Press "Enter" to skip to content

MUCHALLAR KALENDARI

Er sharining ko’pgina joylarida odamlar asrlar bo’yi bilqillama qumloqlardan qo’rqib yashagan. Ular, domiga tushib qolganlarni o’z qa’riga tortib ketish qudratiga ega, degan qarash hukm surib kelgan.

Muchal nima degani? Muchalingiz qaysi yil?

Muchal — yil hisobini yuritishning o‘ziga xos tizimi. Unga ko‘ra, har qaysi yangi yil 22 martdan boshlanadi hamda sichqon, sigir, yo‘lbars, quyon, baliq, ilon, ot, qo‘y, maymun, tovuq, it va to‘ng‘iz kabi o‘n ikki hayvondan birining nomi bilan ataladi. Shunga mutanosib ravishda har o‘n ikki yilda yangidan takrorlanadi.

Moziyshunoslar fikricha, Muchalning tub negizida aslida bundan qirq asrcha burun xitoyliklar tuzgan, yil nomlari har oltmish yilda muntazam takrorlanib turishiga asoslangan taqvim yotadi. Uning vujudga kelishiga o‘sha kezlardagi olam suv, olov, tuproq, metall va yog‘ochdan tashkil topgan hamda ular o‘zida ijobiy va salbiy xususiyatlarni mujassamlantiradi, degan tushuncha turtki bo‘lgan. Bu besh unsur “osmon shoxobchasi” deb nomlangan. Samoning eng yorug‘ yoritqichlaridan Mushtariyning 12 yillik harakati yo‘li esa shuncha bo‘lakka bo‘lingan va harbiriga “yer shoxobchasi” deb ataluvchi 12 oy belgilari qo‘yib chiqilgan. Milodning boshlarida ularga kalamush, sigir, yo‘lbars, quyon, ajdaho, ilon, ot,qo‘y, maymun, tovuq, it, cho‘chqa kabi hayvonlar nomi qo‘shilgan. Bu belgilar Quyoshning yillik ko‘rinma harakati yo‘lida joylashgan Hamal, Savr, Javzo,Saraton, Asad, Sunbula, Mezon, Aqrab, Qavs, Jadiy, Dalv va Hut yulduz turkumlari egallagan hududlarga mos kelgan.

Shu zayl qadimgi xitoyliklar besh belgili “osmon shoxobchasi” va 12 belgili “yer shoxobchasi”dan tashkil topgan hamda ularning ko‘paytmasi bo‘yicha oltmishyilni qamrab oluvchi, hozir ham Xitoy, Yaponiya, Koreya, Vetnam va Mongoliyada qo‘llaniluvchi siklik jadval taqvimini yaratishgan. Mohiyatan yondoshganda, bu aslida shamsiy-qamariy taqvim bo‘lgan. Chunki unda Oyning Yer atrofida aylanish davri, ilmiy tilda aytganda, sinodik oy 29 kecha-kunduz 12 soat 44 daqiqa 3soniya, Quyosh yassi doirasi markazining 21 martda ro‘y beradigan bahorgi teng kunlik nuqtasidan ketma-ket ikki marta o‘tishi uchun zarur vaqt 365 kecha-kunduz 5 soat 48 daqiqa 46 soniya deb olingan. Shundan kelib chiqqan holda, yilning uzunligi oddiy yillarda 12 oylik qilib 354 kunga, kabi sayillarda 13 oylik qilib 384 kunga tenglashtirilgan. Taqvimdagi yillardan qaybiri 12 oylik, qay biri 13 oylik bo‘lishi ma’lum Oy fazasi, masalan, yangi oyning yilning aniq bir sanasiga to‘g‘ri kelishi davriga qarab belgilanadi. Budavr 19 yilga teng bo‘lib, shundan yettitasiga, ya’ni 2, 5, 7, 10, 13, 15- va 18-yillarga 13-oy qo‘shiladi, qolganlari 12 oydan iborat bo‘ladi. O‘tgan asrda ushbu taqvimning 19-yillik sikllari boshi 1924, 1943, 1962, 1981, 2000 yillarga to‘g‘ri kelgan.

