Press "Enter" to skip to content

C Switch (Tanlash Operatori)

Bu quyidagicha ishlaydi:

+ i=0, p=144 – i=1, p=144 – i=0, p=72 – i=1, p=72 120

129. Ifoda C++ da to’g’ri yozilgan satrni ko’rsating:

130. Dekrement amali nima?

+Qiymatni 1 ga kamytirish (a-=
-Qiymatni 1 ga oshirish (a+=
-Qiymat berish (a=
-Qiymatni 1 ga ko’paytirish (a*=

131. C++ da dastur natijasini aniqlang:

m=0; i=1;
do < m=m+1/(2*i+1; i=i-1; >while (i>=0);
+1/3;
-1.0;
– 0.2;
-0.75;
132. Inkrement amali nima?
+ Qiymatni 1 ga oshirish (a+=
– Qiymatni 1 ga kamytirish (a-=
– Qiymat berish (a=
– Qiymatni 1 ga ko’paytirish (a*=

133. C++ da to’g’ri yozilgan operatorni toping: agar a>=b>=c bo’lsa u holda har bir qiymatni uning kvadrati bilab almashtiring.

134. Quyida qaysi satrda mantiqiy operatorlar C++ da to’g’ri keltirilgan

+&& – va, || -yoki, ! – inkor
-&& – yoki, || -va, ! – inkor
-&& – va, || -inkor, ! -yoki
-&& – inkor, || -yoki, ! – va

135.C++ tilida ishlatiladigan asosiy matematik operatorlarni ko’rsating

+Qo’shish (+), ayirish (-), ko’paytirish (*), butun songa bo’lish (\) va modul bo’yicha bo’lish (%)(qoldiqni olish).
– Qo’shish (+), ayirish (-), ko’paytirish (*), butun songa bo’lish (\).
– Qo’shish (+), ayirish (-), ko’paytirish (*).
– Qo’shish (+), ayirish (-), ko’paytirish (*), butun songa bo’lish (\).

136. . algoritm chiziqli bo’ladi.

+Hech qanday shart tekshirilmaydigan
– Biror bir obyektning uzunligini hisoblaydigan;
– Faqat bitta amalni ketma-ket takrorlaydigan;
– Tarkibida tarmoqlanish va takrorlanish bo’lmagan;

+ 2 – takrorlash sanagichi vazifasini bajaruvchio‘zgaruvchiga boshlang‘ich qiymat berishga xizmat qiladi
– 2 – takrorlashni bajarish yoki yo‘qligini aniqlabberuvchi mantiqiy ifoda, agar shart rost bo‘lsa,takrorlash davom etadi, aks holda yo‘q
– 3 – odatda takrorlash sanagichi qiymatini oshirish(kamaytirish) uchun xizmat qiladi yoki bu erda takrorlashshartiga ta’sir qiluvchi boshqa amallar bo‘lishi mumkin.
– 1 – takrorlash sanagichi vazifasini bajaruvchi o‘zgaruvchiga boshlang‘ich qiymat berishga xizmat qiladi

145.Massiv elementlaridan foydalanish nima orqali bajariladi?

+Element indeksi orqali
-Vergul operatsiyasi orqali
-Nuqta operatsiyasi orqali
-Element ismi orqali

146.Massiv noto’g’ri ta’rifini ko’rsating.

147. C++ da kvadrat (n,n) matritsaning qaysi qismini berilgan fragment kodi to’ldiradi?

for(i=0; i
#include
int main ()
<
char a[] = “123”;
cout 0); Kavs ichidagi qaysi amal takrorlash operatorining to‘xtash sharti hisoblanadi?

157. Cheksiz takrorlash operatoridan qaysi operator yordamida chiqib ketish mumkin?

158.Qiymatni oluvchi funksiya o’z ichida qaysi so’zni olishi shart?

