Press "Enter" to skip to content

Boshlang`ich sinf o`qish darslarida tarbiyasi qiyin va bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchilar bilan ishlash yo`llari. (metodik tavsiya)

Тадқиқотнинг мақсади таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Bo‘sh o‘zlashtiruvchilar bilan qanday ishlanadi?

Bog‘cha bolalar o‘qishi, tarbiyasi, ilm olishi, dunyoqarashi­ning o‘zgarishi, nutq madaniyatining o‘sishi va ongli ravishda mustaqil bo‘lishi uchun muhim maskandir.

MTMga bormay 1-sinfga kelayotgan bolada maktabga ko‘nikish, bolalar bilan do‘stlashish qiyin kechadi. Bunga uyda unga yordam yoki e’tibor berilmasligi, ertak, she’rlar o‘rgatadigan aka-opalar bo‘lmasligi, ota-onaning o‘z ishlari bilan band bo‘lib, bolani e’tibordan chetda qoldirishi sabab bo‘ladi. Bunday bolalar bilan o‘qituvchi mustaqil ishlashi, rasmlar orqali so‘z topish va aytish o‘yini, she’rlarni yod olishga qiziqtirishi kerak. Qo‘shish va ayirishning qulay usullaridan foydalanib, misollar yechish, kichik matnlarni o‘qitish va uni qayta so‘zlab berishga o‘rgatish lozim. Masalan: Qo‘ng‘iroq chalindi. Akam kitob berdi. Men chiroyli yozaman.

Gaplar nima haqida ekanini tushuntirish orqali yozma va og‘zaki nutqning o‘sishiga erishamiz. O‘qituvchi ilg‘or tajribalar asosida har bir darsni qiziqarli, bola qalbiga yetib bora oladigan qilib o‘tishi zarur. 1—4-sinflarda bo‘sh o‘zlash­tiradigan o‘quvchilar uchun ikki kun 20 daqiqadan mustaqil ish olib borilsa, o‘qish fanidan kichik hikoya yoki ertakni ifodali o‘qish va bo‘g‘inlab to‘g‘ri o‘qiy olish o‘rgatilsa, bola o‘qishga qiynal­may­di.

Ona tili fanidan esa ikki yoki uch so‘zdan iborat gaplarni bo‘g‘inlab yozish, masalan: Ov-chi chi-day ol-ma-di; Ki-tob biz-ga do‘st; Bo-la-lik ol-tin davr kabi gaplardagi bo‘g‘inlar, harflar imlosi o‘rgatilib, so‘zlar bo‘g‘inlab aytilib yozdirib boriladi. Shu tariqa ko‘rgazmali qurollar, rasmli testlar, rasmlarga qarab so‘zlar, gaplar tuzdirib, ularni yoddan yozishga o‘rgatish orqali o‘quvchilarning o‘zlashtirishi yaxshi bo‘lishiga erishamiz. Har bir bolaning bilim darajasini o‘rganib, qiziqarli o‘yinlar, she’riy namunalar orqali qo‘shimcha darslar olib borish yaxshi ko‘rsatkichlarga erishishiga olib keladi. Bunday ishlarni amalga oshirish esa o‘qituvchilardan o‘z ustida ishlashni, bolalarning ruhiyati, qiziqishini to‘liq kashf etishni talab qiladi. O‘qituvchi ota-onadek mehribon bo‘lsa, o‘quvchisini o‘z farzandim deb qabul qilsagina yaxshi bilim bera oladi.

Mopar HAYDAROVA, Sherobod tumanidagi 60-maktabning boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi, O‘zbekiston xalq o‘qituvchisi

Boshlang`ich sinf o`qish darslarida tarbiyasi qiyin va bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchilar bilan ishlash yo`llari. (metodik tavsiya)

Ushbu metodik tavsiya davlat ta’lablari asosida tayyorlangan bo’lib, undan maktablarning yosh va kam tajribali o`qituvchilari o`qish fanidan bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchilar bilan ishlash malakalarini shakllantirishda ijobiiy foydalanishlari mumkin.

Ushbu metodik tavsiya davlat ta’lablari asosida tayyorlangan bo’lib, undan maktablarning yosh va kam tajribali o`qituvchilari o`qish fanidan bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchilar bilan ishlash malakalarini shakllantirishda ijobiiy foydalanishlari mumkin.

