda davom etaversa sekin astalik bilan gematoensefalitik barerdan oʻtadi va bosh miya hujayralari bazal yadrolarini zararlaydi va xavfli holat – bilirubinli ensefalopatiyaga sabab boʻladi.

  Kasallik klinikasida eng avvalo bilirubinli intoksikatsiya belgilari: holsizlik, apatiya, bolaning uyquchanligi, monoton yigʻi ovozi, qayt qilish kabi simptomlar yuzaga chiqadi. Keyinchalik yadroli sariqlikka xos boʻlgan tipik belgilar: ensa mushaklari rigidligi, tana mushaklarinigg tirishishi, vaqti-vaqti bilan qoʻzgʻalib turishi, katta liqildoqning koʻtarilib qolishi, reflekslarning buzilishi, nistagm, bradikardiya, talvasalar kabi. Bunday patologik holat bir necha kundan bir necha haftagacha davom etadi va ushbu vaqt ichida markaziy nerv tizimining qaytmas zararlanishi roʻy beradi. Bolaning ahvoli 2-3 oydan soʻng yaxshilanadi, ammo bu “yolgʻon” boʻlib, 3-5 oylarga kelib bolada nevrologik asoratlar yuzaga chiqa boshlaydi: BSF (DSP), ZPR, karlik va boshqalar.

  O‘QING: Raxit kasalligi – davolash va oldini olish usullari (2-qism)

  Chaqaloqlarda sariqlik diagnostikasi

  Bola dunyoga kelishi bilanoq sariqlik tugʻruqxonalarda neonatolog yoki pediatr tomonidan aniqlanadi. Sariqlik darajasini baholashda Kramer shkalasidan foydalaniladi:

  • I daraja – yuz va boʻyinda sariqlik (bilirubin 80 mkmol/l);
  • II daraja – sariqlik kindikkacha tarqaladi (bilirubin 150 mkmol/l);
  • III daraja – sariqlik tizzagacha tarqaladi (bilirubin 200 mkmol/l);
  • IV daraja – sariqlik yuz, gavda, qoʻl va oyoqlargacha tarqaladi (300 mkmol/l);
  • V daraja – butun tana boʻylab tarqalgan sariqlik (bilirubin miqdori 300 mkmol/l).

  Chaqaloqlarda sariqlikni aniqlashda umumiy qon analizi, qon biokimyoviy tekshiruvi, ona va bola qon guruhi, Kumbs testi, PTI, umumiy peshob tahlili, jigar sinamalari oʻtkaziladi. Gipotireozga shubha qilinganda tireoid gormonlar miqdori tekshiriladi T3, T4, TTG. Homila ichi infeksiyasi IFA va PSR tekshiruvlari yordamida aniqlanadi. Mexanik sariqlikni aniqlash maqsadida jigar UTT, MR-xolangiografiya, FGDS, qorin boʻshligʻi obzor rentgenogrammasi kabi tekshiruvlar oʻtkaziladi. Bolalar jarrohi va gastroenterolog koʻruvi ham talab etiladi.

  Chaqaloqlarda sariqlik davosi

  Sariqlikni kamaytirish va giperbilirubinemiya holatini bartaraf etish uchun har bir bola ona suti bilan oziqlantirilishi kerak boʻladi, koʻkrak suti bilan sutka davomida kamida 8-12 marotaba oziqlantirilishi maqsadga muvofiq boʻladi.

  Bolalarga sutkalik suyuqlik miqdori 10-20 % ga oshiriladi va enterosorbentlar buyuriladi. Oral gidratatsiya imkoni boʻlmasa: infusion terapiya oʻtkaziladi – glyukoza, fiziologik eritmalar, askorbin kislotasi, kokarboksilaza, B, C guruh vitaminlari vena ichiga quyiladi. Bilirubinni bogʻlanish jarayonini ragʻbatlantirish uchun fenobarbital qoʻllanilishi mumkin.

  Bogʻlanmagan giperbilirubinemiyani bartaraf etish uchun eng samarali usul bu fototerapiya hisoblanadi. Bunda bogʻlanmagan bilirubin suvda eriydigan koʻrinishga keladi.

  Gemolitik sariqlik davosida qonni almashlab quyish, gemosorbsiya, plazmafarez kabi muolajalar oʻtkaziladi. Barcha neonatal sariqlik asosiy kasallikni davolashni talab etadi.

  Chaqaloqlar sariqligi oqibati va profilaktikasi

  Chaqaloqlarda kuzatiladigan tranzitor sariqlik koʻp holatlarda asoratsiz oʻtib ketadi. Ammo, adaptatsiya mexanizmi buzilishi natijasida fiziologik holat patologiyaga aylanishi mumkin. Patologik sariqlik yuzaga chiqadigan bolakaylar mahalliy pediatr va bolalar nevropatologi koʻrigida boʻlib turadilar va roʻyxatdan oʻtkaziladilar.