Ba’zi qadimiy yozma manbalarga qaraganda, Muchal dastlab miloddan avvalgi III-II asrlarda yoxud Yunon – Baqtriya podsholigi davrida ko‘chmanchi chorvador xalqlar, ayrim dalillarga ko‘ra, misrliklar va xitoyliklar tomonidan joriyetilgan. Boshqa ma’lumotlar bo‘yicha esa, mazkur yil hisobi barcha turkiy, forsiy-qobuliy xalqlar, shuningdek, mo‘g‘ul, xitoy, tuva, oltoy, xakas, buryat, qalmoq va o‘zga millatu elatlar orasida qadimdan amalda bo‘lgan. Qandayligidan qat’i nazar, u keyinchalik Mo‘g‘uliston, Xitoy, Yaponiya, Hindiston, Misr,Iroq, Eron, Afg‘oniston, Markaziy Osiyo mamlakatlariga keng tapqalgan. O‘tmishdoshlarimiz odamning yoshini, tug‘ilgan va vafot etgan vaqtini, tarixiy janglar va buyuk voqealarni, yil va fasllarning nechog‘li kelishini shu taqvim asosida “yil ag‘darib” aniqlashgan.

Shubhasiz, inson yorug‘ dunyoga ko‘z ochgan yilni hayvonlar nomi bilan atash odati o‘tmishda ayrim mahluqlarga sig‘inish oqibati o‘laroq kelib chiqqan. Qaysi yurtda qaysi jonzotlarga ko‘proq sajda qilinsa, ular Muchal yili hisobiga kiritilgan. Macalan, Xitoyda bizdagi baliq o‘rniga afsonaviy ajdaho, Afrikadagi ba’zi xalqlarda timsoh, Misrda sichqon o‘rniga mushuk, ot o‘rniga eshak tanlangan. Bora-bora ayrim joylarda, jumladan, Markaziy Osiyo, Mo‘g‘uliston vaXitoyda ham turli qimmatbaho buyum-jihozlarni Muchal yillariga nomi berilgan hayvonlar rasmi bilan bezash urf bo‘lgan. Natijada oltin va kumushdan ilon shaklida yasalgan bilaguzuklar, baliq va boshqa hayvonlar tasviri o‘yib ishlangan mis idishlar ko‘paygan.

Albatta, Muchal yillari to‘g‘risida turli millatlar turlicha fikr-xulosaga ega bo‘lishgan. Shu bois bir xalqning muayyan yil to‘g‘risidagi tasavvuri gohida ikkinchi xalqnikiga mos kelmagan. Ammo barchasida Muchal hisobiga kiritilgan hayvonlar xosiyatli va muqaddas sanalgan. O‘z navbatida, yillarning ba’zilari qut-barakali, ba’zilari qutsiz-barakasiz deb ta’riflangan va har birida ko‘p yillik hayotiy kuzatuvlarga tayangan holda oldindan bashorat qilingan qandaydir voqea-hodisalar sodir bo‘lishi kutilgan. Bu o‘rinda ko‘pincha ob-havoning qulay yo noqulay kelishi, qaysi yil kishilarga quvonch, omad va baxt ato etishi, qay biri g‘am-tashvish, omadsizlik va kulfat keltirishinazarda tutilgan. Aytaylik, Baliq yili seryog‘in keladi va ekinlardan mo‘lhosil ko‘tariladi. Negaki, bu “luqmai halol” suvda yashaydi. Tovuq yilida ham oziq-ovqat seroblashadi, lekin odamlarning tashvishi ortadi. Sababi, bu parranda asosiy ozig‘i bo‘lmish donni topib yeyish uchun hamma yoqni oyog‘i vatumshug‘i bilan obdon titkilab tashlaydi. Xuddi shuningdek, To‘ng‘iz yilida yog‘ingarchilik ko‘payib, narx-navo arzonlashsa-da, tez-tez qor yog‘ib, sovuq zabtiga oladi, boz ustiga, fitnalar avjiga chiqadi. Ilon yilida esa qishning qahri qattiqlashib, qurg‘oqchilik va qimmatchilik ro‘y beradi. Sigir yili kirsa, urush ko‘payadi, chunki bu zabonsiz jonivorlar bir-biri bilan tez-tez suzishib turadi.

Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida yozilishicha, bunga o‘xshash e’tiqodiy tushunchalar turkiy xalqlar orasida ancha ommaviylashgan. Ular yillarning har birida o‘ziga yarasha betakror hikmat bor deb hisoblashgan va shunga taalluqli taxminlarni ilgari surishgan. Etnograf T.Potapovning aniqlashiga ko‘ra, qadimgi tuvaliklar sichqon, ot, qo‘y, it va to‘ng‘iz yillarini qutli, sigir, baliq (mahalliy aholi talqinida — ajdaho), ilon, maymun, tovuq yillarini qutsiz, yo‘lbars va quyon yillarini mo’tadil debbilishgan.

Bulardan tashqari, ajdodlarimiz insonning taqdiri va fe’l-atvori ham ko‘p jihatdan uning muchaliga bog‘liq bo‘lishini mudom eslatib kelishgan. Chunonchi, Quyon yilida dunyoga kelgan o‘g‘il bola yaxshi odam bo‘lib voyaga yetadi, jamiyat uchun foydali ishlar qiladi, to‘kin-farovon hayot kechirib, uzoq umr ko‘radi, degan fikrni avlodlar qulog‘iga quyishgan.

Tabiiyki, Muchal yillari to‘g‘risidagi tasavvurlar va ibratli bashoratlar turli millatlarning xalq og‘zaki ijodi namunalarida ham o‘z ifodasini topgan.Adashmasak, asrlar osha sayqal topgan “Bars (ya’ni, yo‘lbars yoki ilvirs) yili— boylik, Quyon yili – qahatlik”, “Bars yilida boring soch, hech bo‘lmasa tariq soch”, “Sigir yili — to‘qlik, Qo‘y yili — yo‘qlik”, “It yilida bo‘ron bo‘lar”,“It yilida ekkaningni to‘ng‘iz yilida o‘rasan”, “Bars yilida boring o‘sar, Ityilida moling o‘sar”, “Sichqon yili — to‘qlik, Quyon yili — ochlik”, “Quyonyilida yut bo‘ladi” singari o‘zbek maqollari bunga yorqin misol bo‘la oladi. Zahmatkash tadqiqotchilar Shotursun Shomaqsudov va Shuhrat Shorahmedovning 2001yili “O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi” nashriyoti tomonidan chop etilgan”Ma’nolar maxzani” kitobida minglab boshqa so‘z durdonalari qatori ushbu naqllarning ham cho‘ng ma’no-mazmuni teran ochib berilgan. Shuningdek, mohiyatan Muchalga daxldor “Tuya bo‘yiga ishonib, yildan quruq qolibdi” degan maqolning xalq afsonalariga uyqashib ketgan yaratilish tarixi haqida so‘z yuritilgan.

Bu rivoyatning muxtasar tafsiloti quyidagicha: qadimgi odamlar Muchalni o‘ylab topib, unga kiritilgan o‘n ikki yilning har biriga biror jonivor nomini qo‘ymoqchi bo‘libdilar. Ayni maqsadda hamma turdagi hayvonlarga daryo bo‘yiga to‘planishni buyuribdilar. Shuning barobarida “Qaysi biringiz oldin ko‘rinsangiz, muchalning dastlabki yili sizning nomingiz bilan ataladi”, deb e’lon qilibdilar. Bu xabardan ogoh topgan daroz bo‘yli tuya o‘zida yo‘q quvonib ketibdi. ”Birinchi yilga baribir mening nomim loyiq qo‘riladi” degan xomxayolga borib, bo‘ynini g‘urur ila olg‘a cho‘zgancha, lo‘killab yo‘lga tushibdi.

Hayvonlarning eng mittisi sichqon boyaqish bundoq qarasa, boshqa mahluqlar oyog‘i ostida qolib ketib, hakamlar nazariga tushmasligi tayin. Shunda u o‘zi uchun nihoyatda foydali aqlli bir ish qilibdi. Chaqqon sakrab, yonidan o‘tib borayotgan tuyaning ustiga chiqibdi-da, uning qulog‘i uchiga o‘tirib olibdi. Qarabsizki, hayvonlar aytilgan manzilga yaqinlashganlarida hammadan ilgari sichqon ko‘zga tashlanibdi. Shartga binoan, muchalning birinchi yiliga uning nomi berilibdi. Bo‘yiga ishongan laqma tuya esa yildan quruq qolibdi.