+return
-int
-new
-break
159.C++ da quyidagi dastur bajarilishi natijasida ekranga nima chiqadi? int main() < unsigned int n=65535; n+=1; cout >i; return 0; >

+ -32768
– 32768
-0
-Xatolik haqida xabar

171.Tarjimon dastur quyidagicha nomlanadi:

+translyator
-modem
-assembler
-kod

172. C++ da dastur natijasida nima chop etiladi?

int x = 0;
switch(x)
<
case 1: cout >a>> b >> …;
-cin >> a,b,…;
-cin >> a

Dostları ilə paylaş:

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

C++ Switch (Tanlash Operatori)

Assalomu alaykum ushbu darsga xo’sh kelibsiz bugun siz bilan tanlash operatori bilan tanishib chiqamiz. Tanlash operatoridan foydalanishimiz uchun switch kalit so’zidan foydalanamiz. Ushbu operatorni qo’llamasdan shart operatori dan foydalansangiz ham bo’ladi, ammo switch ancha ishingiz yengillashadi. Demak kodlarni analiz qilishni boshlaymiz.

Switch tanlash operatorining sintaksis ko’rinishi.

switch(qiymat) < case x: // code block break; case y: // code block break; default: // code block >

Bu quyidagicha ishlaydi:

  • switch Ifoda bir marta baholanadi
  • Ifodaning qiymati har birining qiymatlari bilan taqqoslanadi case
  • Agar mos keladigan bo’lsa, tegishli kod bloki bajariladi
  • break tanlash operatorini ishini yakunlaydi
  • default kalit so’zlar ixtiyoriy bo’lgan qiymat uchun ishlaydi. yuqoridagi birontasi mos kelmasi demak default ishlaydi.

Quyidagi misolda hafta kunlari nomini hisoblash uchun switch ish kunining raqami ishlatiladi:

#include using namespace std; ​ int main() < int day = 4; switch (day) < case 1: cout "Dushanba"; break; case 2: cout "Seshanba"; break; case 3: cout "Chorshanba"; break; case 4: cout "Payshanba"; break; case 5: cout "Juma"; break; case 6: cout "Shanba"; break; case 7: cout "Yakshanba"; break; > return 0; >

C++ bo’yicha darsliklar va ko’nikmalar.

6-dars – Javada tanlash operatorlari.

Java dasturlash tilida ikkita tanlash operatori bo’lib ular if va switch lardir. Masalani qo’yilishiga qarab ularning birini ishlatish mumkin. If operatori kodlashni ikkita yo’ldan biriga burib yuboradi. Hayotda shart tekshirish operatorlarini shunchalik ko’p ishlatamizki, hatto ishlatganimizni ham sezmaymiz. Tasavvur qiling siz bekatda turipsiz sizga, 11- yo’nalishdagi avtobus kerak. Uzoqdan kelayotgan avtobusga ko’zingiz tushadi va ko’zingiz orqali ko’rgan ma’lumotingiz miyyangizga uzatiladi. Shundan so’ng miyyangiz kelgan ma’lumot asosida shart tekshiradi. Agar yo’nalish raqami 11 bo’lsa, avtobusga chiq aks holda keyingisini kut degan buyruqni tanaga miyya uzatadi. Bu jarayon shunday tez bo’ladiki hatto sezmaymiz ham. Bu jarayonlar hayotimizning har daqiqasida, soniyasida yuz beradi. Endi bu shart tekshirishlarimiz javada qanday yozilishini ko’rib chiqamiz.

If tanlash operatori turlari

  • if ifodasi
  • if-else ifodasi
  • nested if ifodasi
  • if-else-if ladder (narvon)

If operatori shart tekshiradi agar shart true(rost) bo’lsa amal bajariladi aks holda shart bajarilmaydi. If operatori, butun kod ishlashini ikkita yo’ldan biriga yo’naltirib yuboradi, ya’ni qo’yilgan shart asosida kompilyator biror yo’lni tanlab, o’z ishini davom ettiradi.

if(shart) < //code to be executed >

Misol:

Tasavvur qiling, do’konga xaridor kirib tamaki maxsulotini sotib olmoqchi bo’lib, sotuvchidan tamaki mahsulotini so’radi. Sotuvchi xaridordan yoshini so’radi va xaridor sotuvchiga yoshi 17 da ekanligini aytdi. Qonunga ko’ra 18 yoshdan kichik bo’lgan xaridorlarga tamaki sotish ta’qiqlanadi. Keling endi sotuvchining miyyasida qanday jarayon bo’layotganini dasturga o’girib chiqsak:

Quloqlari orqali xaridorning yoshi nechida ekanligi miyadagi jarayon uchun kiruvchi qiymat bo’lib kirib keldi. Bu jarayonni javada dastur ko’rinishi:

public class IfExample < public static void main(String[] args) < int xaridorningYoshi=17; if(age < 18)< Sytem.out.print("Tamaki mahsuloti sotilmasin"); >> >

Tamaki mahsulot sotilmasin

int xar idorningYoshi=17; -> kiruvchi qiymat if(age < 18 ) ->tekshiruv jarayoni

Java IF-else operatori ta’rifi

Shart tekshirish jarayonida shart true bo’lsa, if blokdagi amal bajariladi, aks holda else block dagi amal bajariladi

if(condition)< //code if condition is true >else < //code if condition is false >

Misol: Berilgan sonni toq yoki toq emasligini bilish dasturi

publicclass IfElseExample < publicstatic void main(String[] args) < int number=13; if(number%2==0)< out.println("juft son"); >else < out.println("toq son"); >> >

Java IF-else-if tanlash operatori

O’zbekcha qilib aytganda unisi bo’lmasa bunisi, bunisi bo’lmasa keyingisi degan ma’noda. if-else-if ketma-ketligi shartlar ko’p bo’lgan hollarda ishlatiladi.

if(condition1) < //code to be executed if condition1 is true >else if(condition2) < //code to be executed if condition2 is true >else if(condition3) < //code to be executed if condition3 is true >. else < //code to be executed if all the conditions are false >
public class IfElseIfExample < public static void main(String[] args) < int ball=65; if(ball<50)< System.out.println("yiqildi"); >else if(ball>=50 && ball <60) < System.out.println("D daraja"); >else if(ball>=60 && ball <70) < System.out.println("C daraja"); >else if(ball>=70 && ball <80) < System.out.println("B daraja"); >else if(ball>=80 && ball <90) < System.out.println("A daraja"); >else if(ball>=90 && ball <100) < System.out.println("A+ daraja"); >else < System.out.println("Invalid!"); >> >

Java Switch tanlash

Switch operatori – dastur ishlashini berilgan qiymatga mos holda biror yo’nalishga o’zgartirib berishni ta’minlaydi. Bu operator bir necha variantlardan kerakligini tanlab olishda, « if» operatori o’rnida ishlatiladi. Albatta, barcha tanlovlarni «If» orqali amalga oshirish mumkin,. Farqi u shart true bo’lguniga qadar tekshiradi. Shart to’g’ri bo’lgandan keyin switch operatoridan boshqa qiymatlarni tekshirmaydi.

switch(shart) < case value1: //code to be executed; break; //optional case value2: //code to be executed; break; //optional . default: //hech qaysi shartni qanoantlantirmasa; >

Bu operator qanday ishlaydi? « Switch» operatoriga berilgan qiymat, «case» operatoridagi qiymatlar bilan birma-bir solishtiriladi. Agar qiymat biror variant bilan mos tushsa, shu variantga tegishli blok ichidagi operator yoki operatorlar bloki ishlaydi va «break» orqali bu tanlov(switch) yakuniga yetadi. Agar qiymat hech qaysi variant bilan mos tushmasa, «default» operatori ishlaydi va uning ichidagi operatorlar dastur ishlashini davom ettiradi.

«default» bloki bo’lmasligi ham mumkin, bunda agar variantlar orasida bizning qiymat topilmasa, «switch» hech qanday xabar bermaydi.

«break» operatori «switch» operatoridan chiqishni bildiradi, shuning uchun har bir «case» operatoridan keyin qo’yilgan. Agar bu operatorni olib tashlasak, bizning qiymat variantlar orasidan topilsa ham, «switch» operatori ishlayveradi va hamma «case» operatoriga murojat qilaveradi. Bu dasturning xato ishlashiga olib keladi.

public class SwitchExample < publicstatic void main(String[] args) < int number=20; switch(number)< case 10: System.out.println("10");break; case 20: System.out.println("20");break; case 30: System.out.println("30");break; default:System.out.println("Not in 10, 20 or 30"); >> >

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.