  Homiladorlik davridagi oʻzgarishlarni kuzatib borish, foydali maslahat va tavsiyalardan koʻproq bahramand boʻlishni istasangiz, homilador ayollar uchun moʻljallangan “Lalu – Homiladorlik maktabi” mobil ilovasini telefoningizga oʻrnatib olishingizni maslahat beramiz.

  Bu ilova homiladorlik uchun zarur boʻlgan, homiladorlik kalendari, ratsional ovqatlanish, homilaning oʻlchamlari va embrionning haftalik rivojlanish illyustratsiyalari, Kegel mashqi va boshqa koʻplab muhim imkoniyatlarga ega.

  Sabablari va oqibatlari, tashxis va davolash: chaqaloqlar sariqlik

  Ota-onalar o’z farzandlarining sog’lig’i uchun juda sezgir. Ayniqsa, u chaqaloqlar uchun kelganda. crumbs, yaqinda tug’ilgan Lekin agar nima, mamlakat tashxis “sariq” qo’yish? Bu ko’pincha yosh organizmda sodir bo’lgan tabiiy fiziologik jarayon bilan ta’riflanadi, chunki, bu so’zning qo’rqma. Shunday qilib, tug’ilgan chaqaloq ham sariq nima qaraylik. Sabablari va bu hodisaning oqibatlari maqolada tasvirlangan.

  xususiyati davlat

  Chaqaloqlardagi sariqlik, sabab va oqibatlari ba’zi vahima onalar sabab, ota-onaga aniq emas. Shuning uchun, dastlab biz uning qanday tushunishga.

  Bolaning teri apelsin rang bo’lib, nima uchun, u anatomiya kursi eslash lozim tushunish uchun.

  Inson qon qizil hujayralarini o’z ichiga oladi. Ularning asosiy vazifasi tana bo’ylab kislorod tarqatmoqda. Bu hujayralar bir necha oy davomida yashaydi. Bas, ular halok qilinadi. bilirubin – ularning degradatsiyasi davomida, tana sariq rang, ega bo’lgan o’ziga xos pigment ishlab chiqaradi.

  Bu modda jigar tomonidan detoksifike, so’ngra inson tanasidan chiqish hisoblanadi. pigment darajasi yuqori bo’lsa, buzilish sodir bo’lishi mumkin. Bu holda, sariqlik kabi bir narsa bor. Bilirubin to’liq teri sariq qamrab olgan tana va rang bartaraf emas.

  Izlanish jigar vayron asoslangan jiddiy kasalliklar, bir signal oqimi hisoblanadi. Lekin, yangi tug’ilgan bu davlat fiziologik, normal jarayon. tanasi crumbs faqat mustaqil ishlashi uchun o’rganish, chunki.

  sabablari zheltushki

  A o’xshash holat tug’ilgan chaqaloq sinib deyarli 60% ajraladi. Sariqlik odatda 2-3 kun tug’ilganidan keyin, paydo bo’ladi. Bu Preterm chaqaloqni aniqroq namoyon bo’ladi.

  Biz bunday chaqaloqlar sariqlik sifatida hodisaning yuzaga mexanizmini ko’rib chiqqan edik. Sabab va bu holatda oqibatlari batafsil o’rganishni talab qiladi.

  Sariqlik quyidagi omillar natijasida sodir bo’ladi:

  1. qondagi yangi tug’ilgan chaqaloqlarda, qizil qon hujayralari bir ortiqcha ichiga oladi. Bundan tashqari, qizil qon tanachalari pastga kattalarga nisbatan tezroq sindirish. Bu bola erkin bilirubin, natijada qizil qon hujayralari bir qator vayron kuzatiladi nega keldi.
  2. Yuqorida men pigment jigarda chiqish ekanligini aytib o’tdi. tanadan ozod bilirubinning uchun, u, bu organ bilan murojaat qilish kerak. sinib da jigar hali bunday o’zgarishlarni ta’minlash uchun to’liq ega emas.
  3. Bilirubin normal mikroflora harakatlar tomonidan ichak ichiga evrilish chiêiladigan, keyin siydik va najas bilan chiqariladi. Lekin, yana, bolaning tanasi faqat mustaqil faoliyat ko’rsatishi uchun moslashtirish o’rganish etiladi. Ichak crumbs asta-sekin mikroflora tomonidan bosib. Bu to’g’ri tanadan bilirubin olib, nega u mumkin emas.

  Natijada, boshlang’ich fiziologik sariqlik rivojlanadi. Bu, albatta, sinib uchun xavfli holat emas. Lekin ba’zan yangi tug’ilgan patologik sariqlik mumkin. Bu holda, bola etarli davolash bo’lishi kerak.