Albatta, bu naqlning ma’joziy ma’nosi ham bor. Ayrim kishilar qilday amalga o‘tirsa, bamisoli filday aqlga ega chiqqanday, manmanlikka berilib, yon-atrofidagilarni mensimay qo‘yadilar. Ayrimlari o‘z o‘tkinchi mol-dunyosi yoki soxta obro‘-e’tiboriga mahliyo bo‘lib, “Falon narsa menga tegmay, kimga tegardi?” yoki “Piston joyga mendan bo‘lak kim ham aytilardi?” deya katta ketadilar.Alqissa, amalda teskarisi bo‘ladi. Ular o‘sha joyga aytilmaydilar yoki beriladigan narsadan quruq qoladilar. Oxir-oqibat sharmanda bo‘lib, qattiq pushaymon chekadilar. Tabiiyki, “Bo‘yiga ishongan qamish bo‘yra bo‘libdi” degan maqol ham istehzo tariqasida mana shunday kimsalarga nisbatan ishlatiladi.

Quyida muchal yilining milodiy taqvim bo‘yicha qaysi yillarga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatuvchi jadvalni e’tiboringizga havola qilayotirmiz

Agar siz muchalingizni topmoqchi bo‘lsangiz, avval tavallud yilingizga 9 sonini qo‘shing, so‘ngra yig‘indini 12 ga bo‘ling. Qoldiq sonni esa muchalingiz deb biling. Aytaylik, siz 1972 yili tug‘ilgansiz. Bu sanaga 9 ni qo‘shsak, 1981 gaaylanadi. Uni 12 ga bo‘lsak, 165 soni kelib chiqadi va qoldiq sifatida 1 qoladi. Jadvalda esa ushbu raqam qarshisida “Sichqon” yozuvi turibdi. U sizning muchalingizdir. Bordi-yu, amallar natijasi “nol”ga teng bo‘lsa, 12-muchalyilida dunyoga kelgan hisoblanasiz. Misol uchun, siz 1959 yili tug‘ilgan bo‘lsangiz, bu songa 9 qo‘shilganda, yig‘indi 1968 ga tenglashadi. U 12 gataqsimlansa, hech qanday qoldiq chiqmaydi, aniqrog‘i, “nol” paydo bo‘ladi. 1959 raqami esa jadvalning o‘n ikkinchi qatoridan o‘rin olgan. Demak, muchalingiz to‘ng‘iz ekanligi o‘z-o‘zidan ayon bo‘ladi.

Siz oila a’zolaringiz va qarindosh-urug‘laringiz muchallarini ham shu asosda bemalol aniqlashingiz mumkin.

MUCHALLAR KALENDARI

MUCHALLAR KALENDARI 2018 yilgi astrologiyaga (tropik zodiak taqvimi) va yangi astronomik zodyakning 13 yulduz turkumidagi 12 zodyak belgilarining zamonaviy joylashuvi ko’rsatilgan.

Zodiak belgilari bo’yicha taqvimlar qadim zamonlardan beri qo’llanilgan, ammo 1928 yilda ekliptikani kesib o’tgan yulduzlar chegarasi aniq belgilangan. 30 noyabrdan 18 dekabrgacha bo’lgan davrda Quyosh 12 standart zodiakal yulduz turkumlaridan tashqarida bo’lib, «Ophiuchus» turkumiga kiradi. U yangi astronomiya zodiakining o’n uchinchi belgisidir.

BILQILLAMA QUMLOQLAR NIMA?

Er sharining ko’pgina joylarida odamlar asrlar bo’yi bilqillama qumloqlardan qo’rqib yashagan. Ular, domiga tushib qolganlarni o’z qa’riga tortib ketish qudratiga ega, degan qarash hukm surib kelgan.

Aslida, bilqillama qumloqning bo’nday xususiyati yo’q. Agar uning o’zi nima ekani va unga borib qolgan odam o’zini qanday tutishi kerakligini bilib olsak, qumloq bizga hech qanday zarar etkazmaydi.