Дабавлено : 2021-04-14 23:00:06

Этот категорий

Pythonda matematik hisoblashlarni dasturlash

Daraja: Oliy ta`lim Turi: Uslubiy qoʻllanma Til: O`zbek tilida (lot.) Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:47:03

Ushbu uslubiy qo`llanma Python dasturlash tilida matematik hisoblash ishlarini dasturlashga bag`ishlangan. Bunda asosiy e’tibor massiv va matritsalar bilan ishlash, ular ustida bajariladigan amallar va funksiyalarni qo`llash, ilmiy grafiklarni yaratish funksiyalari imkoniyatlari bilan tanishish, SciPy paketi funksiyalari imkoniyatlarini o`rganish qaratilgan.

Nazariy mexanika

Daraja: Oliy ta`lim Turi: Uslubiy qoʻllanma Til: O`zbek tilida (lot.) Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:46:55

Mazkur uslubiy ko`rsatma muhandislik yo`nalishlarning sirtqi bo`limida ta’lim olayotgan barcha talabalar uchun mo`ljallangan. Mualliflar sirtqi ta’limda tahsil olayotgan talabalarga nazariy mexanika fanidan topshirishi kerak bo`lgan nazorat ishlarini qanday bajarish kerakligini o`rgatshini maqsad qilib ish yuritilgan.

Nazariy mexanika

Daraja: Oliy ta`lim Turi: Uslubiy qoʻllanma Til: O`zbek tilida (lot.) Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:46:46

Mazkur uslubiy ko`rsatma muhandislik yo`nalishlarning 60730300-Qurilish (bino va inshootlarni loyihalash, qurilish) yo`nalishi talabalari bo`limida ta’lim olayotgan barcha talabalar uchun mo`ljallangan.

Fundamentals of scientific research and innovation

Daraja: Oliy ta`lim Turi: Oʻquv-uslubiy majmua Til: Ingliz tilida Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:45:59

In a market economy, there is a radical restructuring of science associated with the creation of competitive products, the transformation of science into the leading force of material production. The need for a scientific approach in the production of goods, economics and politics, the management environment and the education system forces science to develop at a faster pace than any other field of activity.

Oila tibbiyoti

Daraja: Oliy ta`lim Turi: Oʻquv-uslubiy majmua Til: O`zbek tilida (lot.) Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:42:58

Ushbu fan respublikadagi sog`liqni saqlash tizimida o`tkazilayotgan islohotlar kesimida muhim ahamiyatiga ega. Sog`liqni saqlash birlamchi bo`g`iniga alohida e’tibor berilishi va umumiy amaliyot shifokori (pediatr) tizimini rivojlantirish nuqtai nazaridan bu fanning ahamiyati oshib bormoqda. SHu munosabat bilan ushbu dastur birlamchi bo`g`inda keng tarqalgakasalliklarni oldini olish, kechishi, davolashi va reabilitatsiya o`tkazishni qamrab oladi.

Новый

Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Daraja: Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim Turi: Avtoreferat Nashr etilgan yili: 2022 Til: Rus tilida,O`zbek tilida (kir.),Ingliz tilida Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:58:58

Тадқиқотнинг мақсади Жиззах вилоятида туризм дестинацияларини ҳудудий ташкил этиш имкониятлари ва салоҳиятини аниқлаш, улардан самарали фойдаланиш бўйича таклиф-тавсиялар ҳамда ривожлантиришнинг ҳудудий жиҳатларини ишлаб чиқишдан иборат.

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Daraja: Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim Turi: Avtoreferat Nashr etilgan yili: 2022 Til: Rus tilida,O`zbek tilida (kir.),Ingliz tilida Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:58:49

Тадқиқотнинг мақсади таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Daraja: Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim Turi: Avtoreferat Nashr etilgan yili: 2022 Til: Rus tilida,O`zbek tilida (kir.),Ingliz tilida Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:58:42

Тадқиқотнинг мақсади профессионал таълим муассасалари ишлаб чиқариш таълими усталарини тайёрлаш ва малакасини ошириш жараёнида уларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Daraja: Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim Turi: Avtoreferat Nashr etilgan yili: 2022 Til: Rus tilida,Ingliz tilida,O`zbek tilida (lot.) Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:58:34

Tadqiqot maqsadi ixtiyoriy elliptik operatorli xususiy hosilali va kasr tartibli xususiy hosilali tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalarning yechimi mavjud va yagonaligini ko`rsatishdan iborat.

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш

Daraja: Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim Turi: Avtoreferat Nashr etilgan yili: 2022 Til: Rus tilida,O`zbek tilida (kir.),Ingliz tilida Yaratilgan vaqti: 2022-11-14 07:49:28

Тадқиқoтнинг мақсади саноат корхоналари, хусусан фармацевтика саноати ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.