  Manbalar patologik holat

  Shifokorlar bu zheltushki sabablari quyidagilardan yashirilgan mumkin, deb aytish:

  • guruh yoki RH omil qon nomuvofiqlik bola va ona ham bordir;
  • jigar Baby nosozliklar;
  • bir bola rivojlanmagan o’t parchalar;
  • bolaning jigar yallig’lanishi sodir bo’ladi.

  Alomatlar fiziologik zheltushki

  tabiiy fiziologik jarayon kabi xususiyatlar aql-idrok xususiyatlari bor:

  1. Zheltushka tug’ilgan chaqaloq keyin hech oldingi 36 soatdan ko’rgan.
  2. unga maksimal ifoda 3-5-chi kun etadi.
  3. yuz, bo’yin va ko’krak qafasi bir sariq rang mavjud. kindik ostida yopiqdir apelsin rang bo’lmaydi.
  4. Qon test yuqori bilirubin ko’rsatadi. Biroq, darajasi 205 mol / l dan oshmaydi.
  5. bolaning xulq faol. Sog’liqni saqlash, umumiy holati buzilgan emas.

  Bu chaqaloqlar sariqligi ishlaydi eslash muhim ahamiyatga ega. muddatli chaqaloqlarda bilirubin 14 kuni tushib boshlaydi. Bu fiziologik jarayon u muhim ko’rsatkichi hisoblanadi. Erta crumbs bilirubin 21-kunga pastga o’rash bo’ladi.

  Biroq, ba’zan yuqorida berilgan qoidalardan ayrim og’ish bor bo’lishi mumkin, deb tushunish kerak. Va ular har doim patologik sariqlik sifatida tanasi kabi narsa rivojlantirish ishora yo’q, vaqt.

  Komorovskiy erta chaqaloqlar bu holatini oldingi namoyon duch mumkin, deydi. Ko’pincha bu bolalarda sarg’ayishdan hayot ikkinchi kunida sodir bo’ladi. Bundan tashqari, Doktor Komarovsky diabet bor onalar, egizak yoki bolalar, uzoq muddatli sariqlik qolishi mumkin ekanini ko’rsatadi.

  Barcha chaqaloqlar darkor. Ba’zan fiziologik sariqlik patologik shakli kirib qodir. Va so’nggi Ahvoli tezkor davolash talab etiladi.

  bir patologik ahvoli belgilari

  Nima alomatlar bolaning organizmida bir muammo dalolat? Afsuski, patologik va fiziologik sariqlik o’rtasida chegara juda bo’sh bo’ladi. Shunday bo’lsa-da, ular orasida farqlar bor.

  Gumon patologik holat quyidagi asoslar bo’yicha bo’lishi mumkin:

  1. Sariqlik bola tug’ilgandan keyingi dastlabki 24 soat ichida sodir bo’ladi.
  2. sariq rang bilan teri, binoni hayot chaqalog’ining 7 kuni kuzatilishi mumkin.
  3. Agar qon test yuqori bilirubin, lekin tez o’sishi nafaqat ko’rsatadi. 85 mol / l dan yuqori kundalik darajasi mavjud.
  4. Baby teri sariq rangga bo’yaladi nafaqat yuqorida, balki kindik ostida bo’ladi. Kuzatilgan sariqlik kaftlarini, oyoq.
  5. bolaning umumiy holati buziladi. Bola xursand yoki g’amgin.
  6. Siydik crumbs qorong’i bo’lib, va kafedra rangsiz bo’ladi.
  7. bola Zheltushka kechiktirilsa va to’lqinli belgi kiyiladi mumkin.

  patologiya nima yotadi?

  Bunday davlat quyidagi omillar keltirib mumkin:

  • Prematürite, bolaning xomlik;
  • utero o’sish geriliği;
  • Homiladorlik va tug’ish paytida ona dori ko’p sonli olish;
  • keng qon ketishi, kefalogematomy;
  • emizish etishmasligi;
  • vazn chaqaloqlarning katta yo’qotish;
  • aralashmasi bilan oziqlanishi dolaktatsionnoe.

  Va unutmang, qachon chaqaloqlar sariq bo’ladi. fiziologik jarayon 21 kun ko’proq vaqt davom kerak emas. Yuqoridagi vaqt o’tgach chaqaloq va sariq bo’lib qoladi, shu sababli, shifokorga murojaat qiling.

  iloji oqibatlari

  Chaqaloqlardagi sariqlik, ko’pincha fiziologik shartidir. Shuning uchun, har qanday davolash holda o’z ketadi va har qanday oqibatlar qoldirgan emas.

  Lekin sariq bir oy o’tib bo’lmaydi, yoki patologik holatning boshqa belgilari, etarli davolash muhtoj oz sabr bor bo’lsa.