Shunday qilib, bilqillama qumloq yoki suyuq qumloq nima? U tarkibida suv ko’p bo’lgan ran¬gi ochiq, yumshoq qumdir. U ko’rinishidan yonidagi oddiy qumdan mutlaqo farq qilmaydi. Ammo amalda ular o’rtasida farq bor: suyuq qumloq og’ir narsalarni ko’tara olmaydi.

Odatda, suyuq qumloqlar katta daryolarning quyulish joyi va qiya qirgoqlarda uchraydi. Ularning ostida erga namlikni o’tkazmaydigan yopishqoq va zich loy qatlami bo’ladi. Shuning uchun ham yomgir yoki daryo suvi o’sha erda yigilib qoladi. Noto’gri va uchlari o’tkir oddiy qum- lardan farqli o’laroq, suyuq qumloq qumlari yumaloq shaklda bo’ladi. Ularning ostidagi suv qumni suyultiradi, qum zarralari esa yuzaga suzib chiqadi. Shuning uchun ham bunday qumloqlar og’ir narsalarni ko’tara olmaydi.

MUCHALLAR KALENDARI HAQIDA

Suyuq qumloq deyayotganimiz qumloq bo’lmasligi ham mumkin. Buning uchun har qanday yumshoq tuproq, qum va loyqa aralashmasi yoki loyqa bilan mayda shagal aralashmasi kifoya qiladi.

Suyuq qumloqqa tushib qolgan odamlar, umuman, unga cho’kib ketmaydi. Unda suyuqlik ko’pli- gi tufayli suvdagiday bemalol suzish mumkin. Bilkillama qumloq suvdan zichroq bo’lgani uchun suzish osonroq kechadi.

Bunday joyga tushib qolganda, juda sekin harakat qilish kerak. Bu qumning tanangiz yonidan oqib o’tib ketishiga imkon beradi. Bunday holda o’z hayotingiz uchun xavfsirashingizga hech qanday asos olmaydi.

2021 yil nima yili muchal

Hello, its fastidious paragraph regarding media print, we all be familiar with media is a impressive source
of data.

I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of space .
Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.
Studying this info So i am happy to express that I have a very
just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much without a doubt
will make sure to do not omit this site and provides it a look regularly.

This is a really good tip especially to those new to the blogosphere.
Short but very precise information… Thanks for sharing this one.
A must read post! Feel free to surf to my page :: lionking888 website

Saya telah telah berselancar online lebih dari 2 jam hari ini, namun saya tidak pernah menemukan artikel menarik seperti milik Anda. It’s cukup berharga bagi saya. Dalam pandangan saya, jika semua pemilik web dan blogger membuat konten yang baik seperti yang
Anda lakukan, internet akan menjadi a jauh lebih berguna
dari sebelumnya. My website :: Gaming world joker apk (gameaco.com)

I know this web page presents quality depending content
and other stuff, is there any other website which offers such things in quality? Look at my web site … greatwall99 demo id [918kiss-m.com]

Thanks for some other informative blog. The place else may just I am
getting that kind of information written in such a perfect way?
I have a undertaking that I’m simply now operating on, and I have been at the look out for
such info.

Post writіng is also a fun, if you be famiⅼiar with aftdr that yoս can write if not it is complex tߋ write. Alsso visit my webpagе … http://180.215.14.119/

Saya telah telah berselancar online lebih
dari 3 jam hari ini, namun saya tidak pernah menemukan artikel menarik seperti milik Anda.
It’s cukup berharga bagi saya. Secara pribadi , jika semua pemilik situs web dan blogger membuat konten yang baik seperti yang Anda lakukan, net
akan menjadi a jauh lebih berguna dari sebelumnya. Also visit my blog post: Tembak ikan deposit 10rb

Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop,
just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
I know this is entirely off topic but I had to share it with someone! Here is my web site :: home 918kaya download

Excellent way of telling, and good post to get data
concerning my presentation subject, which i am going to present in university. Also visit my blog … 918kiss 2 test id free (https://pussy888sg.com/)

I do ɑccept as trᥙe ith all of the ieas you’ve offered in your post.
They aгe very convincing and can definitely worҝ.
Stіll, the posts are too quick for Ƅeginners.
Could youu please lengthеen them a bit from next time? Thqnk you for the post. Look into my blog kids t shirt

Seria muito bacana se você pudesse disponibilizar seu conteúdo em
formato RSS para que os visitantes pudessem ter acesso rápido.