  Har bir o’tgan kun crumbs ahvolini tobora og’irlashtirmoqda. Baby teri yashilnamo rang, jigar va taloq hajmini oshirish mumkin bo’ladi.

  Jiddiy asoratlar tibbiy yordam holda rivojlantirish mumkin:

  1. miya va asab tizimini zaharli zaharlanish.
  2. bilirubin yuqori darajalari rivojlantirish albuminemia qilurmiz albumin kamayishiga olib kelishi mumkin.
  3. pigment miya, u erda keyin sinib kirganini bo’lsa kernicterus. Bu patologiya karlik, tez-tez, soqchilik, boshlang’ich aqliy zaiflik sabab bo’lishi mumkin.
  4. Kech bosqich kasallik mushak to’qimasining beixtiyor kasılmaları bilan xarakterlanadi. Bola avtomobil funktsiyalarini nazorat yo’qotishingiz mumkin.

  nojo`ya holat erta bosqichlarida aniqlangan va o’z vaqtida davolash amalga oshirilgan bo’lsa, bu holda, u, odatda, yuzaga chiqmaydi qaytarib berib.

  et

  Bir teri ohang zheltushki borligini tasdiqlash uchun etarli emas. chaqaloqlarga oshirish uchun bir tashxis so’rovnoma beriladi:

  • siydik, qon,
  • zardobida va qondagi Study pigment darajalari;
  • AQSh.

  zarur bo’lsa, bola endokrinolog, jarroh, kardiolog uchun maslahat uchun yuboriladi.

  Baby davolash

  ichki va tashqi, ham ko’p pediatr, ko’p hollarda, bir yangi tug’ilgan dori kerak emas, deb da’vo.

  uch hafta davom etadi sariq, bir kasallik emas. Shuning uchun, bu holat davolash talab qilmaydi. sariqlik jiddiy og’rig’i xastaligidan bir semptomu sifatida xarakterlanadi bo’lsa, butunlay boshqa bir rasm chiqadi. bilirubin organizmida xavfli darajasini etib, va hatto yanada o’sishda davom bo’lsa chaqaloq, etarli davolash kerak.

  pigment darajasi davlat Baby patologiya rivojlanishini sabablari zheltushki davolash bog’liq.

  Bola quyidagi tadbirlar berilishi mumkin:

  • fototerapi;
  • dori;
  • qon quyish (atom zheltushki ning agar yuqori xavfi).

  Bolajonlar uchun Phototherapy

  sariqlik davolash uchun eng oddiy, lekin samarali usuli – fototerapi hisoblanadi. Bugun u juda muvaffaqiyatli deyarli barcha shifoxonalarda qo’llaniladi.

  Phototherapy zheltushki maxsus chiroq foydalanadi. u chiqadigan to’lqin, zaharli bo’lmagan aralashmalarga bilirubinni bo’linish rag’batlantirish. Recent keyin intensiv davolash, taxminan 10-12 soat davom etgan, chiqariladi tabiiy (siydik va axlat) sinib.

  Bu usul imkon narkotik voz qiladi. Bundan tashqari, u onadan bolaga ajratish talab qilmaydi. Shuning uchun, ko’krak suti bilan boqish so’zini emas.

  fototerapiden muddati, odatda taxminan 96 soat davom etadi.

  dori davolash

  Agar bilirubin sathi chegara arbobi, yoki nur davolash ahamiyatsiz chaqaloq belgilangan dori ta’siri ancha yuqoridir.

  Narkotik moddalarni davolash o’z ichiga oladi:

  1. choleretic dori boshlab. Tavsiya vositalari jigar funktsiyasini yaxshilash va safro ajralib chiqa uchun. Yangi tug’ilgan belgilangan dori, “Ursofalk”, “Hofitol”. Va bir va ikkinchi dori hayotining birinchi kun foydalanish uchun tasdiqlangan. tibbiyot “Ursofalk” allergiya g’alayon uchun juda ko’p qo’shimcha komponentlar (konservantlar, lazzatlari) ega ichiga oladi, chunki Biroq, u afzal tayyorgarlik “Hofitol” hisoblanadi.
  2. Sorbentler. Bu toksinlar, toksinlarni bog’laydi va kichik tana ularni olib tashlash. Yangi tug’ilgan dori “Smecta” buyurish mumkin, “Enterosgel” faol uglerod. qoida tariqasida, afzallik birinchi dori beriladi. kukun shaklida ishlab chiqarilgan dori “Smecta” ning, osonlik bilan chaqaloq uchun suspenziya ishlab. Bundan tashqari, bu tabiiy sorbent chaqaloqlar uchun butunlay xavfsiz.
  3. Vitamin majmualari.

  Bosh sahifa davolash

  Bolangiz fiziologik sariqlik bo’lsa-da, yuqorida aytib o’tilganidek, keyin, bola davolash kerak emas. Shuning uchun ona va crumbs kasalxonadan uyiga zaryadsizlanishi. Ammo, bu holat tez engish uchun chaqaloqni yordam berishi mumkin.

  zheltushki uy davolash quyidagi chora-tadbirlarni o’z ichiga oladi:

  1. Quyosh hammom. bolangiz güneşlenebilirler imkonini beradi. Quyosh – eng yaxshi shifokor. uning ta’siri bilirubin ostida yo’q. Lekin ushoq Berns bolaning nozik terisi ustida paydo oldini olish uchun to’g’ridan-to’g’ri quyosh nuriga ta’sir qilish uzoq yo’q ekanini unutmang.
  2. Diet. Emizuvchi yaqindan ularning oziq-ovqat nazorat qilishi kerak. Bu umuman parhez oziq-ovqat kelgan bartaraf etish uchun tavsiya etiladi, aniq bir lazzat bor. tuzlangan, dudlangan go’sht qiling. Bu, sabzavot, meva ustida xun asoslash uchun yaxshidir. rejimini ichimlik haqida unutmang. Emizikli ayollar suv haqida 2 litr uchun kuniga ichish kerak.
  3. Bulyon dumba. ichimlik ajoyib hazm va me’yorga ifloslantiruvchi moddalar ishlab chiqarish rag’batlantiradi. Bulyon Ona o’zini foydalanishingiz mumkin. ichish va chaqaloqlar uchun ruxsat berdi.

  xulosa

  Endi siz chaqaloqlar sariq nima bilamiz. Sabablari va siz ham ma’lum, bu holatda oqibatlari. Eng tez-tez, apelsin teri ohang tabiiy hodisaning yuzaga ko’rsatadi. Shunga qaramay, bola yaqindan kuzatib qilinishi kerak. har qanday, nogiron siz darhol munosabat kerak. yagona yo’li jiddiy oqibatlarga olib, bir chaqaloq himoya qilish uchun.

  Sariqlikning turlari

  Sariqlik qoningizda juda ko’p bilirubin to’planganda sodir bo’ladi. Bu sizning teringizni va ko’zlaringiz oqlarini hayratlanarli darajada sarg’ish qiladi.

  Bilirubin – bu gemoglobin – qizil qon hujayralarining tarkibiy qismi bo’lgan parchalanish natijasida hosil bo’lgan sarg’ish pigment.

  Odatda bilirubin qon oqimidan jigaringizga yuboriladi. Keyin, o’t yo’llari deb nomlangan naychalardan o’tadi. Ushbu kanallar safro deb nomlangan moddani ingichka ichakka olib boradi. Oxir oqibat, bilirubin tanangizdan siydik yoki najas orqali chiqib ketadi.

  Sariqlikning turlari jigarda bilirubinni qabul qilish va filtrlash jarayonida sodir bo’ladigan joylarga qarab tasniflanadi:

  Jigargacha sariqlik haqida hamma narsa

  Jigargacha sariqlik qonning gemoliz darajasini oshiradigan holatlardan kelib chiqadi. Bu eritrotsitlar parchalanishi, gemoglobinni chiqarishi va bilirubinga aylanish jarayoni.

  Jigar birdaniga shunchaki bilirubinni qayta ishlashi mumkinligi sababli, bilirubin tana to’qimalariga toshib chiqadi.

  • bezgak, parazit tufayli kelib chiqqan qon infektsiyasi
  • o’roqsimon hujayrali anemiya, genetik holat, unda qizil qon hujayralari odatdagi disk shaklida emas, balki yarim oy shaklida bo’ladi
  • sferotsitoz, eritrotsitlar membranasining genetik holati, ularni disk shaklida emas, balki shar shaklida bo’lishiga olib keladi.
  • talassemiya, bu sizning tanangizdagi qon oqimidagi sog’lom qizil qon hujayralari sonini cheklaydigan tartibsiz gemoglobin turini keltirib chiqaradigan genetik holat.

  Jigargacha sariqlikning umumiy simptomlariga quyidagilar kiradi.

  • qorin og’riq
  • isitma, shu jumladan titroq yoki sovuq ter
  • g’ayritabiiy vazn yo’qotish
  • qichishish hissi
  • qorong’u siydik yoki xira najas

  Ushbu turdagi sariqlik xavfi omillariga quyidagilar kiradi:

  • giyohvand moddalarni iste’mol qilish
  • qon buzilishi bilan oila a’zosiga ega bo’lish
  • bezgak-endemik mintaqalarga sayohat qilish

  Jigargacha sariqlikni aniqlash uchun shifokor quyidagi testlarni buyurishi mumkin:

  • siydik tahlili siydikdagi ba’zi moddalar miqdorini o’lchash uchun
  • qon testlari, masalan, qonda bilirubin va boshqa moddalarni o’lchash uchun to’liq qon ro’yxati (CBC) yoki jigar funktsiyasi testlari
  • tasvirlash testlarijigarni, o’t pufagini va o’t yo’llarini tekshirish uchun MRI yoki ultratovush tekshiruvi kabi sariqlikning boshqa turlarini istisno qilish.
  • HIDA-skanerlash jigar, o’t pufagi, safro yo’llari va ingichka ichakdagi to’siqlarni yoki boshqa muammolarni topishga yordam berish

  Agar jigar tomonidan yoki o’t pufagi va safro yo’llari orqali bilirubin bilan ishlov berish bilan bog’liq muammolar bo’lmasa, shifokor sizni ehtimol jigarga sariqlik tashxisini qo’yadi.

  Jigargacha sariqlikni davolash quyidagilarni o’z ichiga olishi mumkin.

  Bezgak uchun:

  • parazitni yo’q qilishga yordam beradigan dorilar va parazitlarning jigaringizni qayta tiklashini oldini oladi

  O’roqsimon hujayrali anemiya uchun:

  • sog’lom donordan qon quyish
  • vena ichiga (IV) suyuqlik bilan regidratatsiya qilish
  • o’roqsimon hujayralar inqiroziga olib kelishi mumkin bo’lgan har qanday infektsiyalar uchun dorilar

  Sferotsitoz uchun:

  • foliy kislotasi qo’shimchalari
  • anemiya uchun qon quyish
  • qizil qon hujayralari umrini ko’paytirish va o’t pufagida tosh paydo bo’lish ehtimolini kamaytirishga yordam beradigan taloqni olib tashlash bo’yicha operatsiya

  Talassemiya uchun:

  • qon quyish
  • suyak iligi transplantatsiyasi
  • taloq yoki o’t pufagini olib tashlash bo’yicha operatsiya

  Jigar sariqligi haqida hamma narsa

  Jigar sariqligi sizning jigar to’qimangiz chandiqlanganda (siroz deb ataladi), shikastlanganda yoki ishlamay qolganda yuz beradi. Bu sizning qoningizdan bilirubinni filtrlashda samaradorligini pasaytiradi.

  Uni olib tashlash uchun ovqat hazm qilish tizimingizda suzib bo’lmaydiganligi sababli, bilirubin qoningizda yuqori darajada to’planadi.

  • jigar sirrozi, bu jigar to’qimalarida uzoq vaqt davomida yuqumli kasalliklar yoki toksik moddalar, masalan, yuqori darajadagi spirtli ichimliklar ta’sirida chandiq paydo bo’lishini anglatadi.
  • virusli gepatit, yuqtirilgan oziq-ovqat, suv, qon, najas yoki jinsiy aloqada tanangizga tushishi mumkin bo’lgan bir nechta viruslardan biri tomonidan kelib chiqqan jigar yallig’lanishi.
  • birlamchi biliar sirroz, bu o’t yo’llari zararlanganda sodir bo’ladi va o’tni qayta ishlay olmaydi, bu sizning jigaringizda to’planib, jigar to’qimalariga zarar etkazadi.
  • alkogolli gepatit, bu sizning jigar to’qimalaringizda spirtli ichimliklarni uzoq va uzoq muddat ichish yaralanadi
  • leptospiroz, yuqtirgan hayvonlar yoki yuqtirilgan hayvonlar siydigi yoki najasi bilan yuqadigan bakterial infeksiya
  • jigar saratoni, unda saraton hujayralari jigar to’qimalarida rivojlanib ko’payadi

  Jigar sariqligining umumiy simptomlariga quyidagilar kiradi.

  • ishtahani yo’qotish
  • qonli burun
  • teri qichishi
  • zaiflik
  • g’ayritabiiy vazn yo’qotish
  • qorin yoki oyoqlarning shishishi
  • qorong’u siydik yoki xira najas
  • mushaklaringiz yoki bo’g’imlaringizdagi og’riq
  • qorayish terisi
  • isitma
  • kasal bo’lib qolish
  • otish

  Ushbu turdagi sariqlik xavfi omillariga quyidagilar kiradi:

  • giyohvand moddalarni iste’mol qilish
  • uzoq vaqt davomida juda ko’p spirtli ichimliklarni iste’mol qilish
  • asetaminofen yoki ba’zi bir yurak dori-darmonlari kabi jigar shikastlanishiga olib keladigan dori vositalaridan foydalanish
  • jigaringizga ta’sir qilgan oldingi infektsiyalar

  Jigar sariqligini aniqlash uchun shifokor quyidagi testlarni buyurishi mumkin:

  • siydik tahlili jigaringiz faoliyati bilan bog’liq siydikdagi moddalar miqdorini o’lchash uchun
  • qon testlarimasalan, qonni to’liq hisoblash (CBC) va antikor testlari yoki qonda bilirubinni o’lchash uchun jigar funktsiyasi testlari va sizning jigaringiz bilirubinni to’g’ri ishlamasligini ko’rsatadigan moddalar darajasini aniqlash.
  • tasvirlash testlarijigaringizni shikastlanish yoki saraton hujayralari borligini tekshirish uchun MRI yoki ultratovush tekshiruvi kabi
  • endoskopiyaBu sizning jigaringizga qarash va saraton kasalligi yoki boshqa holatlar uchun tahlil qilish uchun zarur bo’lsa, to’qima namunasini (biopsiya) olish uchun ingichka yoritilgan naychani kichik kesikka kiritishni o’z ichiga oladi.

  Ko’rgazmali tekshiruv natijalarida jigar to’qimalariga zarar yetganligini yoki albumin kabi ba’zi jigar moddalarining g’ayritabiiy darajasini yoki yuqumli kasalliklar yoki saraton kasalligi uchun antikorlarni ko’rganda, shifokoringiz sizga jigar sariqligi tashxisini qo’yadi.

  Jigar sariqligini davolash quyidagilarni o’z ichiga olishi mumkin.

  Jigar sirrozi uchun:

  • ichishni tashlash
  • beta-blokerlar
  • vena ichiga (IV) antibiotiklar
  • kam proteinli parhez

  Virusli gepatit uchun:

  • antiviral dorilar
  • gepatitga qarshi emlash
  • mo’l-ko’l dam olish va suyuqlik

  Birlamchi biliar sirroz uchun:

  • hazm qilishga yordam beradigan safro kislotalari
  • safro kamaytiradigan dori
  • qichishish uchun difenhidramin (Benadril) kabi antigistaminlar

  Spirtli gepatit uchun:

  • spirtli ichimliklarni tashlash
  • oziq-ovqat qo’shimchalari
  • jigar transplantatsiyasi, og’ir holatlarda

  Leptospiroz uchun:

  • infektsiya uchun antibiotiklar
  • nafas olish muammosi uchun ventilyator
  • buyrak shikastlanishi uchun dializ

  Jigar saratoni uchun:

  • saraton hujayralarini yo’q qilish uchun kimyoviy terapiya yoki nurlanish
  • jigarni qisman rezektsiya qilish
  • jigar transplantatsiyasi

  Jigardan keyingi sariqlik haqida hamma narsa

  Jigardan keyingi yoki obstruktiv sariqlik, bilirubinni tiqilib qolishi sababli safro yo’llari yoki ovqat hazm qilish traktiga to’g’ri tushira olmaganda sodir bo’ladi.

  Jigardan keyingi sariqlik:

  • o’t toshlari, o’t pufagidagi qattiq kaltsiy konlari o’t yo’llarini to’sib qo’yishi mumkin
  • oshqozon osti bezi saratoni, oshqozon osti bezidagi saraton hujayralarining rivojlanishi va tarqalishi, ovqat hazm qilish moddalarini ishlab chiqarishga yordam beradigan organ
  • safro yo’llari saratoni, safro yo’llarida saraton hujayralarining rivojlanishi va tarqalishi
  • pankreatit, oshqozon osti bezi yallig’lanishi yoki infektsiyasi
  • , sizda tor yoki etishmayotgan o’t yo’llari bo’lgan genetik holat

  Jigardan keyingi sariqlikning umumiy simptomlariga quyidagilar kiradi.

  • kasal bo’lib qolish
  • otish
  • qorong’u siydik yoki xira najas
  • qorin og’riq
  • diareya
  • g’ayritabiiy vazn yo’qotish
  • teri qichishi
  • qorin shishishi
  • isitma

  Ushbu turdagi sariqlik xavfi omillariga quyidagilar kiradi:

  • ortiqcha vazn
  • yuqori yog’li, kam tolaga boy parhez iste’mol qilish
  • qandli diabet bilan og’rigan
  • o’t pufagidagi toshlar oilaviy tarixga ega
  • ayol bo’lish
  • qarish
  • tamaki mahsulotlarini chekish
  • spirtli ichimliklarni ko’p ichish
  • oldingi oshqozon osti bezi yallig’lanishi yoki infektsiyasiga ega
  • sanoat kimyoviy moddalariga ta’sir qilish

  Jigardan keyingi sariqlikni aniqlash uchun shifokor quyidagi testlarni buyurishi mumkin:

  • siydik tahlili siydikdagi moddalar miqdorini o’lchash uchun
  • qon testlarimasalan, qonni to’liq hisoblash (CBC) va saraton kasalligi uchun antikor testlari yoki jigar sariqligini istisno qilish uchun jigar funktsiyasi testlari.
  • tasvirlash testlarijigar, o’t pufagi va safro yo’llarini o’t toshlari yoki o’smalar kabi to’siqlarni tekshirish uchun MRI yoki ultratovush tekshiruvi kabi
  • endoskopiyajigar, o’t pufagi yoki o’t yo’llarini ko’rish va saraton kasalligini yoki boshqa holatlarni tahlil qilish uchun zarur bo’lsa, to’qima namunasini olish uchun qizilo’ngach ostiga ingichka yoritilgan naychani kiritishni o’z ichiga oladi.