I think tһe admin of this web page iis reaⅼlү working hard in favpr of his ѕite, as here every stuf is qսaⅼity based material. my webb site :: gгphic tees [http://www.booknose.win]

You’ve made some decent points there. I looked
on the web for more info about the issue and found most people
will go along with your views on this site. Stop by my blog post 3win8 slot

Sou de verdade agradecido ao o dono deste blog
que compartilhou este fantástico post. Eu sou um visitante recorrente deste blog.
Bom demais!

Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
good results. If you know of any please share. Thank you! my homepage :: game wm casino

I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you design this website yourself or did
you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m
looking to create my own blog and would like to
know where u got this from. thanks Feel free to visit my blog … xee888

I’m pretty pleased to discover this web site.
I wanted to thank you for ones time just
for this fantastic read!! I definitely enjoyed every bit
of it and I have you book marked to check out new stuff in your blog. my homepage; live22 login pc (https://918kiss-m.com/live22/)

If you want to take a good deal from this paragraph then you have to apply these strategies to your won web site.

Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that «perfect balance» between user friendliness and visual appeal.
I must say you’ve done a excellent job with this. In addition, the blog loads
very quick for me on Chrome. Outstanding Blog!

Greate article. Keep posting such kind of information on your blog. Im really impressed by your blog.
Hey there, You have done an excellent job. I will definitely
digg it and individually recommend to my friends.
I am confident they will be benefited from this website.

Appreciating the time and effort you put into your blog
and detailed information you present. It’s great to
come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Excellent read!
I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

You have made some decent points there. I looked on the internet for more info about the issue and found most individuals will go along
with your views on this website.

I got this site from my friend who shared with me concerning this site and now this time I
am visiting this website and reading very informative content at this place.

Fantastic goods from you, man. I’ve bear in mind your
stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you have received right here, really like what
you’re saying and the best way wherein you are saying it.
You are making it enjoyable and you continue to care for
to stay it wise. I cant wait to read much more from you.
This is actually a tremendous site.

What’s up, all the time i used to check webpage posts here early in the break of day, because i
like to gain knowledge of more and more.

When someone writes an article he/she retains the idea of a user in his/her brain that how a user can know it.
Thus that’s why this piece of writing is great. Thanks!

Having read this I believed it was rather informative.
I appreciate you spending some time and energy to put this article together.
I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting.
But so what, it was still worth it!

Hello, after reading this amazing paragraph i am too glad to share my know-how here with
colleagues.

Just desire to say your article is as astounding. The clearness to your put up is simply cool and i could think you
are knowledgeable in this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to stay updated with imminent post.
Thanks one million and please keep up the rewarding
work.

Spot on with this write-up, I seriously believe this web site needs much more attention. I’ll probably be
returning to read more, thanks for the advice!

I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep
it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Many thanks

What’s up colleagues, its wonderful piece of writing concerning
cultureand entirely defined, keep it up all the time.

What i do not realize is in reality how you’re no longer actually
a lot more neatly-preferred than you might be right now.
You’re very intelligent. You already know thus considerably on the
subject of this subject, made me for my part consider it from a lot of various angles. Its like men and women are not involved unless it is something
to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice. At all times handle it
up!

Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing
a blog article or vice-versa? My blog goes over a lot of
the same topics as yours and I believe we could
greatly benefit from each other. If you’re interested
feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way! quest bars http://j.mp/3C2tkMR quest bars

If you desire to get much from this article then you have to apply these strategies
to your won website. asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

Hey very interesting blog! scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

This post will help the internet users for building up new
website or even a weblog from start to end. quest bars
https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

Aw, this was a very nice post. Finding the time and actual effort
to generate a good article… but what can I say…
I procrastinate a lot and don’t manage to get anything done.
scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was
wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like
yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m
not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly
appreciated. Thank you cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

Оставьте комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Sayt Haqida

Assalomu alaykum, Savol-Javob.com saytimizga xush kelibsiz.

Bu saytda o`zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz va o`z sohangiz bo`yicha savollarga javob berishingiz mumkin.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.