  Agar sizning shifokoringiz tasvirni tekshirish natijalarida to’siqni ko’rsa yoki infektsiyalar yoki saraton kasalligini ko’rsatishi mumkin bo’lgan ba’zi antikorlarning miqdorini topsa, ular sizning sariqligingizni jigardan keyin tashxislashlari mumkin.

  Jigardan keyingi sariqlikni davolash ushbu sababni bartaraf etadi. Bunga quyidagilar kiradi:

  O’t toshlari uchun:

  • safro toshlarini ishlab chiqarishni to’xtatish uchun dietangizni o’zgartirish
  • o’t toshlarini yoki o’t pufagingizni butunlay olib tashlash
  • o’t toshlarini eritib yuborish uchun dori-darmonlarni yoki muolajalarni qabul qilish

  Pankreatik saraton kasalligi uchun:

  • saraton to’qimasini yoki butun oshqozon osti bezini olib tashlash bo’yicha operatsiya
  • saraton hujayralarini yo’q qilish uchun radiatsiya yoki kimyoviy terapiya

  Safro yo’llari saratoni uchun:

  • o’t yo’llari va jigar va oshqozon osti bezi qismlarini olib tashlash bo’yicha operatsiya
  • saraton hujayralarini yo’q qilish uchun radiatsiya yoki kimyoviy terapiya
  • jigar transplantatsiyasi

  Pankreatit uchun:

  • dam olish
  • vena ichiga (IV) suyuqlik yoki og’riq qoldiruvchi dorilar
  • yallig’lanishning barcha sabablarini olib tashlash bo’yicha operatsiya (o’t toshlari kabi)

  Biliyer atreziya uchun:

  • kanallarni olib tashlash va almashtirish uchun Kasai protsedurasi
  • jigar transplantatsiyasi

  Neonatal sariqlik haqida hamma narsa

  Neonatal sariqlik – yangi tug’ilgan chaqaloqlarda uchraydigan sariqlikning keng tarqalgan turi.

  Ko’pgina bolalar juda ko’p qizil qon hujayralari bilan tug’iladi va jigar hali to’liq rivojlanmaganligi sababli bilirubinni tezda qayta ishlash mumkin emas. Natijada, farzandingiz tug’ilgandan bir necha kun o’tgach, sariqlik alomatlari bo’lishi mumkin.

  Neonatal sariqlikning turlari quyidagilarni o’z ichiga oladi:

  • Fiziologik. Bu jigar hali to’liq shakllanmaganligi sababli sodir bo’ladi.
  • Erta tug’ilish. Bu bola juda erta tug’ilishidan va bilirubinni to’g’ri ajratib ololmasligidan kelib chiqadi.
  • Emizish. Ko’krak suti sarg’ayishi bolani emizishda qiynalganida yoki ona sutini yetarlicha iste’mol qilmasdan paydo bo’ladi.
  • Mos kelmaydigan qon guruhi. Bu bola va onaning turli xil qon guruhlariga ega bo’lishidan kelib chiqadi, bu esa onaning chaqalog’ining qizil qon hujayralarini parchalaydigan antikorlar hosil bo’lishiga olib kelishi mumkin.

  Neonatal sariqlik odatda tashvishga sabab bo’lmaydi. Ammo agar bilirubin juda yuqori darajada to’plansa, bolangiz bilirubinning miya to’qimalariga tushishidan miyaga zarar etkazishi mumkin (kernicterus deb nomlanadi).

  Agar bolangizda quyidagi alomatlar mavjudligini sezsangiz shoshilinch tibbiy yordamga murojaat qiling.

  • uzoq vaqt baland ovozda yig’lash
  • ularning bo’yin va orqa qismlarining kamarlanishi
  • isitma
  • otish
  • ovqatlantirishda muammolar mavjud

  Dunyoqarash

  Sariqlik aniq qoningizda bilirubin borligini anglatadi, ammo uning kelib chiqishi juda keng farq qilishi mumkin.

  Agar teringizning sarg’ayishini yoki ko’zingizning oqligini sezsangiz darhol shifokoringizga murojaat qiling. Ba’zi sabablarni dietangizni yoki turmush tarzingizni o’zgartirish bilan davolash mumkin, ammo boshqalarga tezda jarrohlik yoki uzoq muddatli davolanish kerak bo’lishi mumkin.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.